Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 10

Таблиця 2.1.

Порівняльна характеристика наукового проектування змісту шкільної освіти у класно-урочній і модульно-розвивальних системах

п/п

Принцип наукового проектування

Класно -урочна система: проектування навчального предмету

Модульно-розвивальна система: проектування навчального курсу

1

Адекватності

Зміст навчального предмету відтворює адекватну науці систему знань, метод пізнання

Зміст навчального курсу відтворює адекватну соціально-культурному досвідові ситему знань, норм і цінностей

2

Змістовності

Структура навчального предмета визначається його науковим змістом

Структура навчального курсу визначається довершеною гармонійністю психолого-педагогічного, навчально-предметного і засобового різновидів змісту

3

Історичності

(об’єктивності)

Методологія і логіка побудови навчального предмету відтворює історичний шлях розвитку наукового знання поза його конкретним носієм - учнем, який має пізнавати світ у його об'єктивному русі, змінах, розвитку шляхом використання в своїй діяльнотш законів світу

Методологія побудови навчального курсу відтворює поступ і логіку добування людством соціально-культурного досвіду в єдності його практично-технологічних і науково-теоретичних надбань, коли учень є активним інтерпретатором і духовним носієм цього досвіду

4

Доступності

Навчальний предмет забезпечує засвоєння наукових знань, створює умови для переборення труднощів пізнання

Навчальний курс забезпечує драматично-пошукове проживання знань, норм і цінностей індивідуального занурення в освітньо-органіований соціально-культурний простір

5

Інформаційності

Реалізація навчального змісту забезпечується вчителем з використанням підручника; учні засвоюють, відтак відтворють його у власній пізнавальній діяльності

Освітній зміст реалізується через інноваційне програмно-методичне забезпечення (граф-схеми, наукові проекти, навчальні сценарії, міні-підручники) і збагачує ментальний досвід учня в ході його культурної, соціально-продуктивної діяльності

Схема 1.1.

Диференціація освітньою змісту за модульно-розвивального навчання

Схема 1.2.

Етапи створення нового виробу

VII Організація друкування або виробництва

VI Перевірки на практиці

V Експертиза спробу

 

IV Розробка виробу

 

III Аналіз виробу

 

II Відбір ідей

 

І Пошук нових ідей

 
 
Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Суспільно-політичні умови розвитку освіти у Давній Греції в епоху полісної демократії
В ІІІ - ІІ тисячоліттях до н.е. у Греції, на Криті й деяких інших островах Егейського моря виникла самобутня культура зі своєю писемністю. Від піктографії до клинопису, до складового письма, така ево ...

Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україні та її екологічної складової
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи, яка була затверджена Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 - важливий документ, що визначає основні при ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net