Методи психолого-педагогічних досліджень

Педагогіка: історія і сьогодення » Методи психології та педагогіки » Методи психолого-педагогічних досліджень

Сторінка 7

Ізоморфізм – відношення між об’єктами, що мають різний склад, але тотожну чи подібну структуру, коли кожному елементу одного об’єкта відповідає один елемент іншого.

Гомоморфізм – структурна подібність двох об’єктів, коли кожному елементу одного може відповідати група елементів іншого.

Ізофункціоналізм – подібність функцій чи дій об’єкту.

Модель - допоміжний об’єкт, обраний чи перетворений людиною в пізнавальних цілях, що дає нову інформацію про новий об’єкт. Моделювання в теоретичному дослідженні слугує також завданню конструювання нового, чого не має ще в практиці. Для цього створюються моделі-гіпотези, що розкривають механізми зв’язку між компонентами навчання, на підставі яких будуються рекомендації і висновки, що перевіряються емпірично. Перевірені моделі-гіпотези перетворюються в наукові теорії, багато в чому зберігаючи свій модельний характер.

Особливим видом моделювання, заснованого на ідеалізації, можна вважати уявний експеримент. На підставі теоретичних знань про об’єктивний світ і емпіричні дані створює ідеальні об’єкти, співвідносить їх у визначеній динамічній моделі, імітуючи думкою той рух і ті ситуації, що могли б мати місце в реальному експериментуванні. При цьому ідеальні об’єкти і моделі виявляють у «чистому» вигляді найбільш важливі для дослідника істотні зв’язки і відносини.

Математичні і статистичні методи – застосовуються для обробки одержаних даних методами опитування й експерименту, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами. Вони допомагають оцінити результати експерименту, підвищують надійність висновків, дають підстави для теоретичних узагальнень. Найбільш розповсюдженими з математичних методів є: реєстрація, ранжирування, шкалування. За допомогою статистичних методів визнаються середні величини одержаних показників: середнє арифметичне, медіана – показник середини ряду, дисперсія – ступінь розсіювання.

Усе частіше у психолого-педагогічних дослідженнях використовуються різні форми математичного аналізу. Для проведення цих підрахунків використовують відповідні математичні формули, застосовуються довідкові таблиці. Результати, оброблені за допомогою методів математичної статистики, дають змогу встановити кількісну залежність у вигляді графіків, діаграм, таблиць.

Отже, ми можемо сказати, що психологія вивчає факти, закономірності, а педагогіка – виховання, освіту і навчання. Завдяки цьому поєднуються ці дві науки, вони взаємопов’язані між собою, і доповнюють одна одну.

Кожна наука є цілісною системою і розпочинається вона там, де проводять дослідження (зокрема такі науки, як педагогіка і психологія).

Психолого-педагогічні дослідження мають декілька етапів:

Постановка проблеми – з чого почати?;

Формулювання гіпотези стосовно результатів дослідження – прогнозування дослідження;

Перевірка;

Висновки.

Методи тісно пов’язані з завданням, тому що під методами розуміють шляхи та способи розв’язання завдань.

Завданням аналізу є потреба виконання, за допомогою теоретичного чи емпіричного мислення.

Перше завдання – виявлення цілі об’єкту дослідження, що вивчається;

Друге – розкриває об’єкт, а також його моделі;

Третє – створює розробку технологій педагогічної дії (об’єктів);

Четверте – перевірка об’єкту.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису
Прилучення учнів середніх загальноосвітніх шкіл до надбань національної культури через заняття народними ремеслами і декоративно-ужитковим мистецтвом в процесі засвоєння курсу трудового навчання є не ...

Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
Фізичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства має відображати нові підходи до формування особистості. активність у фізкультурно-оздоровчій діяльності – необхідна умова гармонійного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net