Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 11

Згідно індивідуальної методичної теми з виховної роботи для педпрацівників проводиться цілий ряд заходів, які направлені, перш за все, на виховання особистості в умовах становлення розвитку української державності на формування особистих моральних якостей учнів. При цьому, особлива увага звертається на роль національного і патріотичного виховання учнів. Вся виховна робота у центрі спрямована на те, щоб розкрити індивідуальні можливості кожного учня, допомогти засвоїти загальнолюдські цінності, культурні надбання людства.

Завдяки впроваджених інновацій, нових технологій у навчально-виховний процес, педколектив досяг таких результатів:

учні сміливо висловлюють свої думки, своє ставлення щодо проведення позакласних заходів, дають свою оцінку, висловлюють побажання;

виникла необхідність більше проводити заходів, які знайомлять учнів з духовною скарбницею українського народу;

виникло бажання в учнів частіше бачити наркологів, соціальних педагогів, юристів;

спостереження показали, що учні стали більш відповідальними, покращилася дисципліна, більш уважніші стали до дорослих і своїх друзів;

збільшилась кількість учнів, які займаються в гуртках художньої творчості, спортивних секціях;

зменшилась кількість правопорушень;

зменшилась кількість учнів, які порушують навчальну і трудову дисципліну;

зростає роль громадського виховання;

спостерігається зацікавленість учнів у проведенні позакласних заходів;

учні підбивають підсумки виконання особистих планів;

діагностичне анкетування показало, що учні стали більш спрямовані, вимогливіші до себе і до життя.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі професійно-технічної освіти, складовою якої є виховання.

Педагогічне керівництво виховну роботу у центрі буде здійснювати відповідно до принципів гуманізації та демократизації виховного процесу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання у центрі буде здійснюватись за тими формами і методами, які зазначені у цій роботі. Пріоритетна роль буде належати активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належить: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тринінги, інтелектуальні форми виховання, "мозкові атаки", різні форми роботи з книжкою, обговорення публіцистичних статей, обговорення та вивчення державних документів, перегляд політичних телепрограм, "круглі столи". Для результативного проведення виховної роботи з учнями, необхідно проводити різноманітні соціальні послуги: соціально-педагогічні, соціальні, медичні, консультативно-інформаційні. Такі послуги будуть також необхідні майстрам в/н, класним керівникам, вихователю гуртожитку.

Велика увага буде приділятися розвитку учнівського самоврядування. Вищим органом самоврядування буде учнівська рада. У структурі учнівського самоврядування обов'язково будуть працювати комісії: з навчальної, виховної, профорієнтаційної, фізкультурно-масової роботи, а також комісія з організації дозвілля.

Основними заходами реалізації виховної роботи в центрі буде оновлення змісту форм і методів виховання; застосування інновацій, нових технологій, які відповідають потребам розвитку особистості, пропаганда передового досвіду.

Якість виховної роботи в центрі буде залежати від професіоналізму класних керівників, майстрів в/н, а також залучення до виховної роботи талановитих народних умільців, батьків, представників громадськості.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Психолого-дидактична сутність процесу навчання
На всіх етапах розвитку радянської педагогічної науки увага вчених зосереджувалася на осмисленні і обробці найважливіших педагогічних проблем - проблемі цілей навчання й змісту утворення, проблемі зм ...

Робота над свідомістю читання
Свідомість в загальному вигляді може бути визначена як розуміння прочитаного. Проте в методиці цей термін уживається в двох значеннях: стосовно оволодіння самим процесом читання (технікою читання); с ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net