Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Сторінка 1

Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільного виховання, про яку ми вже згадували.

Відносно цілей і завдань фізичного виховання в дошкільному віці думки фахівців різних країн також багато в чому співпадають. Так, і американські і канадські фахівці вважають, що головною метою фізичного виховання в дошкільний період є сприяння гармонійному розвитку дитини. Фізичне виховання повинне сприяти психомоторному, розумовому і емоційному розвитку дітей-дошкільників.

Таких же поглядів дотримуються у Фінляндії, вважаючи, що фізичне виховання в дошкільний період повинне сприяти вдосконаленню рухової координації і основних рухових умінь і навиків. В процесі фізичного виховання повинні всіляко заохочуватися прояви ініціативи і допитливості. Що ж до вдосконалення самооцінки, то тут фізичному вихованню належить вирішальна роль.

У Китаї основними завданнями фізичного виховання в процесі підготовки до школи рахують наступні:

сприяння оптимальному фізичному розвитку;

формування таких соціальних якостей, як дисциплінованість, справедливість, відповідальність, чесність, співпраця;

розвиток основних рухових навиків і поняття про правила безпеки;

формування інтересу і любові до спорту.

За допомогою фізичного виховання в дитячих садах Чехословакії дітей навчають основним руховим умінням і навикам, правилам особистої гігієни.

Завданнями дошкільного фізичного виховання в Японії вважаються такі: руховий розвиток, розумовий розвиток, формування доброзичливості по відношенню до тих, що оточують і дисциплінованості.

У Кореї, згідно державним законам з питань освіти, перед дошкільним вихованням в цілому коштують два завдання: фізичний і розумовий розвиток дітей.

Фізичне виховання покликане вирішувати задачі рухового, розумового, емоційного, соціального розвитку; сприяти формуванню інтересу до активного способу життя; включає навчання правилам безпеки.

Що стосується професійної підготовки вихователя, то в більшості країн вона здійснюється в спеціальних учбових закладах або на факультетах педагогічних учбових закладів. У Канаді, наприклад, існує курс навчання вихователів дитячих садів, де протягом 2 років готують фахівців для роботи з дошкільниками. Одним з предметів в цих учбових закладах є і фізичне виховання.

У Данії фахівців з дошкільного виховання готують в так званих педагогічних семінаріях, де впродовж 3 років майбутні вихователі вивчають психологію і методику навчання дітей дошкільного віку.

У Ісландії також існує спеціальний коледж, де навчають майбутніх вихователів дитячих садів.

У США крім фахівців загального профілю з роботи з дітьми дошкільного віку, яких готують в педагогічних коледжах, студенти факультетів фізичного виховання університетів при бажанні можуть вибрати спеціалізацію "Навчання фізичному вихованню в початковій школі", в рамках якої, як правило, вони одержують необхідні знання по роботі з дітьми дошкільного віку.

У Китаї основними видами фізичної активності вихованців дитячих садів є рухомі ігри, гімнастика, танці, біг, стрибки, метання.

У Чехословакії на заняттях по фізичному вихованню в дитячих садах передбачені біг, стрибки, метання, сюжетно-ролеві рухомі ігри, ігри з м'ячем.

У Західній Німеччині на заняттях використовуються рухомі ігри. гімнастика, біг, стрибки, метання, часто в програму включаються ігри на воді і навчання плаванню. У одному з дитячих садів як експеримент в заняття введені стрибки на батуті.

У Японії в програму дитячих садів по фізичному вихованню включені наступні види фізичної активності: 1) ходьба, біг, стрибки; 2) метання, штовхання, перетягування, перекочування; 3) змагання в бігу, стрибках, метаннях в мету; 4) групові рухливі ігри; 5) ігри з м'ячами, вірьовками і ін. пристосуваннями; 7) ритміка.

У Південній Кореї в програму дошкільного фізичного виховання входить гімнастика, рухомі і прості спортивні ігри.

У Фінляндії, згідно рекомендаціям 1984 р., в програму фізичного виховання дошкільників включені такі види, як гімнастика, вправи під музику, рухомі і спортивні ігри, катання на лижах, ковзанах, навчання плаванню, розважальне орієнтування.

Страницы: 1 2Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Сутність форми зображуваного предмета
К.Д. Ушинський говорив: «Всі діти майже без винятку — пристрасні малювальники, і школа повинна задовольняти цю законну і корисну пристрасть» . Основи малювання закладаються в школі. Закінчивши школу, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net