Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання комп'ютера на уроках математики » Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі

Сторінка 3

Використовуємо наведені нижче малюнки.

III. Підсумок уроку

Гра «Допоможи гномику заповнити таблицю Піфагора».

Учні по черзі виходять до компютера і, з допомогою вчителя, заповнюють порожні клітинки таблиці, накресленої раніше. При цьому вони показують, як склали відповідні приклади.

Урок 2. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (3 клас)

Мета: формувати навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу; ознайомити учнів із задачами на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

Перевірка домашнього завдання.

Картки для опитування

№ 1.

20 : 5 – 1

20 : (5 – 1)

98 – 45 : 5

Усно склади задачу і запиши її розв'язок.

І – 35 кг

ІІ – у 5 разів менше

?

ІІІ – 15 кг

№ 2.

2 м 4 дм : 6 + 3 м

(1 м 3 дм + 7 дм) : 5

Усні обчислення

Математичні ланцюжки

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота

Работа з таблицею

ціна

кількість

вартість

5 гривень

4

? (20 гривень)

4 гривні

?

24 гривні

?

3

21 гривня

ІІІ. Розвиток математичних знань.

ІV. Підсумок уроку.

Висновки

Проголошення незалежності нашої держави відкрило ширші горизонти для творчої праці вчителів, методистів, науковців. До нових соціально-економічних цілей, життєвих реалей, до потреб націанального характеру освіти були використані різноманітні засоби навчально-виховного процесу.

Характеристику змісту навчання з математики в початкових класах можна подати шляхом опису вимог до знань і умінь учнів. Відповідно до програм, на кінець навчального року учні повинні:

знати напам'ять таблиці арифметичних дій;

знати назви і позначення одиниць величин;

вміти читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона;

вміти виконувати позатабличні дії з числами;

вміти знаходити значення числових виразів;

вміти розв'язувати прості та складені задачі тощо.

Вищенаведені знання та вміння, на нашу думку, можна краще забезпечити, викооористовуючи дидактичні засоби, зроблені за допомогою комп'ютера.

Використання таких засобів забезпечить належний розвиток учнів та полегшить працю вчителя.

Страницы: 1 2 3 Формування мовної культури викладача вищої школи на рівні магістерської підготовки
Магістерська програма підготовки майбутніх педагогів вищої школи має бути націлена на формування в них високої мовної культури. Такий показник є надзвичайно важливим, адже викладач має бути, по-перше ...

Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності
Доведено, що вчитель тим більше успішно здійснює професійну діяльність, тим легше опановує дитячим колективом, завойовує в нього довіру, чим більше в нього знань, навичок, умінь, що безпосередньо не ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net