Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка » Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка

Сторінка 3

Служіння Богові – означає мати вище одухотворене начало, що береже людину від аморального, дарує їй спокій і чистоту. А служіння Україні – то служіння Батьківщині – найвищій цінності, яка повинна жити в душі кожного національно свідомого громадянина.

З погляду Г. Ващенка, служіння Україні “треба усвідомлювати не лише як свій особистий обов’язок, а як сенс всього свого життя, без чого не варто жити. Прикладом для кожного українця в цьому мусять бути такі великі постаті, як Богдан Хмельницький, Володимир Великий, Володимир Мономах, Іван Мазепа, Святослав Хоробрий, а також ті численні невідомі герої, які все своє життя віддали у боротьбі за щастя і добробут України”.

Таким був і український письменник, кінорежисер зі світовим іменем О. Довженко, твори якого насичені духом національної гідності, пройняті справжнім патріотизмом (кіноповісті “Земля”, “Зачарована Десна”, “Україна в огні” та інші).

Педагогічні погляди Г. Ващенка є глибоко національними, без нальоту шовіністичності, а, навпаки, демократичні, толерантні до будь-якого народу, лише б він не посягав на право вільного розвитку його власного, українського народу.

Вартісними є думки Г. Ващенка з приводу змістового наповнення української національної ідеї.

“Коли ми хочемо виховати в української молоді міцну волю і суцільність характеру, треба перш за все прищепити їм прагнення до високої мети, що об’єднувала б увесь український народ.

Такою метою є благо і щастя Батьківщини.”

І далі: “Перша абсолютна вартість для молоді є Бог, друга – Батьківщина. Молодь мусить чітко уявляти собі, в чім благо Батьківщини.

Сподіваємося, що концепція національного виховання, маючи за основу педагогічну систему видатного українського вченого Г. Ващенка, стане дієвим чинником подальшого розвитку системи освіти і виховання в Україні.

ващенко педагогічний український виховання

Страницы: 1 2 3 Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога
Основні принципи складання професіограми педагога. Педагогічна освіта є ключовим моментом в реформі системи освіти. Підготовка педагогів вищої школи повинна випереджати темпи трансформації вищої школ ...

Державна національна програма «Освіта»– документ пріоритетних напрямів реформування виховання
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net