Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 8

На малюнку зображено 10 рослин. Запишіть у кружечках номери, що відповідають назвам цих рослин.

1. Мак. 6. Суниця.

2. Дуб. 7. Пшениця.

3. Кульбаба. 8. Кукурудза.

4. Горох. 9. Цибуля.

5. Помідор. 10. Виноград.

Тема. Органи травлення. Догляд за зубами. Гігієна харчування.

Впишіть у кружечки цифри, що позначають органи травлення людини у тій послідовності, як ними проходить їжа.

1) шлунок; 2) стравохід; 3) ротова порожнина;

4) пряма кишка; 5) тонка кишка; 6) товста кишка.

Другий тип. Тести на пригадування і доповнення:

Тема. Будова рослин. Рослини — живі організми.

1. Використовуючи слова для довідок, доповніть речення.

У листках на світлі з _ і _ утворюється і , а в повітря виділяється .

Під час дихання рослини вбирають , а виділяють — .

Слова для довідок: вода, вуглекислий газ, кисень, цукор, крохмаль.

2. Вставте у речення пропущені слова.

За допомогою кореня рослина _ в ґрунті і всмоктує з нього _. По стеблу до листків рухається . У листках із і _ утворюються та , а в повітря виділяється .

Тема. Розмноження тварин у природі.

Заповніть пропуски у схемах розвитку тварин.

Яйце ® личинка ® _ ® муха.

Яйце ® ® коник зелений.

Ікра ® мальок ® _.

Ікра ® _ ® жаба озерна.

Тема. Органи кровообігу. Зміцнення серця.

1. Доповніть речення.

Кров приносить до всіх органів тіла _ і , а забирає і . Кров рухається по , завдяки роботі _. Коли серце скорочується, воно кров.

Тема. Нервова система. Зміцнення нервової системи.

Доповніть речення.

Нервова система людини складається з _. Головний мозок знаходиться у _. Спинний мозок міститься у _. Від головного і спинного мозку відходять . Вони мають вигляд _.

Проте цей метод тестування також має свої недоліки. Головним із них є те, що з його допомогою можна перевірити лише окремі сторони засвоєння учнями вивченого матеріалу. Всієї ж повноти і обсягу знань цей метод виявити не дозволяє.

Оскільки основною метою вивчення природознавства в початковій школі, поряд із формуванням системи уявлень і понять про тіла та явища навколишнього світу, є формування предметних умінь і умінь застосовувати спеціальні методи пізнання природи (дослід, практична робота), то необхідно використовувати практичні методи контролю й перевірки навчальних досягнень учнів.

Виконання дослідів ми використовували для того, щоб виявити знання учнів про: ознаки та властивості тіл і явищ природи; обладнання, яке використовується для проведення дослідів та його призначення; спосіб виконання діяльності (послідовність виконання дій у досліді). Крім того, перевіряли сформованість в учнів уміння виконувати досліди для виявлення конкретних ознак, властивостей об’єктів та уміння користуватися приладами, які необхідні для проведення дослідів.

Практичні роботи перевірного характеру ми проводили такі, що потребували практичної діяльності учнів із матеріальними тілами природи (натуральні об’єкти, гербарії, колекції) або з їх матеріалізованими формами (малюнки, моделі, муляжі, схеми). Вони організовувалися за допомогою завдань на застосування природничих знань, що здійснюється у практично-дійовій формі, та завдань на виконання розумових дій у матеріальній або матеріалізованій формі, тобто використовуючи природні об’єкти або їх зображення, схеми, моделі: проаналізувати; порівняти; класифікувати; виділити спільні або відмінні ознаки; розпізнати об’єкт серед інших за істотними ознаками.

Розглянемо зразки завдань для практичної перевірки навчальних досягнень учнів, які використовувалися на уроках в експериментальному класі.

Тема. Термометр.

— Виконайте практичну роботу з термометром, результати запишіть у зошиті з друкованою основою на с. 20.

Опустіть термометр у холодну воду. Запишіть температуру води.

Долийте теплої води. Запишіть покази.

Обчисліть, на скільки градусів змінилась температура.

— Визначте температуру повітря в класі і на вулиці за допомогою термометра.

Тема. Повітря навколо нас. Властивості повітря.

— Які властивості повітря можна виявити за допомогою дослідів? Опишіть їх.

Тема. Вода. Властивості води–рідини.

— Про які властивості води ви дізналися з дослідів, які проводилися на уроці, коли вивчали тему «Термометр»?

— Розкажіть, за допомогою якого досліду можна довести, що водяна пара при охолодженні перетворюється на воду в рідкому стані.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Мета залучення шестирічних дітей до шкільного життя
Слід виділити три аспекти цього питання. 1. Можливо здаватися парадоксальним, якщо сказати, що шестирічна дитина більш готова до початку шкільного життя, ніж семирічна. Проте тут немає нічого парадок ...

Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку
Пам’ять як один із рівнів відображення оточуючої дійсності являє собою сукупність процесів, які сприяють організації і збереженню минулого досвіду. Пам’ять можна визначити як психофізіологічний проце ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net