Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Сторінка 2

У Данії більшість вихователів дотримуються поглядів Астрід Госсел, згідно яким всі види фізичної активності в дошкільний період носять природний, спонтанний характер, а завданням вихователя є створити оптимальні умови і направити їх в потрібне русло. Широко використовується музичний супровід.

У Великобританії основними видами діяльності дошкільників на заняттях по фізичному вихованню є гімнастика, танці і рухомі ігри.

У Канаді в програми фізичного виховання дошкільників включені групові рухомі ігри, навчання основним руховим навикам і умінням, танцям і гімнастиці, в деяких приватних дитячих центрах проводиться навчання катанню на ковзанах. У США основними аспектами програми дошкільного фізичного виховання вважаються наступні: формування психомоторних навиків, рухомі ігри, гімнастика, танці, фізична підготовленість, ігри на воді.

Як видно з приведених даних, види фізичної активності, використовувані на заняттях по фізичному вихованню в дошкільний період, в багатьох країнах співпадають. Тому в найбільш загальному вигляді структура програм по фізичному вихованню в дошкільний період складається з чотирьох основних розділів.

1. Психомоторний розвиток. В ході формування психомоторних навиків дітей знайомлять з назвою частин тіла, їх пропорційними розмірами. Потім у дітей формується візуальне сприйняття (здібність до візуальних спостережень, зорова пам'ять і т.д.), слухове і, нарешті, кинестетічеськоє сприйняття.

2. Навчання руховим умінням і навикам. Цей розділ включає, у свою чергу, наступні види фізичної активності:

а) ігрову фізичну активність, направлену на розвиток і вдосконалення основних рухових умінь і навиків (біг, стрибки, метання, хапання, відбиття (м'яча) ногами і руками). Крім контролю за правильністю виконання рухів дітей учать повному контролю за рухом свого тіла, з тим щоб рухові уміння, що вивчаються, могли бути використані в різних ситуаціях.

При організації ігрової фізичної активності дошкільників слід пам'ятати про те, що правила ігор повинні бути якомога простішими, а участь в них - масовим. Основу ігор характеру, змагання, повинні складати взаємодопомога і співпраця, а основний акцент такої діяльності робиться на поліпшенні індивідуальних результатів, а не на перемозі над ким-небудь;

б) гімнастику, що включає вправи на рівновагу, лазіння, перекиди, вправи на перенесення ваги з однієї частини тіла на іншу, а також вправи, сприяючі розвитку вибухової сили, наприклад стрибки. Для занять гімнастикою з дошкільниками необхідний простий інвентар: дерев'яні лавки, куби . і др.;

в) танці, за допомогою яких діти вчаться додавати рухам інтерпретуючий, виразний і комунікативний характер. На заняттях танцями дітей учать адекватно сприймати і оцінювати простір, час і силу, взаємини з своїми однолітками і навколишнім світом. Танець має на увазі дослідницьку, імпровізаційну і винахідницьку діяльність дітей. За допомогою танцю у дітей розвивають відчуття ритму. В процесі танцю дітьми використовуються різні рухи і їх поєднання.

3. Фізична підготовленість, яка є найважливішим розділом програм по фізичному вихованню дошкільників. Саме на цьому, початковому, етапі діти повинні всіляко заохочуватися до фізичної активності, рухомих ігор. У доступній формі дітям повинні пояснюватися такі поняття, як активний спосіб життя, правильне харчування, з взаємозв'язок і значення.

Крім теоретичної підготовки в рамках цього розділу повинне проводитися тестування рівня фізичної підготовленості дошкільників. Проте в більшості країн ще не розроблені тести, що дозволяють оцінювати рівень розвитку компонентів фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. У США, наприклад, як вже указувалося, передбачається адаптувати програму тестування "Фізікл Бест" стосовно молодших дошкільників. У справжній же момент за цією програмою можна тестувати лише 5-6-вічко (див. таблицю).

4. Плавання і ігри на воді. Цей розділ програми по фізичному вихованню є важливим для дітей дошкільного віку і за наявності умов (басейн, кваліфіковані інструктори) його рекомендується використовувати при роботі з дітьми дошкільного віку. При цьому дітей учать долати страх перед водою за допомогою ігор на воді, навчають правилам безпеки на воді, а також основам плавання.

Страницы: 1 2 Естетичний світ педагога
Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net