Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі » Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи

Сторінка 2

В підручниках авторів Рублі та Федуна вже є поняття образотворчого мистецтва, що стали вживатися порівняно нещодавно. Наприклад, в підручнику Рубля за 7-ий клас діти дізнаються про зміст таких термінів, як оп-арт (оптичне мистецтво), композиція Ешера та дизайн середовища, надається додаткова інформація про віртуальні мандрівки та екскурсії. Увага зупиняється на таких завданнях, як розробка фірмового стилю, товарного знаку, нове бачення розв’язання теми рівноваги фону та елементу. Розглядаються такі важливі теми як архітектурні стилі, екстер’єр, інтер’єр, перспектива, золотий перетин, монументальне мистецтво, дизайн-графіка. В сьомому класі увага не акцентується на набутті дітьми навичок певних графічних технік. В продовж року діти виконують ескізи екстер’єру, інтер’єру, вітражу, декорацій, проекту дитячого майданчику, куточка саду, логотипу фірми, плакату. Для виконання цих завдань діти обирають собі графічну техніку відповідно до творчого задуму. Це означає, що до сьомого класу вони повинні вже оволодіти практичними навичками роботи в основних графічних техніках.

Підручник з образотворчого мистецтва для 6-их класів середніх шкіл авторів Е.В.Бєлкіної та Ж.С.Марчука [13] пропонує вдалий поетапний інструктаж малювання тварин (слона, тигра, жирафа, кенгуру, коня, кішки). Це ледве не єдина перевага цього підручника. Тут побудова навчального матеріалу йде не від різних видів діяльності фахівців образотворчого мистецтва, а від жанрів образотворчого мистецтва. По мірі ознайомлення з різними жанрами вводяться загальні основні терміни і поняття образотворчого мистецтва. Підхід цікавий, але виклад матеріалу несе більш теоретичний невпорядкований характер, ніж практичний. Всі інші завдання, окрім малювання тварин, не мають поетапного інструктажу ні візуально, ні в текстовому вигляді, лише короткі поради. У всіх завданнях техніка виконання – на вибір. Це означає, що на момент постановки таких задач, дитина вже оволоділа певним обсягом графічних технік. Вільний вибір техніки виконання робить процес більш творчим, але з практичного боку може не вистачати навичок і часу на вибір техніки паралельно з моделюванням зображення.

В користування викладачів також надійшов підручник “Мистецтво” для шостих класів середньої школи авторів Л.М.Масол та інших. В цьому підручнику інтегровані курс з образотворчого мистецтва та музики заснований на принципі розгляду понять, спільних для обох видів мистецтва. Новітній підхід, але він потребує одночасної присутності на уроці двох викладачів – викладача з образотворчого мистецтва та викладача з музики, або підготовки спеціаліста з обох галузей. Також слід підкреслити, що такий підручник дає набагато менший обсяг знань з образотворчого мистецтва, ніж підручник неінтегрованих занять. Про техніки графіки в цьому підручнику зовсім нічого не сказано, і взагалі технікам не приділяється ніякої уваги.

У підручнику авторів С.Желєзняк та О.Ламонової для 6-их класів [18] продумано послідовність викладу навчального матеріалу, досить зрозуміло і впорядковано класифіковані види та жанри образотворчого мистецтва, в темах малювання об’ємних предметів виразно показані тонові градації на кулі, непогана наочність та поетапне виконання натюрморту олівцем. Подані в підручнику біографії багатьох видатних митців надихають юних художників. Вдале пояснення терміну «гризайль», що можна умовно вважати однією з акварельних технік. Непогано намальовані етапи роботи над живописним натюрмортом, що розширює кругозір учнів і може стати у пригоді при малюванні графічного стилізованого натюрморту. Є також тема малювання квітів, що рідко зустрічається в інших підручниках. Тут описані акварельні, гуашеві, олійні фарби та технічні прийоми роботи з ними. Необхідною для правильної побудови графічної композиції є тема « Прийоми композиції. Етапи роботи над композицією та над ілюстрацією». Освітлена тема історичного вивчення пропорцій людини. Подані етапи роботи над графічним та скульптурним портретами, начерками фігури людини – полегшені в порівнянні з тією ж самою методикою в випускних класах художньої школи. Тема уроку №22: «Графіка. Види графіки. Графічні техніки.» Тут подані тільки теоретичні відомості про техніки друкованої графіки, монотипію, трафарет, прошкрябування. Розглядаються виражальні можливості лінії у малюнку – лінійний та силуетний малюнки. Описані матеріали, що застосовуються у графіці: пастель, вугілля, соус, сучасні графічні матеріали (фломастери, комп’ютерна графіка, кольорові олівці тощо). Подані такі необхідні теми як «Ужиткова графіка, листівки, шрифти.», « Настрій в пейзажі», «ДВМ, дизайн».

Страницы: 1 2 3 4Типи мовлення
За формою позначення мовця або способом його вияву в мовленні розрізняють три типи мовлення від 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. Перший тип – від 1-ої особи – є різновидом монологічного мовлення, при якому відбу ...

Інтерактивне навчання – як форма організації пізнавальної діяльності на уроках біології
У сучасній українській школі впроваджується інтерактивне навчання. Спробуємо з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net