Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання

Сторінка 1

Становлення національної школи потребує нових, перспективних інноваційних систем і технологій навчання, що забезпечують психосоціальний розвиток особистості. Над вирішенням цих питань працюють школи з модульно-розвивальної системи навчання, її впровадження оптимізує роботу шкільного колективу, створює реальні умови для розкриття і зростання особистісного потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу .

Проте педагоги стикаються з чималими проблемами, пов'язаними з усвідомленням суті сучасної методології науки, адаптації дидактичних теорій та технологічних вимог модульно-розвивального навчання, розробленні і апробації компонентів проблемно-модульних програм та моделі розвитку школи загалом.

Експериментальна система модульно-розвивального навчання, грунтуючись на міждисциплінарних науково-освітніх засадах та методології створення нового покоління навчальних програм і підручників, на практиці масштабного експериментування, передбачає поетапне вдосконалення діяльності всіх основних ланок навчально-виховного закладу з метою реалізації позитивного потенціалу особистості вчителя і учня. Вона має універсальну технологічну модель побудови неперервної розвивальної взаємодії між учителем і учнем, що дає змогу кожному підготовленому педагогові організувати навчально-виховний процес як сукупність завершених модульно-розвивальних циклів, починаючи від установчо-мотиваційного, змістово-пошукового, контрольно-смислового станів і завершуючи адаптивно-перетворювальним, системно-узагальнювальним, контрольно-рефлексивним та духовно-естетичним.

Основним засобом модульно-розвивальної системи є проблемно-модульна навчальна програма у єдності п’яти компонентів:

- граф-схем навчальних курсів і графіків модульних занять на півріччя (для вчителя і учня), що дають змогу здійснити календарно-тематичне планування інноваційної системи відповідно до вимог конкретного дидактичною модуля;

- наукових проектів навчальною модуля (для вчителя), що забезпечує наукову взаємоадаптацію психолого-педагогічного, навчально-предметного і методично-засобового різновидів змісту з опертям на технологічну модель повного функціонального циклу навчального модуля;

- розвивальних міні-підручників (для учня), що характеризують завершені фрагменти змістового модуля у єдності блоків знань, норм і цінностей та інформаційних систем кодування образного, семантичного, символічного, графічного, предметного;

- програми розвитку особистості (для учня), що сприяє поступальному індивідуальному, психосоціальному розвиткові учня під час проходження ним розвивальної взаємодії у системі "учитель - учень":

- сценаріїв модульних занять (для вчителя), що отримують опис цілісного модульно-розвивального процесу.

Про системний характер організованої проектно-мислительної діяльності свідчать рівні проектування (стратегія, тактика, техніка, проектно-мислительна діяльність) проблемно-модульних програм, що вичерпно характеризують процес руху науковців і практиків від розв’язання стрижневих завдань методично-особового забезпечення експериментальної системи до набування досвіду вирішення локальних питань модульно-розвивальних технік викладання окремих навчальних модулів (розділ, тема). Проходження певного рівня забезпечує є творення відповідного інноваційною програмово-методичного компоненту. Так, на рівні стратегія забезпечується створення граф-схем навчальних курсів ( див. додатки "Табл.1.4.").

Підготовка вчителів експериментальної школи до наукового проектування проходить на рівнях: допроектний, перший рівень - структурування та другий рівень - проектування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини
В даний час спостерігається стійке зниження частки багатодітних сімей в населення. Це збігається із тенденцією до малодітності і взагалі бездітності. Немає чіткої системи соціальної підтримки багатод ...

Форми проведення фізичних занять з дітьми
1. Проведення уранішньої гімнастики або прогулянки. 2. Проведення физкультпаузы між уроками, на великій зміні і ін. 3. Перебування на повітрі не менше 3,5 годин. 4.5-6-разове живлення, вітамінізація, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net