Актуалізація читацької діяльності школярів у процесі використання екранізацій художніх творів на уроках літератури

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення особливостей екранізації роману Булгакова "Майстер і Маргарита" на уроках літератури » Актуалізація читацької діяльності школярів у процесі використання екранізацій художніх творів на уроках літератури

Кіно – найреалістичніше з усіх видів мистецтва, завдяки якому людина відкриває різноманіття світу, стикається з такими сферами життя, які неможливі у безпосередньому досвіді. Саме кіно здатне занурити глядача у світ сну, оживити мрії, відвести від реальності у формі руху, та естетичних засобів перетворення цієї дійсності творцем – художником – дозволяє говорити про справжній витвір мистецтва – кіно. Незважаючи на те, що протягом декількох десятиріч у кінематографа з’явилися нові електронні види (телебачення, відео, мультимедіа), з якими, головним чином, і взаємодіють школярі, специфіка кінематографічної образності залишається незмінною.

Проблема "кіно та школа" з’явилася декілька років потому після винаходу кінематографа. Діячами освіти були високо оцінені освітня та розвиваюча функції кінематографа при скептичному відношенні педагогів до естетичних можливостей нового виду мистецтва. Виявлення внутрішніх суперечностей зовнішнього прояву події, вчинку людини, факту дійсності – одне із завдань учителя при роботі з творами кінематографа на уроках літератури. Починати знайомство школярів з мовою кіно необхідно з найвиразніших його елементів – руху, акторської гри, крупного плану, монтажу, деталі.

Досвід, накопичений методистами з літератури та кіно педагогами, дозволяє визначити шлях естетичного засвоєння літератури та кіно без зменшення вартостей як кінематографа, так і літератури. Метою сучасного етапу є, з одного боку, співвідношення вікових особливостей та рівнів літературного розвитку школярів з рівнем їх художнього розвитку в галузі екранних мистецтв, з іншого – знаходження шляхів взаємодії двох видів мистецтва, які допомагають більш повному осягненню особливостей як літератури, так і кінематографа (екранних мистецтв), подоланню обмеженості читацького та наївності глядацького сприйняття школярів.

Таким чином, при створенні на уроці літератури діалогу між книгою та фільмом відбувається збагачення читацького та глядацького сприйняття. Результатом такого діалогу є те, що школярі починають звертати увагу на виразні деталі у творі як кінематографа, так і літератури, а також помічають особливості композиції як фільму, так і книги.

Звернення до акторської кіноінтерпретації літературних образів пов’язане зі зміненим характером сприйняття творів мистецтва старшокласниками, які здебільшого вже подолали наївно-реалістичний підхід до мистецтва (виключно інтерес до сюжету твору) і відкривають світ людських почуттів (загострений інтерес до почуттів і переживань героїв твору).Поняття «індивідуалізація» та «диференціація» навчання
Вимоги враховувати індивідуальні особливості учнів в процесі навчання дуже давня традиція. Необхідність цього очевидна, адже учні за різними показниками в значній мірі відрізняються один від одного. ...

Перший клас для шестирічних дітей початкового ступеню школи
У “Основних напрямках реформи загальноосвітньої та професійної школи" щодо початкового ступеню навчання висуваються якісно нові вимоги: закласти основи всебічного розвитку дітей, забезпечити фор ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net