Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 10

Таблиця 2.1.

Порівняльна характеристика наукового проектування змісту шкільної освіти у класно-урочній і модульно-розвивальних системах

п/п

Принцип наукового проектування

Класно -урочна система: проектування навчального предмету

Модульно-розвивальна система: проектування навчального курсу

1

Адекватності

Зміст навчального предмету відтворює адекватну науці систему знань, метод пізнання

Зміст навчального курсу відтворює адекватну соціально-культурному досвідові ситему знань, норм і цінностей

2

Змістовності

Структура навчального предмета визначається його науковим змістом

Структура навчального курсу визначається довершеною гармонійністю психолого-педагогічного, навчально-предметного і засобового різновидів змісту

3

Історичності

(об’єктивності)

Методологія і логіка побудови навчального предмету відтворює історичний шлях розвитку наукового знання поза його конкретним носієм - учнем, який має пізнавати світ у його об'єктивному русі, змінах, розвитку шляхом використання в своїй діяльнотш законів світу

Методологія побудови навчального курсу відтворює поступ і логіку добування людством соціально-культурного досвіду в єдності його практично-технологічних і науково-теоретичних надбань, коли учень є активним інтерпретатором і духовним носієм цього досвіду

4

Доступності

Навчальний предмет забезпечує засвоєння наукових знань, створює умови для переборення труднощів пізнання

Навчальний курс забезпечує драматично-пошукове проживання знань, норм і цінностей індивідуального занурення в освітньо-органіований соціально-культурний простір

5

Інформаційності

Реалізація навчального змісту забезпечується вчителем з використанням підручника; учні засвоюють, відтак відтворють його у власній пізнавальній діяльності

Освітній зміст реалізується через інноваційне програмно-методичне забезпечення (граф-схеми, наукові проекти, навчальні сценарії, міні-підручники) і збагачує ментальний досвід учня в ході його культурної, соціально-продуктивної діяльності

Схема 1.1.

Диференціація освітньою змісту за модульно-розвивального навчання

Схема 1.2.

Етапи створення нового виробу

VII Організація друкування або виробництва

VI Перевірки на практиці

V Експертиза спробу

 

IV Розробка виробу

 

III Аналіз виробу

 

II Відбір ідей

 

І Пошук нових ідей

 
 
Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Дослідження проблем тривожності у вітчизняній та зарубіжній психології
Вперше відокремив і акцентував стан занепокоєння, тривоги - З.Фройд. Він охарактеризував його як емоційний, що включає переживання очікування та невизначеності, безпорадності. Ця характеристика вказу ...

Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії. Професійне призначення та умови використання фахівц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net