Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит" » Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”

Сторінка 1

Індивідуальний розділ дисціпліни Факультет Обліку і аудиту був створений 18 вересня 2002 р. В теперішній час на факультеті навчаються студенти 2 спеціальностей: “Облік і аудит” та “Фінанси”.

Кафедра Бухгалтерський облік і аудит створена і працює з 1990 р.

У теперішній час на кафедрі працюють 3 доцентів кандидатів наук, 2 ст. викладачі, 9 асистентів, 2 лаборанти.

Вороновська Олена Володимирівна, доцент, завідувач кафедри "Бухгалтерський облік і аудит" з дня існування кафедри.

ECTS - координатор від факультету - Яцух Олена Олексіївна.

Навчальний рік складається з двох семестрів (осіннього та весіннього). Кожен з яких триває 18 тижнів. Заняття для студентів денного відділення починається з 1 вересня.

Осінній семестр продовжується до кінця грудня - початку січня, після чого студенти складають зимову екзаменаційну сесію. Після закінчення сесії студенти на протязі двох тижнів знаходяться на канікулах.

Весінній семестр починається на початку лютого, по закінченню семестру студенти складають сесії, проходять виробничу практику, після чого знаходяться на канікулах.

Тривалість періоду навчання 10 семестрів.

Мовні вимоги:

Всі навчальні дисципліни по спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит” проводяться на українській мові. Для іноземних студентів вивчення української мови обов’язково.

Освітній рівень передбачає задоволення потреб особистості у здобутті загальної середньої та вищої освіти шляхом навчання у різних типах закладів освіти. Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації.

Із реалізації ступневості вищої освіти диференціюється прийом до вищих закладів освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

На базі освітніх рівнів На базі освітньо-кваліфікаційних рівнів Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних навчальних дисциплін із зазначенням загального обсягу часу, відведеного для їх вивчення та формування підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни.

На кафедрі “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень, по закінченні курсу присвоюється "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр".

Основні розділи курсу:

Нормативні навчальні дисципліни визначаються державним стандартом освіти (Освітньо-професійною програмою підготовки). Дотримання їх назву є обов’язковим для вищих закладів освіти, а обсяг не може бути меншим від обсягу, встановленому державним стандартом освіти.

Нормативні навчальні дисципліни:

Облік в екологічній діяльності

Вороновська О.В.

доцент

Управлінський облік

Без верхня Ю.В.

доцент

Аудит

Сахно Л.А.

доцент

Облік в переробних підприємствах

Трачова О.П.

доцент

Організація обліку

Левченко О.П.

Ст. викладач

Галузевий облік

Харчик О.П.

Ст. викладач

Фінансовий облік

Голуб Н.О.

асистент

Облік у банках

Ковтун Л. Є.

асистент

Контроль і ревізія

Ілляшенко К.В.

асистент

Теорія аудиту

Михайлова М.М.

асистент

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Пеньова О.В.

асистент

Історія бухгалтерського обліку

Терновський В.О.

асистент

Облік у ф/г

Сокіл О.Г.

асистент

Управлінський облік

Семенов О.О.

асистент

Теорія бухгалтерського обліку

Орел А.В.

асистент

Страницы: 1 2 3Виховання дітей з урахуванням гендерних особливостей
Питання гендерного виховання стають небайдужими для дитини з того моменту, як вона починає усвідомлювати свою статеву належність, розуміти, що вона не лише дитина, а хлопчик або дівчинка. Статева іде ...

Кафедра камерного ансамблю
Камерний ансамбль, як одна з найважливіших навчальних дисциплін, - завжди в центрі уваги керівництва академії. Заняття в класі камерного ансамблю вели провідні професори, для яких камерне музикування ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net