Методи науково-педагогічних досліджень

Педагогіка: історія і сьогодення » Методи науково-педагогічних досліджень

Сторінка 2

Анкетування являє собою перелік питань, що дають досліджуваним особам для листовної відповіді. Достоїнство цього методу в тому, що він дозволяє порівняно легко і швидко одержати масовий матеріал. Недолік же цього методу в порівнянні з бесідою – відсутність особистого контакту з випробуваним, що не дає можливість варіювати характер питань в залежності від відповідей. Питання повинні бути чіткими, ясними, зрозумілими, не повинні вселяти ту або іншу відповідь.

Матеріал бесід і анкет являє цінність тоді, коли він підкріплюється і контролюється іншими методами, зокрема спостереженням.

Тести. Тест – це особливий вид експериментального дослідження, що представляє собою спеціальне завдання або систему завдань. Випробуваний виконує завдання, час виконання якого звичайно враховують. Тести застосовують при дослідженні здібностей, рівня розумового розвитку, навичок, рівня засвоєння знань, а також при вивченні індивідуальних особливостей протікання психічних процесів.

Тестове дослідження відрізняється порівняльною простотою процедури, воно короткочасне, проводиться без складних технічних пристосувань, вимагає самого простого оснащення (часто це просто бланк із текстами задач). Результат рішення тесту допускає кількісне вираження і тим самим відкриває можливість математичної обробки.

Вивчення результатів діяльності. Результати діяльності людей – це створені ним книги, картини, архітектурні проекти, винаходи і т. п. По них можна у відомій мері судити про особливості діяльності, що привела до їх створення, і включених у цю діяльність психічних процесах і якостях. Аналіз результатів діяльності вважається допоміжним методом дослідження, тому що дає надійні результати тільки в сполученні з іншими методами (спостереженням, експериментом).

Самоспостереження. Самоспостереженням називають спостереження й опис людиною протікання в себе тих або інших психічних процесів і переживань. Самостійного значення як метод безпосереднього дослідження психіки на основі аналізу власних психічних проявів метод самоспостереження не має. Причина обмеженого його застосування – явна можливість мимовільного перекручування і суб'єктивного тлумачення явищ, що спостерігаються.

Отже, у психології та педагогіці використовують цілий ряд методів. Який з них раціонально застосувати, вирішують у кожнім окремому випадку в залежності від задач і об'єкта дослідження. При цьому звичайно використовують не один який-небудь метод, а ряд методів, що взаємно доповнюють і контролюють один одного.

Чи повинен вчитель у процесі навчання враховувати здібності сучасного учня

Вчитель у процесі навчання не тільки повинен враховувати, але і розвивати здібності сучасного учня. Вчитель повинен враховувати здібності учнів, якщо він цього не буде робити, то учень буде вважати, що його здібності не важливі і може надалі не захоплюватись відповідним видом діяльності і не розвивати та не вдосконалювати свої здібності.

Які функції прикладу як методу виховання?

– приклад може служити для конкретизації того чи іншого теоретичного положення;

– на прикладі можна довести істинність певної моральної норми;

– приклад є переконливим аргументом;

– приклад може спонукати до певного типу поведінки;

– приклад діє своєю наочністю та конкретністю.

Виділити знання, вміння та навички, які необхідні учневі для виконання завдання, відгадай загадку:

Летить – пищить,

Сяде – мовчить.

Хто його вб'є –

Свою кров проллє.

Вміння:

вміння логічно мислити;

вміння співставляти ознаки різних предметів;

вміння сприймання тексту на слух;

вміння розгадувати загадки;

Знання українського фольклору.

Навички смислової догадки.

Назвати п'ять способів організації діяльності учнів і вказати цілі для кожного з них способів

Лісове джерельце,

Добре в нього серце.

Всім дає водиці

І звірятку, й птиці,

Дереву, травині.

Квітці і людині.

Тому й не мліє,

Дзюркотить, радіє

І з лісів дзвінкою

Витіка водою.

Перший спосіб

Знайдіть і підкресліть у вірші іменники в Д.в.

Мета:

– розвивати навички розрізняти відмінки;

– закріпити раніше вивчену тему: « Відмінки іменника»;

– виховувати охайність, уважність.

Другий спосіб

Прочитайте виразно вірш.

Мета:

– розвивати навичку виразного читання;

– вчити учнів правильній інтонації при виразному читанні;

– виховувати любов до уроків мови та літератури.

Третій спосіб

Складіть загадку про лісове джерельце.

Мета:

розвивати логічне мислення, смислову догадку;

Страницы: 1 2 3 4Перший клас для шестирічних дітей початкового ступеню школи
У “Основних напрямках реформи загальноосвітньої та професійної школи" щодо початкового ступеню навчання висуваються якісно нові вимоги: закласти основи всебічного розвитку дітей, забезпечити фор ...

Цілей і функції навчання
Виявлення суті процесу навчання припускає визначення його функцій. Процес навчання покликаний здійснювати освітню, виховну і розвиваючі функції. Виділення даних функцій процесу навчання проведене умо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net