Стан організації модульно-розвивального навчання

Сторінка 1

Реформування галузі освіти, передусім середньої загальноосвітньої школи, передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, відкриття нових навчальних закладів – гімназії, ліцеї (коледжі), колегіуми, приватні авторські школи та організацію фундаментальних соціально-педагогічних експериментів за авторськими науковими програмами. Не є винятком і Харківська середня загальноосвітня школа №63. у якій ще з 1999 р. основним предметом фундаментального експерименту є наукове розроблення та експериментальне впровадження модульно-розвивальної системи навчання, стан організації якого ми і досліджували у ході нашої роботи.

Незважаючи на те, що модульно-розвивальна система навчання є експериментальною, а педагогічний колектив ЗОШ №63 має порівняно малий досвід її реалізації (всього 7 років), стан організації досліджуваної системи навчання складає досить позитивне враження.

У ЗОШ №63 модульно-розвиальна система навчання охоплює увесь перелік шкільних предметів, які становлять базу освіти і є обов’язковими для кожного випускника школи незалежно від майбутньої професії.

Загалом модульно-розвивальне навчання (на прикладі ЗОШ №63 ) передбачає три модулі на день (тобто 3 шкільних предмета), що по-перше, запобігає значному перевантаженню вчителів та учнів, а по-друге, сприяє підвищенню інтелектуального рівня та успішності останніх (див. додатки «діаграми інтелектуального розвитку учнів ЗОШ №63»).

Наше завдання полягало у дослідженні стану організації модульно-розвивального навчання на базі навчального курсу англійської мови у 8-9 – х класах.

Отже, викладання англійської мови у 8-9 – х класах передбачає 3-4 модулі на тиждень. Кожний модуль, тривалість якого складає 1 год. 40 хв., складається з трьох міні-модулів по 30 хв. кожний. Такі невеличкі перерви між двома міні-модулями надають учням можливість перепочити, але запобігають повному відволіканню від навчального процесу. що й забезпечує ефективність даної організації навчання. Крім того, вже доведено, що двадцять сьома хвилина першого міні-модуля є найбільш продуктивною. І це дійсно так. 10 модулів, на яких ми були присутніми, переконали нас в цьому. Наприклад, учням 9-го класу на двадцять сьомій хвилині першого міні-модуля було запропоновано без будь-якої підготовки описати на англійській мові власну квартиру, використовуючи активну лексику з теми: «Аn ideal flat» (згідно з підручником «Head Way» для 9 – го класу). Результат був вражаючим: усі учні без будь-яких труднощів змогли описати квартиру або будинок своєї мрії.

Необхідно зауважити, що за модульно-розвивального навчання при вивченні англійської мови усі класи поділяються на 2-3 групи в залежності від кількості учнів. Тому приблизна кількість учнів в одній групі складає 7-8 чоловік, що звичайно ж є ще однією з позитивних рис досліджуваної системи навчання.

Вивчення усіх навчальних курсів базується на заздалегідь розроблених вчителями-предметниками граф-схемах, наукових проектах навчальних модулів, розвивальних міні-підручниках та сценаріях модульних занять. Завдяки пропонованому програмово-методичному забезпеченню модульно-розвивальна система створює передумови для прискореного психологічного розвитку особистості учня (почуття, думки, моральність, духовність тощо). Чільне місце у системі приділяється також підготовці підростаючого покоління до соціально плідного життя, оскільки кожний учасник навчання є не тільки добувачем наукового знання, а й носієм кращих соціальних норм і культурних цінностей.

Основою конструювання модульних навчальних програм є принципи, критерії, і вимоги щодо структурування змістових модулів. Ці принципи грунтуються на загальних закономірностях дидактики та близьких до неї наук - психології, філософії, соціології та ін. За реалізації ідеї модульного навчання принцип системності (модульності) набув змістового наповнення. Конкретизується він через похідні принципи: 1) структуралізації змісту навчання на відокремлені елементи; 2) динамічності; 3) діяльності; 4) гнучкості; 5) усвідомленої перспективи; 6) різнобічності методичного консультування; 7) паритетності.

Страницы: 1 2 3Зміст та структура спостережень за природою під час засвоєння природознавчих знань
Об’єктами природи за якими учні проводять спостереження є погода (стан неба, опади, напрям вітру, температура повітря), висота Сонця над горизонтом, рослинний та тваринний світ місцевості, діяльність ...

Соціально-педагогічні основи виховання
Соціально-педагогічна концепція теорії виховання як соціального процесу знайшла свою експериментальну апробацію в дослідженнях і в соціально-педагогічному (а також і в соціально-андрагогічному, тобто ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net