Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Сторінка 2

У Данії більшість вихователів дотримуються поглядів Астрід Госсел, згідно яким всі види фізичної активності в дошкільний період носять природний, спонтанний характер, а завданням вихователя є створити оптимальні умови і направити їх в потрібне русло. Широко використовується музичний супровід.

У Великобританії основними видами діяльності дошкільників на заняттях по фізичному вихованню є гімнастика, танці і рухомі ігри.

У Канаді в програми фізичного виховання дошкільників включені групові рухомі ігри, навчання основним руховим навикам і умінням, танцям і гімнастиці, в деяких приватних дитячих центрах проводиться навчання катанню на ковзанах. У США основними аспектами програми дошкільного фізичного виховання вважаються наступні: формування психомоторних навиків, рухомі ігри, гімнастика, танці, фізична підготовленість, ігри на воді.

Як видно з приведених даних, види фізичної активності, використовувані на заняттях по фізичному вихованню в дошкільний період, в багатьох країнах співпадають. Тому в найбільш загальному вигляді структура програм по фізичному вихованню в дошкільний період складається з чотирьох основних розділів.

1. Психомоторний розвиток. В ході формування психомоторних навиків дітей знайомлять з назвою частин тіла, їх пропорційними розмірами. Потім у дітей формується візуальне сприйняття (здібність до візуальних спостережень, зорова пам'ять і т.д.), слухове і, нарешті, кинестетічеськоє сприйняття.

2. Навчання руховим умінням і навикам. Цей розділ включає, у свою чергу, наступні види фізичної активності:

а) ігрову фізичну активність, направлену на розвиток і вдосконалення основних рухових умінь і навиків (біг, стрибки, метання, хапання, відбиття (м'яча) ногами і руками). Крім контролю за правильністю виконання рухів дітей учать повному контролю за рухом свого тіла, з тим щоб рухові уміння, що вивчаються, могли бути використані в різних ситуаціях.

При організації ігрової фізичної активності дошкільників слід пам'ятати про те, що правила ігор повинні бути якомога простішими, а участь в них - масовим. Основу ігор характеру, змагання, повинні складати взаємодопомога і співпраця, а основний акцент такої діяльності робиться на поліпшенні індивідуальних результатів, а не на перемозі над ким-небудь;

б) гімнастику, що включає вправи на рівновагу, лазіння, перекиди, вправи на перенесення ваги з однієї частини тіла на іншу, а також вправи, сприяючі розвитку вибухової сили, наприклад стрибки. Для занять гімнастикою з дошкільниками необхідний простий інвентар: дерев'яні лавки, куби . і др.;

в) танці, за допомогою яких діти вчаться додавати рухам інтерпретуючий, виразний і комунікативний характер. На заняттях танцями дітей учать адекватно сприймати і оцінювати простір, час і силу, взаємини з своїми однолітками і навколишнім світом. Танець має на увазі дослідницьку, імпровізаційну і винахідницьку діяльність дітей. За допомогою танцю у дітей розвивають відчуття ритму. В процесі танцю дітьми використовуються різні рухи і їх поєднання.

3. Фізична підготовленість, яка є найважливішим розділом програм по фізичному вихованню дошкільників. Саме на цьому, початковому, етапі діти повинні всіляко заохочуватися до фізичної активності, рухомих ігор. У доступній формі дітям повинні пояснюватися такі поняття, як активний спосіб життя, правильне харчування, з взаємозв'язок і значення.

Крім теоретичної підготовки в рамках цього розділу повинне проводитися тестування рівня фізичної підготовленості дошкільників. Проте в більшості країн ще не розроблені тести, що дозволяють оцінювати рівень розвитку компонентів фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. У США, наприклад, як вже указувалося, передбачається адаптувати програму тестування "Фізікл Бест" стосовно молодших дошкільників. У справжній же момент за цією програмою можна тестувати лише 5-6-вічко (див. таблицю).

4. Плавання і ігри на воді. Цей розділ програми по фізичному вихованню є важливим для дітей дошкільного віку і за наявності умов (басейн, кваліфіковані інструктори) його рекомендується використовувати при роботі з дітьми дошкільного віку. При цьому дітей учать долати страх перед водою за допомогою ігор на воді, навчають правилам безпеки на воді, а також основам плавання.

Страницы: 1 2 Організація спілкування з хлопчиками і дівчатками
Пам'ятка для педагогів та батьків Ніколи не забувайте, що перед вами не просто дитина, а хлопчик або дівчинка з властивими їм особливостями сприйняття, мислення, емоцій. Виховувати, навчати і навіть ...

Вплив мовної культури педагога вищої школи на рівень культури та свідомості особистості студента
Педагог вищої школи є включеним в соціальну структуру суспільства. Його роль в формуванні свідомого громадянина, гармонійної особистості є надзвичайно великою. Хоча особистість значною мірою формуєть ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net