Акредитація, контроль якості вищої освіти та оцінювання діяльності державних та приватних інституцій освіти

Педагогіка: історія і сьогодення » Управління в галузі освіти в сучасній Україні » Акредитація, контроль якості вищої освіти та оцінювання діяльності державних та приватних інституцій освіти

Враховуючи вимоги до рівня професійної підготовки кадрів в умовах інтеграції України у світову систему підготовки, атестації та сертифікації фахівців як одне з найважливіших завдань розглядається створення державно-громадської системи захисту. Це дасть також можливість виконати вимоги Лісабонської угоди щодо державних гарантій якості освіти.

Поряд з такими важливими компонентами забезпечення якості як ретельний відбір викладачів та адміністраторів і постійне підвищення їх кваліфікації, розвиток нових технологій та методик навчання, інтеграція навчальних та наукових складових діяльності навчального закладу надзвичайно важливого значення набуває постійний моніторинг ефективності навчального процесу.

Основними інструментами, які здатні забезпечити як внутрішнє, так і зовнішнє оцінювання на національному та міжнародному рівнях, зберігаючи при цьому повагу до автономії навчального закладу та його академічних свобод, є механізм ліцензування та акредитації освітньої діяльності як самого навчального закладу, так і його окремих спеціальностей та програм підготовки.

Враховуючи широке обговорення серед освітянської громадськості шляхів вирішення поставлених завдань, пропозиції вищих навчальних закладів та сучасний міжнародний досвід в організації ліцензування та акредитації, Міністерством освіти і науки України розроблені відповідні акти, які і знайшли своє відображення в постановах Кабінету Міністрів України № 978 "Про акредитацію навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах та професійних училищах" (серпень 2001 р.) та № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (серпень 2003 р.). Розроблені Міністерством освіти і науки та зареєстровані у Міністерстві юстиції України в січні 2004 р. положення "Про ліцензійні умови надання освітніх послуг", "Порядок контролю за виконанням умов ліцензування" та "Про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи" повністю сформували нормативно-правовий простір.

Політика держави у сфері якості вищої освіти, професійної підготовки і сертифікації фахівців спрямовується на досягнення оптимального рівня упорядкування педагогічної діяльності з обліку особистісних, соціальних, економічних, державних потреб та інтересів суб'єктів освіти.

У системі вищої освіти ведеться робота з упровадження систематичних, об'єктивних і мотивуючих методів контролю й оцінювання знань та умінь студентів, а також психодіагностичних методик визначення професійно важливих якостей майбутнього фахівця. Створюються засоби діагностики якості професійної підготовки фахівців. Наказом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 1998 р. № 285 "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою" визначені вимоги до засобів діагностики якості вищої освіти — стандартизованих методик оцінювання досягнутих результатів в навчанні та професійній підготовці, що є принциповим нововведенням в українській моделі системи стандартів вищої освіти.

Навчальні заклади здійснюють власне, на умовах самоаналізу внутрішнє оцінювання рівня і якості підготовки поряд з оцінюванням зовнішнім.Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка
Історична доля українського народу склалася так, що він постійно мав відстоювати своє право на вільне, незалежне ні від кого існування. Чи то в кривавій борні з відкритими ворогами-загарбниками, чи д ...

Професіограма телефоніста міжміського зв'язку
Телефонний зв'язок є системою спеціальної апаратури, за допомогою якої можна здійснити звуковий зв'язок на великих відстанях. Завдання телефоніста — за допомогою відповідних технічних засобів організ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net