Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 12

Враховуючи вимоги сьогодення щодо проведення і поліпшення виховної роботи у центрі, необхідна фінансова допомога держави і Міністерства освіти і науки України. Виділені кошти будуть направлені на зміцнення матеріально-технічної бази актового і спортивного залів, придбання комп'ютерів, спортінвентарю, костюмів і музичних інструментів для організації гуртків художньої самодіяльності, а також на поповнення бібліотечного фонду і придбання науково-методичної літератури, періодичних видань. Крім практичного психолога, в центрі буде працювати соціальний педагог.

Для всіх працівників центру буде організоване навчання сучасним технологіям виховної роботи, особистісно-орієнтованим методикам, упровадження їх у навчально-виховний процес.

Бібліотека центру буде центром інформаційно-просвітницької роботи.

Зміни відбудуться і в стосунках викладачів і учнів: вони будуть доброзичливі, відверті, щирі. Буде переглянута робота методичної комісії майстрів в/н, класних керівників, особлива увага буде приділятися реалізації Національної Доктрини розвитку освіти.

Проведені заходи щодо виховання дозволять збільшити кількість учнів до занять у гуртках і клубах за інтересами, спортивних секціях. Загальна зайнятість буде складати приблизно 50 %, зросте самостійність і самодостатність особистості, їх творча активність.

Методи та форми виховання

Інформаційно-освітні методи

Організація життя учнівського колективу

Індивідуальна підтримка морального розвитку особи

Колективна та індивідуальна творча діяльність

1. Лекції;

2. Бесіди;

3. Дискусії;

4. Обговорення книжок, фільмів

5. Екскурсії;

6. Походи.

1. Самоврядування

2. Норми поведінки і традиції;

3. Характер стосунків;

4. Анкетування учнів.

1. Духовне спілкування учнями;

2. Вивчення особистісних якостей;

3. Підтримка позитивних тенденцій;

4. Допомога подоланні негативних тенденцій;

5. Аналіз наслідків.

1. Пізнавальна;

2. Суспільно-корисна

3. Трудова;

4. Естетична;

5. Спортивно-оздоровча;

6. Гра.

Допоміжні методи

Створення спеціальних

Спрямування громадської

Стимулювання (схвалення ситуацій думки учнів і покарання)

Фактори позакласного впливу на учнів

Суспільні відносини

Масова культура

Позаучилищне спілкування

Внутрішній світ учня

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ

Наслідки: моральний розвиток колективу й особи, позиція, соціальна активність, моральні цінності

Загальні цінності

   

Особисті цінності

   
Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15Музично-педагогічні та мистецькі школи духового виконавства Слобожанщини
1 жовтня 1871 року н Харкові відбулося відкриття музичних класів, зокрема й з духових інструментів, але на другому році існування духові класи довелося закрити з причини відсутності бажаючих навчатис ...

Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості
У контексті завдань нашої роботи необхідно проаналізувати наукові погляди на співвідношення понять "стать”, "гендер”, "соціалізація” та їхньої взаємодії у процесі онтогенетичного розви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net