Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 2

— Розповісти, де знаходиться вода у природі та її значення.

— Розповісти про три стани води у природі, навести приклади води у різних станах.

— Розповісти про властивості води–рідини.

Тема. Перетворення води. Кругообіг води в природі. Охорона води.

— Користуючись таблицею, розказати, як відбувається кругообіг води в природі.

— Чому на Землі стає все менше чистої води? Чим небезпечна забруднена вода?

— Що робиться для того, щоб зберегти воду чистою? Яку допомогу у збереженні чистоти водойм можуть надавати діти?

Тема. Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Якими бувають дерева, кущі і трав’янисті рослини.

— Показати на малюнку дерево і назвати його істотні ознаки. Яким за розмірами листків є це дерево? Якими за тривалістю життя є дерева?

— Показати на малюнку кущ і назвати його істотні ознаки. Яким за розмірами листків є цей кущ? Якими за тривалістю життя є кущі?

— Показати на малюнку трав’янисту рослину і назвати її істотні ознаки. Якими за тривалістю життя можуть бути трав’янисті рослини?

— Вибрати серед ілюстрацій однорічну трав’янисту рослину, назвати її. Довести, що це однорічна трав’яниста рослина.

— Вибрати серед ілюстрацій дворічну трав’янисту рослину, назвати її. Довести, що це дворічна трав’яниста рослина.

— Вибрати серед ілюстрацій багаторічну трав’янисту рослину, назвати її. Довести, що це багаторічна трав’яниста рослина.

Тема. Види тварин. Тварини — живі організми.

— Описати тварин, які є вдома, розказати, для чого їх тримають вдома, про їхню поведінку, про те, як за ними доглядаєте, за що любите.

Тема. Різноманітність тварин у природі.

— Хто такі комахи? Які істотні ознаки властиві комахам? Хто належить до комах?

— Хто такі риби? Які істотні ознаки властиві рибам? Хто належить до риб?

— Хто такі земноводні? Які істотні ознаки земноводних? Хто належить до земноводних?

— Хто такі плазуни? Які істотні ознаки властиві плазунам? Хто належить до плазунів?

— Хто такі птахи? Які істотні ознаки властиві птахам? Хто належить до птахів?

— Хто такі звірі? Які істотні ознаки звірів? Хто належить до звірів?

Тема. Організм людина. Шкіра — захисник організму. Гігієна шкіри.

— Користуючись таблицею, розповісти про будову шкіри.

— Які властивості шкіри? Яке вони мають значення?

— Яке значення для організму людини має шкіра?

— Яке значення мають піт і жир, які виділяє шкіра?

— Чим забруднюється шкіра? Чим це загрожує? Що слід робити, щоб шкіра була чистою?

— Чому шкіру треба берегти від пошкоджень? Яку першу допомогу слід надати під час незначних пошкоджень шкіри? Що треба робити під час значних пошкоджень шкіри?

Досить важливо в ході індивідуального опитування не допустити бездіяльності інших учнів. Вони повинні уважно слухати відповіді своїх товаришів, слідкувати за правильністю викладу матеріалу, повнотою відповіді і бути готовими при потребі доповнити або виправити помилки, неточності.

Будучи ефективним і найпоширенішим методом перевірки та оцінювання знань учнів, усне індивідуальне опитування має, проте, і свої недоліки. З його допомогою на уроці можна перевірити знання не більше 3-5 учнів. Тому під час експериментального дослідження на уроках природознавства ми використовували різні модифікації цього методу, зокрема, фронтальне та ущільнене опитування, а також «поурочний бал».

Сутність фронтального опитування полягає в тому, що вчитель розділяє виучуваний матеріал на відносно дрібніші частини для того, щоб таким чином перевірити знання більшої кількості учнів. Цей вид перевірки знань учнів може також застосовуватися на різних етапах уроку, але краще його застосовувати для активізації пізнавальної діяльності учнів, мобілізації їхніх розумових і вольових зусиль на оволодіння навчальним матеріалом у процесі його викладення. Характерним для фронтальної усної перевірки знань є те, що запитання, як правило, ставляться до всього класу. У звичних умовах на ці запитання відповідає хтось один, проте застосування різних засобів зворотного зв’язку, наприклад: «світлофорчиків», «перфокарт», а в деяких школах можливе і використання обладнання комп’ютерних класів, дає змогу вчителю сприйняти відповіді всіх учнів одночасно.

Наведемо зразки запитань для фронтального опитування, які ми використовували в експериментальному класі.

Тема. Повітря навколо нас. Властивості повітря.

— Що нас оточує всюди, де б ми не знаходились?

— До якої природи належить повітря?

— До яких тіл належить повітря?

— Чому живі організми не можуть жити без повітря?

— Як довести, що у порожній посудині є повітря?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Гра як форма навчання у початковій школі
У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто ...

Короткі історичні відомості про афазію
Афазія - повна або часткова втрата мовлення, зумовлена локальними ураженнями головного мозку. У 1861 р. французький лікар П. Брока продемонстрував мозок хворого на афазію з обширним розм'якшенням в о ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net