Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 11

Згідно індивідуальної методичної теми з виховної роботи для педпрацівників проводиться цілий ряд заходів, які направлені, перш за все, на виховання особистості в умовах становлення розвитку української державності на формування особистих моральних якостей учнів. При цьому, особлива увага звертається на роль національного і патріотичного виховання учнів. Вся виховна робота у центрі спрямована на те, щоб розкрити індивідуальні можливості кожного учня, допомогти засвоїти загальнолюдські цінності, культурні надбання людства.

Завдяки впроваджених інновацій, нових технологій у навчально-виховний процес, педколектив досяг таких результатів:

учні сміливо висловлюють свої думки, своє ставлення щодо проведення позакласних заходів, дають свою оцінку, висловлюють побажання;

виникла необхідність більше проводити заходів, які знайомлять учнів з духовною скарбницею українського народу;

виникло бажання в учнів частіше бачити наркологів, соціальних педагогів, юристів;

спостереження показали, що учні стали більш відповідальними, покращилася дисципліна, більш уважніші стали до дорослих і своїх друзів;

збільшилась кількість учнів, які займаються в гуртках художньої творчості, спортивних секціях;

зменшилась кількість правопорушень;

зменшилась кількість учнів, які порушують навчальну і трудову дисципліну;

зростає роль громадського виховання;

спостерігається зацікавленість учнів у проведенні позакласних заходів;

учні підбивають підсумки виконання особистих планів;

діагностичне анкетування показало, що учні стали більш спрямовані, вимогливіші до себе і до життя.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі професійно-технічної освіти, складовою якої є виховання.

Педагогічне керівництво виховну роботу у центрі буде здійснювати відповідно до принципів гуманізації та демократизації виховного процесу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання у центрі буде здійснюватись за тими формами і методами, які зазначені у цій роботі. Пріоритетна роль буде належати активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належить: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тринінги, інтелектуальні форми виховання, "мозкові атаки", різні форми роботи з книжкою, обговорення публіцистичних статей, обговорення та вивчення державних документів, перегляд політичних телепрограм, "круглі столи". Для результативного проведення виховної роботи з учнями, необхідно проводити різноманітні соціальні послуги: соціально-педагогічні, соціальні, медичні, консультативно-інформаційні. Такі послуги будуть також необхідні майстрам в/н, класним керівникам, вихователю гуртожитку.

Велика увага буде приділятися розвитку учнівського самоврядування. Вищим органом самоврядування буде учнівська рада. У структурі учнівського самоврядування обов'язково будуть працювати комісії: з навчальної, виховної, профорієнтаційної, фізкультурно-масової роботи, а також комісія з організації дозвілля.

Основними заходами реалізації виховної роботи в центрі буде оновлення змісту форм і методів виховання; застосування інновацій, нових технологій, які відповідають потребам розвитку особистості, пропаганда передового досвіду.

Якість виховної роботи в центрі буде залежати від професіоналізму класних керівників, майстрів в/н, а також залучення до виховної роботи талановитих народних умільців, батьків, представників громадськості.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Робота с комплексними ідеями
Як скласти схему? Відмовтеся від складання плану, пункти якого викладені реченнями. Тепер оперуйте ключовими словами та термінами, які описують ідею. •Запишіть у центрі найзначущіше слово, стислу фра ...

Організація та види самостійної роботи на уроках
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називають окремі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net