Самооцінка учнів в виховній роботі

Педагогіка: історія і сьогодення » Самооцінка учнів в виховній роботі

Сторінка 2

Мелітопольська школа № 25 з 1975 року веде планомірну роботу з учнями початкових класів з їх самоорганізації, самооцінки й самовиховання.

Систематично, приблизно раз на місяць, діти пишуть твори або заповнюють анкети для розвитку самоаналізу й самооцінки.

Теми творів у початкових класах:

1. Мої гарні діла.

2. З кого я хочу брати приклад.

3. Мій сусід по парті.

4. Яким я не хочу бути.

5. Мої гарні та погані якості.

6. За що цінують людину в нашій країні.

7. Чому не можна ображати дівчаток.

8. Як готувати домашні завдання.

9. Який я насправді.

Діти поступово привчаються до взаємо- і самоконтролю, до взаємо- і самооцінки.

Взаємовідносини вчителів і учнів у цьому експерименті будуються на добрих підставах: всі діла (навчальні, виховні) обговорюються й виконуються колективно, результати також оцінюються колективно, гласно. Учитель працює, спираючись на колектив дітей, через колектив, який і формується в такій спільній роботі.

Низька самооцінка учня сприяє прояву високого рівня шкільної тривожності. Для визначення самооцінки пропонується використовувати в роботі методику А. Ліпкіної «Три оцінки».

Для реалізації методики учням пропонується виконати будь-яке навчальне завдання в письмовій формі. Психолог разом з учителем оцінює роботу учнів трьома оцінками: адекватною, завищеною, заниженою. Перед роздаванням зошитів учням говорять: «Три учительки з різних шкіл перевіряли ваші роботи. У кожної склалося різне враження про виконане завдання, й тому вони поставили різні оцінки. Обведи кільцем ту оцінку, з якою ти згоден». Потім в індивідуальній бесіді з учнем з'ясовуються відповіді на наступні питання.

1. Яким учнем ти себе вважаєш: середнім, слабким чи сильним?

2. Які оцінки тебе тішать, які засмучують?

3. Твоя робота заслуговує на оцінку «5», а вчителька поставила тобі оцінку «8». Чи зрадієш ти цьому, чи це тебе засмутить?

Рівень самооцінки школярів визначається на підставі отриманих даних за такими показниками:

•збіг чи незбігання самооцінки з адекватною оцінкою вчителя;

•характер аргументації самооцінки:

а) аргументація, спрямована на якість виконаної роботи;

б) будь-яка аргументація;

в) усталеність чи неусталеність самооцінки, за якою роблять висновки про ступінь збігу характеру виставленої учнем самому собі оцінки й відповідей на поставлені запитання.

Зауваження: через те, що оцінки в 1 класі не виставляються, пропонуємо інший вид оцінювання.

А питання 2, 3 слід замінити питаннями:

1. Які зауваження вчителя при оцінюванні тебе тішать, які засмучують?

2. Твоя робота заслуговує на середній вид оцінювання, а вчителька оці нила твою роботу високою похвалою. Чи радітимеш ти цьому, чи за смутишся?

Досить високий рівень шкільної тривожності дітей і, до речі, зниження у них самооцінки характерні для першокласників

Виділяти дітей зі шкільною тривожністю й починати з ними роботу доцільно у другій половині 1-го семестру.

Дітей із різними формами шкільної тривожності у перших класах за раз до 30-35%.

Для дітей, які характеризуються високою шкільною тривожністю, характерні нерозвиненість суттєвих передумов навчальної діяльності, таких як уміння слухати й точно виконувати вказівки дорослого.

Робота з підвищення самооцінки також є однією з важливих складових роботи з формування самоосвітніх навичок.

Діти, які мають занижену самооцінку, що виражається в побоюванні братися за нове складне завдання, обвинуваченні себе в багатьох невдачах, повинні частіше підлягати маніпулятивним впливам із боку дорослих.

Страницы: 1 2 3Особливості природознавства як навчального предмету
Природознавство як навчальний предмет має великі можливості для навчання та виховання школярів. Освітні завдання визначені змістом нової програми даного курсу. Учні початкових класів одержують елемен ...

Сутнісно-причинний аналіз явища «діти вулиці»
Аналіз різних наукових джерел дає нам підстави стверджувати, що діти вулиці – це неповнолітні втікачі з власних домівок, для яких вулиця стала постійним місцем перебування. Серед дітей вулиці виділяю ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net