Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 4

— Що природа дає людям?

— Якої шкоди людина завдає природі?

— Що потрібно робити, щоб не завдавати шкоди природі?

— Який внесок у справу охорони природи можуть зробити діти?

Тема. Скелет і м’язи. Постава. Зміцнення скелета і м’язів.

1) Чотири учні отримують індивідуальні завдання на картках:

1. Спинний мозок захищений від пошкоджень:

а) черепом;б) хребтом;в) грудною кліткою.

2. Підкресли правильне твердження.

У дітей кістки гнучкі, тому легко викривляються.

У дітей кістки тверді, тому легко ламаються.

У дітей кістки гнучкі, тому легко ламаються.

3. Встав пропущені слова.

Людина рухається завдяки _ м’язів. Робота м’язів — це _ _ і . Щоб м’язи розвивалися, їх потрібно .

2) Решта учнів класу приймають участь у фронтальному опитуванні:

— Назвати і показати на таблиці частини скелета людини.

— З яких частин складається скелет тулуба? Показати їх на таблиці.

— З чого складається хребет? Що знаходиться в каналі, утвореному хребцями?

— Яке значення має скелет в організмі людини?

— Яких правил потрібно дотримуватися, щоб бути струнким?

— Яке значення в організмі людини мають м’язи?

— Які м’язи є в організмі людини?

— Яку роботу виконують м’язи?

— Що відбувається, коли м’язи скорочуються? Продемонструвати на прикладі м’язів руки.

— Що відбувається, коли м’язи розслаблюються? Продемонструвати на прикладі м’язів руки.

— Який орган керує роботою м’язів?

— Як потрібно тренувати м’язи?

— Яку користь дає тренування м’язів?

Відомою модифікацією усного опитування є також виставлення окремим учням так званого поурочного балу. Поурочний бал виставляється за знання, які окремі учні проявляють протягом всього уроку. Зокрема, поурочний бал виставлявся учням, які систематично доповнювали, уточняли або поглиблювали відповіді товаришів, що відповідали усно, наводили приклади і брали участь у відповідях на запитання вчителя під час викладення нового матеріалу, проявляли активність на етапі закріпленні знань, демонструючи, таким чином, хороше засвоєння теми, що вивчається. Виставлення поурочного балу дозволяє підтримувати пізнавальну активність і мимовільну увагу учнів, сприяє виробленню осмисленого ставлення до регулярної праці, а також робить більш систематичною перевірку їхніх знань.

Для перевірки та оцінювання успішності учнів велике значення має також систематична перевірка виконання ними домашніх завдань. Вона дозволяє учителю вивчати ставлення учнів до навчальної роботи, якість засвоєння вивченого матеріалу, наявність недоліків у знаннях, а також рівень самостійності під час виконання домашніх завдань. Перевірка домашніх робіт в тій чи іншій формі здійснювалася в експериментальному класі на кожному уроці.

Зокрема, ми перевіряли виконання учнями домашніх завдань такого типу:

Тема. Тіла. Речовини. Молекули.

Дібрати загадки про тіла природи і тіла, зроблені людиною. Позмагаємося, яка команда дібрала більше загадок.

Тема. Сонячне світло і тепло, його значення в природі.

Скласти фантастичне оповідання про те, що сталося б на Землі, якби Сонце почало згасати.

Тема. Гірські породи. Корисні копалини.

Підготувати повідомлення про використання однієї із корисних копалин, яку видобувають у рідному краї.

Тема. Значення рослин у природі. Види рослин.

Визначити, скільки видів кімнатних рослин є у вас вдома.

Тема. Довкілля рослин. Охорона рослин.

Намалювати малюнок на тему «Рослини в небезпеці».

Тема. Види тварин. Тварини — живі організми.

Порахувати, скільки видів тварин ви зустріли дорогою від школи до дому.

Тема. Способи живлення тварин.

Дізнатися, які ще тварини належать до хижих, рослиноїдних і всеїдних.

Тема. Гриби. Дроб’янки.

Виліпити з пластиліну один із отруйних грибів, правильно відобразивши його істотні ознаки.

Тема. Організм людина. Шкіра — захисник організму. Гігієна шкіри.

Скласти пам’ятку про правила особистої гігієни.

Тема. Скелет і м’язи. Постава. Зміцнення скелета і м’язів.

Скласти правила щодо запобігання викривленню хребта.

Тема. Органи травлення. Догляд за зубами. Гігієна харчування.

Скласти пам’ятку про правила догляду за зубами.

Крім того, вчитель регулярно збирав зошити із друкованою основою з роботами учнів для спеціального перегляду та перевірки.

Ще одним засобом оперативного контролю та перевірки навчальних досягнень учнів на уроках природознавства є короткочасні письмові самостійні роботи. Застосування цього виду перевірки дає змогу вчителеві отримати значну інформацію про успішність та рівень засвоєння матеріалу кожним учнем на даний момент часу. Такі роботи краще проводити за декількома варіантами, які складаються заздалегідь, варіанти роздаються всім учням у класі. Письмове опитування дозволяє на одному уроці оцінити знання всіх учнів. Це важлива позитивна сторона даного методу. Такі роботи можуть проводиться на початку уроку — для мобілізації уваги і залучення знань учнів до сприймання нового матеріалу, але краще проводити їх наприкінці уроку — на етапі закріплення вивченого матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Характеристика причин появи дітей «групи ризику»
Важкими підлітками вважають групу неблагополучних дітей від 10–11 до 14–15 років, які не мають розладів нервової системи, психіки та не потребують спеціального режиму і особливих умов виховання . Важ ...

Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
Компетентність – інтегративна характеристика особистості, що відображає готовність і здатність людини мобілізувати набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net