Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 10

гра з економіки "Бізнес-старт";

Бесіди:

Книга та мислення від старих часів до нової епохи;

Палінню скажемо - ні!

Інтегрований урок:

з математики, хімії, української мови "У країні точних наук".

Конференції:

Історія виникнення книги;

Книга як інформаційний посібник.

Урок-реквієм:

До пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

Урок-здоров'я:

Наркоманія - знак біди.

Урок виразного читання:

Вірші Великого Кобзаря.

Урок пам'яті:

Чорнобильська трагедія.

Виховна година:

Вчимося доброті.

Відкриті огляди літератури:

Скарбниця вікової мужності.

Години цікавих інформацій:

Що, де, коли?

Ярмарок книжок до предметних тижнів.

Тематичні огляди літератури:

Письменники-харків'яни, які загинули у боях за Батьківщину.

Диспут:

Професії, які ми обрали.

Літературно-музична композиція:

Пісні, обпалені війною.

Інформаційне забезпечення учнів:

тематично-інформаційні списки;

години цікавих повідомлень;

максимальне розкриття книжкового фонду в умовах відкритого диспуту:

а) книжкові виставки, тематичні полички;

б) викладки літератури за темами;

в) інформаційні огляди тощо.

Інформаційне забезпечення педколективу:

інформаційне забезпечення проведення педрад (підготовка, література до педради, виступи з інформаційними оглядами, дні інформації для інженерно-педагогічного колективу);

випуски інформаційних бюлетнів про надходження чергових періодичних видань під рубриками:

а) радимо прочитати,

б) читайте у новому номері журналу тощо.

Виховна система центру може виконувати свою функцію, коли педагогічний колектив глибоко розуміє пріоритетні цінності виховання в даному суспільстві. Саме тому і важлива соціальна роль центру - зробити своїх учнів носіями цих цінностей. На цій основі здійснюється педагогічне діагностування,тобто вивчення рівня вихованості учнів, їхніх особистих якостей, рис характеру: кожен учень має свої матеріальні цінності, іншими словами педколектив створює і спрямовує взаємодію власних цінностей учня і тих, які є еталоном держави, нації.

виховна робота учень позаурочний

Системний підхід до виховання

Моральні цінності суспільства - загальна мета виховання

Вивчення загального рівня вихованості учнів і кожної особистості зокрема

Конкретизованна мета і завдання виховання учнів

Визначення та реалізація принципів виховної діяльності

Інтелектуальні джерела виховного процесу

Інтелектуальні джерела виховного процесу

Конституція України

Моральні цінності суспільства

Загальнолюдська та національнга культура

Наукові знання

Події та факти навколишньої дійсності

Педагогічний колектив центру вирішує завдання виховання не просто учня - носія знань, а, перш за все, людину з високими моральними якостями. З цією метою у виховний процес упроваджуються нові форми і методи виховної роботи, передовий досвід інших навчальних закладів, нові технології, інновації. Це, перш за все, проведення нестандартних виховних заходів, психолого-педагогічних і правових тренінгів спеціалістами. Крім того, використовуються активні форми і методи виховної роботи, яка проводиться спільно з учнівським самоврядуванням (КВК, диспути, вікторини, брейн-ринги, вечори відпочинку тощо).

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Народна педагогіка як одне із джерел соціального виховання
Соціалізація особистості — одне з перших питань, що постають у суспільстві у процесі підготовки молоді до трудового життя. Формування людини, важелі впливу на індивідуально-типологічні структури — ці ...

Значення та суть дослідницького методу в пізнанні оточуючої природи
За даними дошкільної педагогіки у ставленні дошкільнят до пошуково-дослідницької діяльності до природи переважає когнітивний компонент. Отож активність дитини доцільніше розвивати у пізнавальній діял ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net