Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Сторінка 1

Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільного виховання, про яку ми вже згадували.

Відносно цілей і завдань фізичного виховання в дошкільному віці думки фахівців різних країн також багато в чому співпадають. Так, і американські і канадські фахівці вважають, що головною метою фізичного виховання в дошкільний період є сприяння гармонійному розвитку дитини. Фізичне виховання повинне сприяти психомоторному, розумовому і емоційному розвитку дітей-дошкільників.

Таких же поглядів дотримуються у Фінляндії, вважаючи, що фізичне виховання в дошкільний період повинне сприяти вдосконаленню рухової координації і основних рухових умінь і навиків. В процесі фізичного виховання повинні всіляко заохочуватися прояви ініціативи і допитливості. Що ж до вдосконалення самооцінки, то тут фізичному вихованню належить вирішальна роль.

У Китаї основними завданнями фізичного виховання в процесі підготовки до школи рахують наступні:

сприяння оптимальному фізичному розвитку;

формування таких соціальних якостей, як дисциплінованість, справедливість, відповідальність, чесність, співпраця;

розвиток основних рухових навиків і поняття про правила безпеки;

формування інтересу і любові до спорту.

За допомогою фізичного виховання в дитячих садах Чехословакії дітей навчають основним руховим умінням і навикам, правилам особистої гігієни.

Завданнями дошкільного фізичного виховання в Японії вважаються такі: руховий розвиток, розумовий розвиток, формування доброзичливості по відношенню до тих, що оточують і дисциплінованості.

У Кореї, згідно державним законам з питань освіти, перед дошкільним вихованням в цілому коштують два завдання: фізичний і розумовий розвиток дітей.

Фізичне виховання покликане вирішувати задачі рухового, розумового, емоційного, соціального розвитку; сприяти формуванню інтересу до активного способу життя; включає навчання правилам безпеки.

Що стосується професійної підготовки вихователя, то в більшості країн вона здійснюється в спеціальних учбових закладах або на факультетах педагогічних учбових закладів. У Канаді, наприклад, існує курс навчання вихователів дитячих садів, де протягом 2 років готують фахівців для роботи з дошкільниками. Одним з предметів в цих учбових закладах є і фізичне виховання.

У Данії фахівців з дошкільного виховання готують в так званих педагогічних семінаріях, де впродовж 3 років майбутні вихователі вивчають психологію і методику навчання дітей дошкільного віку.

У Ісландії також існує спеціальний коледж, де навчають майбутніх вихователів дитячих садів.

У США крім фахівців загального профілю з роботи з дітьми дошкільного віку, яких готують в педагогічних коледжах, студенти факультетів фізичного виховання університетів при бажанні можуть вибрати спеціалізацію "Навчання фізичному вихованню в початковій школі", в рамках якої, як правило, вони одержують необхідні знання по роботі з дітьми дошкільного віку.

У Китаї основними видами фізичної активності вихованців дитячих садів є рухомі ігри, гімнастика, танці, біг, стрибки, метання.

У Чехословакії на заняттях по фізичному вихованню в дитячих садах передбачені біг, стрибки, метання, сюжетно-ролеві рухомі ігри, ігри з м'ячем.

У Західній Німеччині на заняттях використовуються рухомі ігри. гімнастика, біг, стрибки, метання, часто в програму включаються ігри на воді і навчання плаванню. У одному з дитячих садів як експеримент в заняття введені стрибки на батуті.

У Японії в програму дитячих садів по фізичному вихованню включені наступні види фізичної активності: 1) ходьба, біг, стрибки; 2) метання, штовхання, перетягування, перекочування; 3) змагання в бігу, стрибках, метаннях в мету; 4) групові рухливі ігри; 5) ігри з м'ячами, вірьовками і ін. пристосуваннями; 7) ритміка.

У Південній Кореї в програму дошкільного фізичного виховання входить гімнастика, рухомі і прості спортивні ігри.

У Фінляндії, згідно рекомендаціям 1984 р., в програму фізичного виховання дошкільників включені такі види, як гімнастика, вправи під музику, рухомі і спортивні ігри, катання на лижах, ковзанах, навчання плаванню, розважальне орієнтування.

Страницы: 1 2Експериментальна бесіда для виявлення існуючих у дітей складних ситуацій і способів їх подолання
Знання про виникаючі у школярів складні ситуації, а також того, як діти справляються з ними, допомагає педагогу встановити характер існуючих у дитини проблем, своєчасно надати допомогу в їх розв’язан ...

Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Провідною тенденцією розвитку сучасної педагогічної науки є її повернення до своїх світоглядних витоків, повернення до людини, переорієнтація на творчий розвиток особистості. Сучасна соціально-педаго ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net