Дизайн календарю – як приклад використання графічних технік

Сторінка 1

Автором дослідження для закріплення теорії і кращого розуміння ролі технік графіки був виконаний дипломний проект – розробка дизайну перекидного календарю (Додаток 9 – Додаток 21). Календар і взагалі способи орієнтування в часі супроводжують людство. Календарі створюють ще з часів древніх цивілізацій і до наших днів. Кожна епоха залишає свій неповторний слід у зовнішньому вигляді календарю, в принциповому устрої, в його дизайні. Сприйняття часу та поняття естетичної відповідності календаря сучасним умовам трохи відрізняється від літо-відлічування попередніх поколінь. І тому зовнішній вигляд календарю завжди потребує корегування, пристосування до нових потреб суспільства. Виходячи з того, що сучасного споживача, перевантаженого строкатістю довкілля, може зацікавити лише креативність, творчий підхід, свіжа ідея і сама ця потреба суспільства в авторському дизайні календарю стала потужним поштовхом для реалізації. Глядач чекає від дизайнера створення сюрреалістичної казки, пронизаної світлом, добром, щастям, свободою, вірою, чимось теплим, рідним, поєднаним в одне гармонійне ціле. Саме тому в даному авторському дизайні календарю використовується алегорія, що допомагає оживити абстрактні поняття. Кожному місяцю відповідає зображення людини. В ролі прототипів місяців були використані портрети близьких автору людей, до того ж, діяльність яких в реальному житті напряму пов’язана з образотворчим мистецтвом. Це допомогло досягти живості характерів, яскравості і глибини образів зображуваних алегоричних героїв, повнішої передачі емоцій, зробити рухи, пози, міміку більш реалістичними. Календар – це спроба класифікувати повторювані в часі циклічні зміни навколишнього світу (світу природи). Розроблений автором дослідження календар заснований на відносно циклічних змінах в світі людей. В цьому календарі рік описаний справами творчих людей. Для створення в календарі атмосфери чогось теплого, рідного, відчуття зв’язку з зображенням в алегоричні композиції включені елементи слов’янського костюму та символіки. Вибір віддзеркалює бажання сучасного українського споживача знати своє коріння і мати свої особливі рідні талісмани, символи щастя і добробуту, що супроводжуватимуть все життя і додаватимуть в серця надію.

Дипломний проект складається з тринадцяти аркушів: 12 аркушів – зображень місяців та обкладинка, А3 формату, виконаних в кольорі в авторській графічній техніці. Тектоніка зображення, композиційне розміщення структурних елементів схоже на іконографічне, парадне. Всі 12-ть аркушів мають однакову тектонічну будову і техніку виконання, що поєднує аркуші в єдине ціле, забезпечує стильову єдність. Основні структурні елементи: ворота, пейзаж на задньому плані, зображення рослин по боках, календарна сітка на місяць знизу і зображення алегоричного героя у центрі. Ворота – несуть композиційну функцію обрамлення, що до того ж несе смислове навантаження – на воротах у вигляді символів показаний слов’янський варіант будови світу (семаргли і грифони – зв’язок неба і рослин; півколо небосхилу, на вершині якого “триксель” – джерело всього; птахи – символи душі, вода та земля, рослини; Дерево життя та Матір всього живого, Перун та підземні ящери). Пейзаж на задньому плані – це краєвиди України, що призвані створювати відчуття простору та мають прив’язку до погодних умов місяця. Також алегоричним є стан освітлення в пейзажі - зима – це сон природи, тому вона занурена в пейзажі в ніч, відповідно – восени – закат, влітку – яскравий день, навесні – світанок. Зображення рослин по боках розповідає глядачеві які саме рослини можна спостерігати даного місяця на Україні. Календарна сітка знизу виконує композиційну роль подіума та суто інформаційну функцію. І в центрі знаходиться зображення алегоричного героя, одягненого в слов’янський костюм згідно погоди. Костюми різних часів та соціальних шарів роблять загальну картину більш різноманітнішою, надаючою більше інформації про одяг наших предків. Така складна будова і поєднання багатьох елементів в дизайні календарю потребує зведення всіх цих елементів до певного спільного стану, в якому вони виглядатимуть цільно. Саме графіка покликана створювати такий спільний стан простору композиції і всіх його складових умовними засобами виразності. Малюнки, з розкриттям «духовного характеру» моделі, передають момент її життя, що триває під спостереженням художника – що дає відчуття близькості глядача і зображуваного героя. Малюнок загострює увагу не на “речах для людини”, а на властивостях самого предмету, що дозволяє предметам композиції жити власним життям, створює власний незалежний світ. Через умовність засобів виразності графіки та переважно тонову ліпку простору – в графіці своєрідне зображення простору, багатоплановість тут дуже умовна. Але завдяки такій обмеженості плани в графічній композиції більш тісно зв’язані, вони поєднанні в один єдиний спільний простір. Це породжує особливе сприйняття часу і простору в графіці – це час і простір паралельної реальності. . Саме це дозволило поєднувати так багато паралельних сюжетних ліній, смислових підтекстів, тем і елементів в даному календарі. В графіці також зовсім умовне зображення матеріальності предметів, що, однак, звільняє від конкретизації і дозволяє дизайнеру-графіку зосередитись на досягненні певного ефекту в загальному проекті, швидшій реалізації творчих пошуків, не вдаючись в другорядні дрібниці. А творчі пошуки в технічних нововведеннях, намагання дизайнера змінити процес утворення зображення веде до прогресу образотворчих технологій, розширення спектру різноманітних технік робить більш вдалими спроби митця віднайти кращий виразніший шлях реалізації творчого задуму, покликаного на задоволення естетичних, інформаційних потреб вибагливого споживача.

Страницы: 1 2 3Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки
На констатувальному етапі дослідження з метою вивчення динаміки використання словесних методів навчання у структурі уроку в 3-4 класах початкової школи, нами було проведено систему спостережень за ур ...

Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови
Під час вивчення лексики учні стикаються із цілою низкою об'єктивних труднощів. Завданням викладачів вищого навчального закладу є підготовка студентів до подолання цих труднощів. Для цього необхідно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net