Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі » Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи

Сторінка 4

Методики викладання образотворчого мистецтва та дизайну для середніх шкіл, як правило, розробляють студенти та викладачі університетів педагогічного образотворчого та дизайнерського спрямування. Їх рекомендації відрізняються чітким формуванням теоретичної частини. Але студенти через брак досвіду роботи з дітьми в середній школі за умов ліміту часу уроку в 45 хвилин , недостатньо чітко сплановують практичну частину занять. З проблемою розробки методик стикаються вчителі середніх загальноосвітніх шкіл, художніх шкіл, шкіл естетичного виховання, керівники учбово-виробничої практики старшокласників. Деякі методичні розробки вчителів середніх загальноосвітніх шкіл характеризуються недостатнім рівнем теоретичної бази та загальної педагогічної концепції. Програми художніх шкіл більш спеціалізовані, направлені на поглиблення знань з образотворчого мистецтва, висувають більш жорсткіші вимоги при оцінюванні робіт учнів. Кращій художній підготовці учнів в художній школі сприяє більша розтягнутість тем в часі. Тому програми художніх шкіл майже не можливо застосовувати в середніх загальноосвітніх школах.

Загальною рисою всіх методичних розробок є їх вузька спеціалізація, що залежить від нахилу освіти розробників методик, від часу, відведеного на заняття, від умов в яких проводиться урок, від матеріального забеспечення. І ті стандарти побудови конспектів уроків, що приймаються в одних установах, можуть не задовольнити вимоги інших установ.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає лише загальні концептуальні педогогічні принципи та напрямки провідної педагогічної діяльності. Не дивлячись на існування декількох основних програм з образотворчого мистецтва для СЗОШ, затверджених Міністерством освіти і науки, єдиного стандарту в Україні не має. З одного боку цей факт полегшує адаптацію планування навчального процесу до життєвих реалій за рахунок свободи вибору зпоміж багатьох програм. З іншого боку відсутність єдиного стандарту ускладнює можливість взаємопорозуміння викладачів різних областей, а також вибір студентом принципу побудови власних педагогічних досліджень та розробок.

В другому розділі даної кваліфікаційної роботи було досліджене питання практичного застосування технік графіки в педагогіці та дизайні. Проаналізований ступінь акцентування уваги учнів на вивченні графічних технік на уроках в різних навчальних програмах образотворчого мистецтва. Має місце в цій роботі ознайомлення з педагогічним досвідом провідних викладачів саме середньо-освітніх учбових закладів України. Спільним для всіх програм образотворчого мистецтва в середній школі є відношення до вивчення графічних технік як до другорядних не першочергових задач занять з малювання. Звісно формування загальної художньої грамотності та естетичної обізнаності є першочерговим завданням курсу образотворчого мистецтва в середній школі, але навчання повинно еволюціонувати разом з умовами життєдіяльності, висуваючі нові вимоги до навчальних програм. Взяті до уваги статистичні данні по періодичному оновленню підручників з образотворчого мистецтва в Миколаївській області, що частково дає поняття про кількість проведення нових методичних розробок з образотворчих грамот в середніх загальноосвітніх школах. Існують цікаво побудовані методологічні розробки, в яких певні рубрики привертають увагу учнів. Але виникають нові техніки, стилі, поняття в образотворчому мистецтві, синтетичні види мистецтва викликають захоплення в молоді, і розроблені в 2005-2006 роках підручники вже потребують грамотного введення нових тем з урахуванням загальних тенденцій.

Страницы: 1 2 3 4 Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти
У процесі формування гендерної ідентичності та гендерної ролі людини досить важлива роль, як нам відомо, належить прогресу научання, а отже, освіті та вихованню. Освітньо-виховний процес може відтвор ...

Загальна характеристика гнучкості
У повсякденному житті, професійній та спортивній діяльності людям доводиться виконувати різноманітні рухові дії. Одні з них вимагають незначної амплітуди рухів у суглобах, а інші біля граничної амплі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net