Стан організації модульно-розвивального навчання

Сторінка 1

Реформування галузі освіти, передусім середньої загальноосвітньої школи, передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, відкриття нових навчальних закладів – гімназії, ліцеї (коледжі), колегіуми, приватні авторські школи та організацію фундаментальних соціально-педагогічних експериментів за авторськими науковими програмами. Не є винятком і Харківська середня загальноосвітня школа №63. у якій ще з 1999 р. основним предметом фундаментального експерименту є наукове розроблення та експериментальне впровадження модульно-розвивальної системи навчання, стан організації якого ми і досліджували у ході нашої роботи.

Незважаючи на те, що модульно-розвивальна система навчання є експериментальною, а педагогічний колектив ЗОШ №63 має порівняно малий досвід її реалізації (всього 7 років), стан організації досліджуваної системи навчання складає досить позитивне враження.

У ЗОШ №63 модульно-розвиальна система навчання охоплює увесь перелік шкільних предметів, які становлять базу освіти і є обов’язковими для кожного випускника школи незалежно від майбутньої професії.

Загалом модульно-розвивальне навчання (на прикладі ЗОШ №63 ) передбачає три модулі на день (тобто 3 шкільних предмета), що по-перше, запобігає значному перевантаженню вчителів та учнів, а по-друге, сприяє підвищенню інтелектуального рівня та успішності останніх (див. додатки «діаграми інтелектуального розвитку учнів ЗОШ №63»).

Наше завдання полягало у дослідженні стану організації модульно-розвивального навчання на базі навчального курсу англійської мови у 8-9 – х класах.

Отже, викладання англійської мови у 8-9 – х класах передбачає 3-4 модулі на тиждень. Кожний модуль, тривалість якого складає 1 год. 40 хв., складається з трьох міні-модулів по 30 хв. кожний. Такі невеличкі перерви між двома міні-модулями надають учням можливість перепочити, але запобігають повному відволіканню від навчального процесу. що й забезпечує ефективність даної організації навчання. Крім того, вже доведено, що двадцять сьома хвилина першого міні-модуля є найбільш продуктивною. І це дійсно так. 10 модулів, на яких ми були присутніми, переконали нас в цьому. Наприклад, учням 9-го класу на двадцять сьомій хвилині першого міні-модуля було запропоновано без будь-якої підготовки описати на англійській мові власну квартиру, використовуючи активну лексику з теми: «Аn ideal flat» (згідно з підручником «Head Way» для 9 – го класу). Результат був вражаючим: усі учні без будь-яких труднощів змогли описати квартиру або будинок своєї мрії.

Необхідно зауважити, що за модульно-розвивального навчання при вивченні англійської мови усі класи поділяються на 2-3 групи в залежності від кількості учнів. Тому приблизна кількість учнів в одній групі складає 7-8 чоловік, що звичайно ж є ще однією з позитивних рис досліджуваної системи навчання.

Вивчення усіх навчальних курсів базується на заздалегідь розроблених вчителями-предметниками граф-схемах, наукових проектах навчальних модулів, розвивальних міні-підручниках та сценаріях модульних занять. Завдяки пропонованому програмово-методичному забезпеченню модульно-розвивальна система створює передумови для прискореного психологічного розвитку особистості учня (почуття, думки, моральність, духовність тощо). Чільне місце у системі приділяється також підготовці підростаючого покоління до соціально плідного життя, оскільки кожний учасник навчання є не тільки добувачем наукового знання, а й носієм кращих соціальних норм і культурних цінностей.

Основою конструювання модульних навчальних програм є принципи, критерії, і вимоги щодо структурування змістових модулів. Ці принципи грунтуються на загальних закономірностях дидактики та близьких до неї наук - психології, філософії, соціології та ін. За реалізації ідеї модульного навчання принцип системності (модульності) набув змістового наповнення. Конкретизується він через похідні принципи: 1) структуралізації змісту навчання на відокремлені елементи; 2) динамічності; 3) діяльності; 4) гнучкості; 5) усвідомленої перспективи; 6) різнобічності методичного консультування; 7) паритетності.

Страницы: 1 2 3Система педагогічного керівництва у проблемі готовності дитини до навчання в школі
Таким чином, на кінець дошкільного віку встановлюються такі лінії психічного розвитку дитини: 1) формування довільної поведінки; 2) оволодіння засобами та еталонами пізнавальної діяльності; 3) перехі ...

Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
Управління цілісним педагогічним процесом неможливе без зворотного зв’язку, який несе характеристику його результативності. Виконати цю функцію допомагають Щоб оцінювати ефективність виховного процес ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net