Особливості впровадження графічних технік на уроках образотворчого мистецтва

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі » Особливості впровадження графічних технік на уроках образотворчого мистецтва

Сторінка 1

У загальноосвітніх школах можливе впровадження уроків по дизайну в рамках годин педагогічного навантаження, виділеного на образотворче мистецтво. Цей факт важливий оскільки є певна різниця цілей і завдань уроку образотворчого мистецтва і уроку дизайну. І в тому і в тому випадку до кінця уроку діти повинні показати результат. Але на уроці образотворчого мистецтва заняття може бути більше теоретичне, ніж практичне і результатом засвоєння теми може бути не готова картина, а лише набір ескізів, нарисів до неї, в ході виконання яких учень вирішує для себе поставлені завдання. Тобто на уроці образотворчого мистецтва можливий варіант коли урок націлений на тренування, на відпрацювання конкретних навичок. У відмінності від цього на уроках дизайну результатом засвоєння нового учбового матеріалу повинні стати готовий дизайн-виріб. Оскільки уроки дизайну проводяться в старших класах, та увага вже особливо не сконцентрована на відпрацюванні конкретних практичних навичок, адже більшість їх було «відшліфовано» на попередніх уроках образотворчого мистецтва. Мета уроку образотворчого мистецтва з елементами дизайну - виготовити, отримати готовий до вживання продукт. Адже можна володіти навичками, але не мати уявлення про їх вживання у виробництві суспільно-корисних речей. Уроки дизайну наближеніші до потреб людини. Учням дається поняття про необхідність прив'язки образотворчого мистецтва до «реальності», про те, що в сучасній системі світової ринкової економіки одне з важливих завдань мистецтва і дизайну - створення комфортабельних умов життєдіяльності, як духовних так і матеріальних.

Повинна відслідковуватися взаємообумовленість вивчення технік графіки в процесі навчання та практичне застосування цих технік в сучасному дизайні. Дизайнери в ході реалізації власних розробок в певній мірі користуються знаннями, які їм надала система освіти. Але умови життя змінюються, залишаючи відбиток на досвіді дизайнерів. І цї зміни повинні враховуватися системою освіти. Мистецтво не повинне втрачати зв¢язку з життям. Через це професія художника трансформувалася в професію дизайнера. Ступінь розвиненості культури сучасного суспільства, цивілізаційних нашарувань потребує використання технік графіки не тільки для виконання станкових робіт, а й для вирішення задач графічного дизайну. В реальному світі важливий не тільки рівень знань людини, а й здатність застосувати їх у справі. В навчальному процесі треба враховувати принцип безпосередньої практичної користі вивчених на уроці технік.

Автор дослідження наголошує на тому, що до загального навчально-педагогічного процесу потрібно залучати новітні технології з боку їх використання і учнями і викладачами. Корисним би стало проведення в загальноосвітніх середніх школах інтегрованих уроків – поєднання уроку інформатики та уроку образотворчого мистецтва. Введення компютера в образотворче мистецтво так само правомірне, як і необхідність володіння сучасної людини компютерними технологіями. І компютерна графіка є частиною знайомства учнів з техніками графіки.

Практична експериментальна частина дипломної роботи складалася з двох блоків – розробка дизайну перекидного календарю та проведення розроблених дипломницею уроків з образотворчого мистецтва для середньої школи.

Педагогічний експеримент проводився на базі Южноукраїнської школи мистецтв (де і працює автор дослідження). Спроба введення в навчальний процес уроків, в яких увага акцентується на застосуванні технік графіки в розробці елементів графічного дизайну дала позитивні результати та стала приводом для подальшої розробки цього питання. На даних уроках діти проявляли неабияку активність та цікавість, в кінці кожного уроку на руках у кожного учня був готовий дизайн-виріб. Розробка реальних міні-дизайн-проектів надала дітям можливість відчути себе більш значущими для суспільства, зробила більш зрозумілими для дітей загальні мотивації навчання. Хоча слід зазначити, що проведення таких уроків потребує від вчителя посекундного планування заняття, передбачення реакції учнів, швидкодійності та оперативності, високого рівня володіння техніками та понятійним апаратом, врахування всіх нюансів ходу уроку при підготовці наочності, розхідних матеріалів та приладів. Розвиненість, тренованість комунікативних здібностей повинна стати запорукою утримання дисципліни на уроці. Поведінка учнів на уроці, концентрація їх уваги ні на чому іншому окрім здобуття нових навичок теж дуже впливає на хід уроку. Навіть нескладні за виконанням авторські техніки графіки у поєднанні з метою виготовлення за 45 хвилин дизайн виробу потребують від викладача та учнів максимум зусиль для одночасного вирішення цих задач. Проте такі уроки більш ефективні для прогресивного швидкого розвитку підростаючого покоління. Через вимогу максимальної зосередженості, високого рівня дисциплінованості ці практичні заняття доцільніше проводити не раніше 6-7 класу, хоча завжди слід враховувати індивідуальні можливості особистості. Техніки, що були застосовані для уроків відповідають сучасним тенденціям дизайну. Більш класична гратографія на восковому тлі переродилася в техніку продряпування на мелованому папері, задрукованому темною ксероксною фарбою, який швидше підготувати до використання для творчості дизайнера. Колажування відповідає концепції еклектики в сучасному дизайні, що по своїй суті і є колажуванням з різних стилів. Порівняно давня техніка монотипії оновлюється за рахунок появи нових різновидів паперу та будівельних різнофактірних валиків, які можна застосовувати в процесі створення монотипії . Використання на уроках нетрадиційних технік графіки саме по собі є новою течією в методиці викладання образотворчого мистецтва в середній школі. Уроки побудовані з урахуванням вікових особливостей та методичних розробок інших більш досвітчених викладачів, розроблені на основі учбової програми Т.Є. Рублі, С.І.Федуна з використанням досвіду вивчення авторських технік графіки в художніх школах.

Страницы: 1 2Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Причиною викривлення особистісного досвіду дитини можна вважати вплив фактора депривації, тобто відсутність, обмеження або недостатність матеріальної та духовної турботи про дитину, необхідних для її ...

Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі
Найважливіше у роботі класовода на уроках математики — активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але сп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net