Ващенко про національне виховання української молоді

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка » Ващенко про національне виховання української молоді

Сторінка 4

Найбільша заслуга Г. Ващенка у тому, що він став творцем державницьки зорієнтованої української національної педагогіки. Не вузько етнічної, а саме державницьки зорієнтованої - тої, яка породжує і зміцнює волю національного самоутвердження, плекає народ сильний, гордий, мужній, формує дужу, свідому своєї історичної місії націю. Тобто - головна заслуга цього педагога полягає у створенні національної педагогіки, яка відповідає ментальності, історичній місії, потребам державного будівництва українського народу.

Аналіз досліджень і публікацій творів Г. Ващенка дозволяє зробити висновок, що він обгрунтував необхідність в теорії та практиці здійснення освіти основоположну роль виховної системи. Раціонально поєднав історично-педагогічний підхід, який виходить з визнання пріорітету загальних соціальних вимог над різноманітністю підходів особистісно-орієнтованої спрямованості виховання з пріоритетом особливих, індивідуальних ознак особистості у вихованні над узагальненим соціальним замовленням суспільства. Ці два протилежних принципи виховання особистості мають особливу цінність у створенні сучасної освітньої парадигми як розвитку ідеї цілісної картини світу, що обумовлюється становленням такого сучасного типу світогляду як філософія синергетики. Сучасні концепції виховання особистості, побудовані на основі синергетичної парадигми, розкривають широкі можливості досягнення такої мети. Розроблений Г. Ващенком на засадах християнства, національної і європейської культури та особистісної концепції ідеал виховання збагачує зміст і методику освіти сучасної молоді.

Проаналізувавши освітні концепції формування особистості в педагогічній спадщині Г. Ващенка можна визначити її головними елемнтами такі: ідеалістичне світосприймання, християнська мораль як основа родини і здорового суспільства, високий рівень педагогічних наук, який увібрав у собі найкращі сторінки досвіду становлення педагогіки княжої доби,вчення українських філософів, твори геніальних педагогів; організація педагогічних досліджень і розбудова педагогічних лабораторій. Метою виховання у вільній Україні Г. Ващенко вбчав благо і щастя Батьківщини через розквіт духовної культури, науки, мистецтва, освіти, високий рівень релігійно-морального життя українського народу. Такою хотів бачити Україну її великий патріот Г. Ващенко. Такою вона мусить стати зусиллями молодих поколінь українців, вихованих системою національної освіти і виховання, на розбудову якої віддано і безкорисливо працював педагог.

Узагальнюючи вчення Г.Ващенка про національне виховання української молоді слід визначити основний його посил-консолідування навколо єдиної спільної християнської віри, навколо однієї національної ідеї, який має нести притаманні лише українцям світогляд і духовність, надбання української свідомості, традицій, культури і філософії, всі релігійні та моральні цінності народу. Педагогічні погляди Г. Ващенка є глибоко національними, без нальоту шовіністичності, а, навпаки, демократичні, толерантні до будь-якого народу.

Портрет відомого українського педагога Г. Ващенка

Размещено на Allbest.ru

Страницы: 1 2 3 4 Корекційно-педагогічна робота при акустико-мнестичній афазії
В основі акустико-мнестичної афазії лежить зниження слухової пам’ті, яке викликане підвищеним гальмуванням слухових слів.При сприйнятті кожного нового слова і його усвідомленні хворий втрачає поперед ...

Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net