Дизайн календарю – як приклад використання графічних технік

Сторінка 2

Зображення календарю, створеного автором даного дослідження були виконані в авторській графічній техніці. Після проведення певних композиційних пошуків, наведення історичних довідок, натурних замальовок фрагментів запланованого зображення, розпочалась робота над картоном календарю в техніці олівцевого малюнку. Те, що зображення виконувалися олівцем дозволяло швидко вхопити момент, стан, швидше реалізувати ідею митця. Для передачі чіткості орнаментів на воротах використовувалася графічна техніка лінійного малюнка тушевою ручкою. Потім зображення, виконані олівцем та тушем були оцифровані ( відскановані) і подальша їх обробка (додавання колірної складової) виконувалася в програмі Adobe Photoshop. Автор намагався добитися ефекту кольорової гравюри – подібно до того як створював свої плакати видатний митець модерну Альфонс Муха. Коли спорідненим кольором заливаються цілі плашки, і при цьому залишається активною роль чорної (темної) лінії це робить можливим прогнозування загальної колірної концепції для всіх дванадцяти робіт незалежно від того, що саме там буде зображено та сприяє сприйняттю їх як єдиного стильового цілого. Використання новітніх технологій для досягнення ефектів гравюри зекономило час виконання проекту, скоротило часову відстань між задумкою та її втіленням в життя. Календарна сітка окрема виконувалася в програмі Coral Draw і імпортувалася до Adobe Photoshop для поєднання з рештою елементів проекту. Цифрові технології дозволяють виконати шрифти охайніше ніж вручну, бездоганно повторювати однакові цифри, що дуже важливо для втілення концепції єдиного стилю.

На прикладі виконання даного проекту вчитель може донести до учня ідею необхідності поповнення багажу знань та навичок володіння різними графічними техніками. Вільне володіння графічними техніками, постійний пошук покращення технологічного процесу створення творчих робіт робить митця більш вільним у творчому натхненні. Особливий спосіб розфарбовування плашками в Photoshop-і можна використати на уроках образотворчого мистецтва для засвоєння дітьми принципу створення кольорової гравюри. Наприклад, можна по черзі робити видимими та невидимими різні шари цифрового зображення. При цьому на кожному шарі буде плашка окремого кольору і діти будуть бачити ніби відбитки з окремих дощечок і їм буде зрозуміло яким саме чином гравер обирає кількість кольорів (а значить і кількість дощечок) і як він підбирає абриси на кожній дошці. Таке пояснення принципу створення колірної гравюри розширить можливості дітей на уроках образотворчого мистецтва при виконанні композицій в техніці штампування. Використання комп’ютера позбавляє від багатьох технологічних труднощів, пов’язаних з ручною працею. Цей факт теж слід підкреслити для учнів – для того, щоб в своїй творчій роботі вони завжди шукали найбільш ефективні і найменш складні способи досягнення виразності художнього образу.

Проект календарю може бути використаний в навчальному процесі, як приклад вдалого поєднання декількох графічних технік, а також дати учням уявлення про обґрунтування вибору техніки виконання відносно до характеру задуманого зображення. Для портретів та інших реалістичних зображень – можливості плавних переходів градацій грифельних олівців, для декоративного орнаменту з чіткими контурами – тушева ручка.

Отже, в ході виконання проекту автор шукав в сфері графічного дизайну кращі шляхи реалізації свого задуму. Під час творчих пошуків активно використовувалися графічні техніки. На основі цього можна стверджувати. Для вирішення задач дизайну календарю графічні техніки стали незамінними. Виявлена значущість графічних технік в практиці розробки проектів поліграфічного дизайну. Зокрема розробка дизайну календарю розглядається, як сфера діяльності, для якої неодмінно потрібне використання авторських технік графіки. В ході проведення практичного експерименту – виконання дипломного проекту - конкретизовані нюанси використання авторських технік графіки в розробці дизайну перекидного календарю. Розуміння цих нюансів молодим спеціалістом важливе для правильної їх подачі на уроках дітям, збереження зв’язку професійної дизайнерської суспільно-корисної роботи та процесу оволодіння школярів навичками на уроках образотворчого мистецтва.

В ході виконання дипломної роботи був складений зручний термінологічний ряд, що поліпшує спілкування з фахівцями в галузі образотворчого мистецтва та між викладачами і учнями. Чітка розробка цього ряду дозволила легко зорієнтуватися в багатоманітних техніках і класифікувати їх. Ґрунтовні праці Бориса Робертовича Віппера та інших вчених, діячів мистецтва, культури дали змогу охопити загальну картину структури графіки як виду образотворчого мистецтва. Були систематизовані відомості про техніки графіки.

Страницы: 1 2 3Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід
Науково-технічний прогрес, швидкий розвиток усіх галузей економіки, взаємозв’язок та взаємозалежність сучасних ринків праці ставлять перед освітою завдання підготовки висококваліфікованої робочої сил ...

Шляхи удосконалення процесу екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку під час вивчення курсу «Я і Україна»
Початковій школі належить провідна роль у формуванні екологічної культури та свідомості майбутнього громадянина. Основні риси характеру людини закладаються саме в дитячому віці, і безпосереднє спілку ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net