Самооцінка учнів в виховній роботі

Педагогіка: історія і сьогодення » Самооцінка учнів в виховній роботі

Сторінка 1

Самооцінка школярів головним чином зорієнтована на оцінки, що виставляються в журнал. Проте оцінки можуть відігравати домінуючу роль у формуванні самооцінки учня, якщо вчитель правильно ними користується. Переважна більшість учителів помилково вважає, що учні серед ніх і молодших класів завжди згодні з їх оцінками, тому вчителі не аналізують свої оцінні судження й не намагаються шукати причини педагогічних невдач.

Надаючи учням можливість відстоювати свою думку й тактовно спрямовуючи роздуми дитини, вчитель тим самим допомагає їй формувати власну оцінну діяльність, розвиває вміння аналізувати оцінні судження вчителя й тим самим формувати самооцінку.

Основною причиною труднощів у виховній роботі з учнями є неадекватна оцінка учнів своїх особистісних якостей. Точність оцінки якості залежить не стільки від дійсного рівня її розвитку, скільки від рівня домагань дитини, її ставлення до себе в цілому. Оцінюючи свої якості, дитина виходить не з аналізу своїх вчинків, у яких проявляються ці якості, а з оцінки себе в цілому, зі ставлення до себе як до особистості. Дитина оцінює себе й інших узагальнено й, виходячи з цієї оцінки, відзначає на явність чи відсутність позитивних якостей особистості.

Для того, щоб закріпити вироблену дію, людина повинна знати отриманий нею результат, тобто той ефект, якого вона досягла. Коли вчитель пропонує першокласнику тільки написати задану ним літеру й обмежується загальною оцінкою — «добре», «неважливо», «дуже погано» — він нічому не вчить дитину. Адже школяру невідомо, що в нього погано, що добре, й уже зовсім неясно, чому одна літера вийшла гарною, а інша — потворною. Але коли вчитель вводить елементарний самоконтроль, повтор не написання тієї ж літери дає помітне покращання.

Наприклад: «Напишіть п'ять раз літеру М. Тепер подивіться уважно нате, що написали, знайдіть ту літеру, яка вийшла найгарнішою, найбільше схожою на зразок. Підкресліть цю найгарнішу літеру. Тепер знайдіть ту літеру, яка здається вам найневдалішою. Обведіть її кружечком. Подивіться, чому вона вийшла невдалою».

Самоконтроль має велике значення в будь-якому виді сприйняття навчального матеріалу з метою його запам'ятовування і тим більше — з метою його відтворення Знати самому результат свого труда — перший крок до покращання результату своїх дій.

Будь-який виховний вплив учителя тільки тоді дійсний та ефективний, коли він співзвучний внутрішнім потребам школярів, коли цей вплив викликає їх власну активну діяльність, спрямовану на здійснення поставлених завдань, тобто на самовиховання. Адже самовиховання — це і є діяльність людини, спрямована на зміни, на вдосконалення, на розвиток своєї особистості.

Самовиховання можливе лише на основі самопізнання. Коли люди на пізнає свої якості, свої особливості, коли вона порівнює їх зі зразками та ідеалами, на яких вона вихована, коли вона дає самооцінку своїм якостям, то, природно, у неї виникає потреба в зміні певних своїх якостей та особливостей і тим самим починається процес самовиховання, який органічно вплітається в процес виховання.

Про роль самопізнання у вихованні прекрасно сказав В.О. Сухомлинський: «Я не один рік думав: в чому ж виражається найбільш яскраво виражений результат виховання? Коли я маю моральне право сказати: мої зусилля принесли плоди? Життя переконало: перший і найбільш від чутний результат виховання виражається в тому, що людина починає думати про саму себе. Задумався над питанням: що в мені гарного і що поганого? Найвитонченіші методи й прийоми виховання залишаться мар ними, якщо вони не приведуть до того, щоб людина подивилася на саму себе, замислилася над власною долею».

Страницы: 1 2 3Методичні розробки екологічного виховання на уроках хімії
Протягом; минулого сторіччя людина намагалася кардинально переобладнати оточуюче середовище для власних потреб. У результаті цього відбулися зміни, які зробили оточуючий світ малопридатним для прожив ...

Особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку
Під фізичними якостями і здібностями ми розуміємо такі якості і здібності, які характеризують його фізичний стан, це - перш за все стан його морфофункціонального розвитку: конституція його організму ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net