Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі » Місце графічних технік в навчальних програмах з образотворчого мистецтва

Сторінка 1

Автором дослідження був проведений аналіз основних навчальних програм з образотворчого мистецтва для середніх шкіл для визначення загального рівня досліджуваності і стану практики з питання вивчення графіки в середній школі на уроках образотворчого мистецтва. Вивчення образотворчого мистецтва у 5–7-х класах 12-річної школи здійснюється за програмою «Образотворче мистецтво» для 5–7-х класів (автори: Е.В.Бєлкіна, А.А.Поліщук, О.В.Константинова та інш), використовуюються також “Образотворче мистецтво. 5-7 клас” авторів Т.Є. Рублі, С.І. Федуна ; “Мистецтво. 5 клас” – інтегрований курс авторів Л.М. Масол, О.В.Гайдамаки, О.В.Калініченко; “Образотворче мистецтво. 5-7 клас” Сіронович, і “Образотворче мистецтво 7-ий кл. для 11-річної школи” автори Л. Любарська, М. Рєзніченко . Проблематично зробити об’єктивні висновки про стан методологічного забеспечення та педагогічної практики в Україні через складності збору інформації.

Також був розглянутий наказ Миколаївської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки від 19.01.2009 р. про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

у 20008-2010 н.р. у Миколаївській області. До випробовувань залучені нові підручники з основ здоров’я, з історії, з біології. Про посібники з образотворчого мистецтва – в наказі нічого не сказано. Єдиний порівняно новий підручник, що увійшов до переліку апробованих і стосується образотворчого мистецтва – Підручник «Мистецтво. 5 клас», автор Л.М. Масол.

На підставі отриманих статистичних данних можна зробити такий висновок: викладачі образотворчого мистецтва середніх шкіл недостатньо забезпечені методологічною літературою, тому в багатьох випадках не мають абсолютно точного чіткого плану саме таких дій на уроці, що привели б до повного засвоєння учнями складного нового теоретичного матеріалу та нових технік. Рівень досліджуваності питання вивчення графічних технік середній – і це питання слід розробляти і поглиблювати надалі.

Для отримання повнішої картини загального стану вивченості технік графіки автор кваліфікаційної роботи ознайомився з навчальною програмою Южноукраїнської художньої школи та навчальною програмою профільної дизайнерської підготовки старшокласників в м. Южноукраїнську . В даних програмах графічним технікам приділяється більша увага і більше часу. Звідси можна почерпнути теми уроків на вивчення технік, термінологічний ряд графічних технік, практичні прийоми та нюанси виконання робіт в певних техніках графіки, але пристосовуючи їх до умов проведення уроків образотворчого мистецтва в середній школі.

За результатами аналізу доступної методичної літератури можна зауважити. Програма з образотворчого мистецтва для 5-го класу передбачає послідовне розв’язання художньо-пластичних, виражальних, технічних і психологічних завдань образотворчості.

Переглянувши календарний план Т.Є. Рублі можна зазначити наступне. Найчастіше метою уроків є засвоєння певних понять з теорії образотворчого мистецтва, композиційних закономірностей, стилей, -технікам особливої уваги не приділяється, щоб забезпечити свободу вибору вчителя та свободу творчості дітей, і, можливо одночасне засвоєння композиційних понять та нової техніки – це вже два завдання, які за 45 хвилин важко здійснити. Хоча, якщо детально спланувати хід уроків, враховуючи вікові особливості учнів, їх можливості, забеспечити навчальний процес необхідними умовами діяльності, матеріальною базою, наочним та методологічним матеріалом, можна поліпшити засвоєння на уроці нових понять та нових технік.

Єдина пряма згадка про техніку в учбовому календарному плані Рублі: “ 6-ий клас. Урок№10 Зображення на площині. Виявлення об’єма форми предмету за засобами світлотіні. Виконання елементарного натюрморту з двох предметів, наближених за формою до геометричних тіл за уявою в техніці гризайлі. Урок№11. Зображення на площині. Відтворення об’єму форми засобами світлотіні за допомогою штрихування (конус, циліндр).Урок № 14 Зображення на площині. Відтворення святкового настрою в пейзажній роботі "Святкова ялинка на майдані". Робота у кольорі з використанням техніки крапкування.”, в сьомому класі починається знайомство з графічним дизайном, але знову ж таки увага акцентується на нових термінах і стилях і видах хужожньої діяльності – техніки залишаються поза увагою педагогів. В плані Рублі під заголовками уроків “Прикладна діяльність” можливе введення різних графічних технік. Тематичні завдання, пов`язані з розробкою ескізів реальних обєктів оточення, в цих уроках більш цікаві для учнів ніж елементарне виконання тренувальних вправ з малювання. Тому учні прикладають більше зусиль до творчих пошуків, а вільне володіння техніками прискорює, полегшує цей процес та покращує якість реалізованих творчих робіт.

Страницы: 1 2Критерії наукового проектування системи оцінювання навчальних досягнень шестирічних першокласників
Поклавши в основу принципи оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів та врахувавши психологічні особливості шести^річок, ми розробили специфічні для даного віку критерії (фактори) наукової р ...

Поняття про уроки виробничого навчання
Виробниче навчання - це не тільки навчальний, але у значній мірі і виробничий процес. Свою навчальну діяльність навчаємі реалізують у вигляді дидактично організованого трудового процесу, що існує у в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net