Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 12

3.1. 3.2. 3.3.

Організаційний Методичний Засобовий

4. Розвивально-суб’єктивний:

4.1. 4.2. 4.3.

Суб’єкт учіння Суб’єкт викладання Результативний

Порівняльний аналіз класно-урочної і модульно-розвивальної систем.

Класно-урочна система:

1. Пізнавально-інформаційна парадигма освіти

(навчальний предмет)

2. 80% змісту освіти становлять основи наук

(математика, фізика, хімія та ін.)

3. Педагог є учителем (викладачем), який транслює наукові знання

4. Учень є виконавцем доручень і вимог учителя

5. Викладач та навчальна діяльність невиправдано розмежовані

6. Шляхи реалізації: традиційні підручники і посібники, план-конспект уроків, календарно-тематичні плани.

Модульно-розвивальна система:

1. Соціально-культурна парадигма освіти

(навчальний курс)

2. Зміст шкільної освіти – це гармонія шести пластів культурного досвіду:

- наука

- культура

- мистецтво

- фізична діяльність

- розумова діяльність

- світогляд

3. Педагог є освітянином (спеціалістом з освіти), який поширює і збагачує соціально-культурний досвід нації і людства

4. Учень є рівноправнив партнером учителя в соціально-нормованій освітній діяльності

5. Єдина освітня діяльність вчителя і учня:

А - психолого-педагогічний зміст

Б - навчально-предметний зміст

В - методично-засобовий зміст

6. Шляхи реалізації: навчальні сценарії, навчальні програми самореалізації, розвивальні міні-підручники, наукові проекти навчальних, граф-схеми навчальних курсів.

Діаграми інтелектуального розвитку учнів ЗОШ №63

Графік модульних занять з англійської мови у 8 класі

Учень і його життя

Люди. Стиль життя

01.09

05.09

08.09

12.09

15.09

19.09

22.09

26.09

Ч-Е

У-М

З-П

К-С

А-П

С-У

К-Р

Д-Е

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків
Згідно результатів проведеної діагностики в рамках даного дослідження нами розроблено програму формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я, метою впровадження якої є с ...

Самовиховання підлітків
Людина - істота унікальна і може сама себе поправляти, удосконалювати і виховувати. В якому ж віці слід звертатися до самовиховання, адже для нього необхідний певний рівень розвитку? Цим часом є підл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net