Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Сторінка 4

За російською версією П.І.Третьякова, І.Б. Сеннівського, модульне навчання передбачає формування у випускника навичок самоосвіти. Тому навчальний процес будується на основі усвідомленої доцільності та самодоцільності з ієрархією ближніх цілей (знання, уміння, навички) середніх (загальнонавчальні вміння і навички) та перспективних (розвиток здібностей особистості). Усвідомлення власної освітньої діяльності сприяє тому, що вчитель не тільки виконує інформативні функції, а й консультує, делегуючи учням окремі завдання управління. Його провідна роль зберігається, проте в межах суб'єкт-об'єктних взаємин між учасниками навчального процесу. В учня є можливість вибирати шляхи смислових переміщень у середині того чи іншого модуля. Учитель, звільняючись від інформаційних функцій, делегує модульній програмі деякі функції управління, які стають функціями самоуправління.

Модульна система організації навчально-виховного процесу завдяки укрупненню блоків теоретичного матеріалу, його випереджувальному вивченню і значній економії часу зумовлює рух учня за схемою "всезагальне – загальне - одиничне" з поступовим зануренням у деталі і переходом циклів пізнання в інші соціально значущі цикли взаємопов'язаної освітньої діяльності вчителя і учнів.

Модульне навчання на початку кожного циклу діяльності велику увагу приділяє мотиваційному етапу, який створює благодатне особистісне підґрунтя для переходу від знань до вмінь і соціальних норм. Багаторазове відновлення освітньої діяльності учнів на різних рівнях осмислення навчального матеріалу в ході самостійного пошуку забезпечує освоєння соціально-культурного досвіду в найкращому індивідуальному темпі. На всіх етапах учитель - організатор і керівник навчального процесу, а учень - самостійний дослідник наукових і соціальних проблем.

Загалом доведено, що модульне навчання скорочує час освоєння навчального курсу на 30% без зниження повноти викладу та глибини засвоєння матеріалу. Ущільнення навчального матеріалу за рахунок його укрупнення і системного подання фактично відбувається тричі - за первинного, проміжного та кінцевого узагальнення (з досвіду шкіл міст Москви та Смоленська).

Отже, вихідно - модульне навчання - це пакет індивідуалізованих науково адаптованих освітніх програм, що оптимізує на практиці академічні та особистісні досягнення учня з певним рівнем соціально-культурного досвіду. Воно здійснюється за окремими блоками, шо організуються для розв'язання конкретного кола психолого-педагогічних завдань.

Страницы: 1 2 3 4 Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці»
З метою вивчення реального стану проблеми, а також визначення причин, що сприяють виникненню соціального явища «діти вулиці», ми провели експериментальне дослідження, яким охопили 40 учнів 6-9-их кла ...

Бесіда як метод навчання молодших школярів
Існує багато типів нестандартних уроків, форм і методів навчання. А через те, що найбільш розповсюдженими є словесні методи навчання і, зокрема, бесіда, найважливішим і є уміння вчителя вести невимуш ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net