Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка » Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка

Сторінка 3

Служіння Богові – означає мати вище одухотворене начало, що береже людину від аморального, дарує їй спокій і чистоту. А служіння Україні – то служіння Батьківщині – найвищій цінності, яка повинна жити в душі кожного національно свідомого громадянина.

З погляду Г. Ващенка, служіння Україні “треба усвідомлювати не лише як свій особистий обов’язок, а як сенс всього свого життя, без чого не варто жити. Прикладом для кожного українця в цьому мусять бути такі великі постаті, як Богдан Хмельницький, Володимир Великий, Володимир Мономах, Іван Мазепа, Святослав Хоробрий, а також ті численні невідомі герої, які все своє життя віддали у боротьбі за щастя і добробут України”.

Таким був і український письменник, кінорежисер зі світовим іменем О. Довженко, твори якого насичені духом національної гідності, пройняті справжнім патріотизмом (кіноповісті “Земля”, “Зачарована Десна”, “Україна в огні” та інші).

Педагогічні погляди Г. Ващенка є глибоко національними, без нальоту шовіністичності, а, навпаки, демократичні, толерантні до будь-якого народу, лише б він не посягав на право вільного розвитку його власного, українського народу.

Вартісними є думки Г. Ващенка з приводу змістового наповнення української національної ідеї.

“Коли ми хочемо виховати в української молоді міцну волю і суцільність характеру, треба перш за все прищепити їм прагнення до високої мети, що об’єднувала б увесь український народ.

Такою метою є благо і щастя Батьківщини.”

І далі: “Перша абсолютна вартість для молоді є Бог, друга – Батьківщина. Молодь мусить чітко уявляти собі, в чім благо Батьківщини.

Сподіваємося, що концепція національного виховання, маючи за основу педагогічну систему видатного українського вченого Г. Ващенка, стане дієвим чинником подальшого розвитку системи освіти і виховання в Україні.

ващенко педагогічний український виховання

Страницы: 1 2 3 Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцці, Ф.Гумбольд. С ...

Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку
Пам’ять як один із рівнів відображення оточуючої дійсності являє собою сукупність процесів, які сприяють організації і збереженню минулого досвіду. Пам’ять можна визначити як психофізіологічний проце ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net