Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 4

Мета цих бесід:

це морально-етичне виховання дітей;

позбавлення їх проявів агресивної поведінки і формування емоційної відкритості, відвертості.

Пріоритетним напрямком становлення громадянина є виховання поваги до законів України, правової культури особистості. Правове виховання неможливо реалізувати лише шляхом проведення уроків, бесід, лекцій, воно потребує активного втручання педагогів у життя учнів. Мета правової виховної роботи педагога з підлітком, особливо з категорії "важкі", досягається лише за умови індивідуальної роботи з ними.

У центрі діє Штаб з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються звіти керівників груп щодо роботи з правового виховання, зміцнення дисципліни, а також звіти учнів, схильних до скоєння правопорушень, порушень навчальної дисципліни, про виконання своїх обов'язків, успішність, зайнятість у вільний час.

У роботі з учнями девіантної поведінки ведеться індивідуальна робота. Керівники груп проводять її за таким планом:

виявлення причин девіантної поведінки;

обстеження житлово-побутових умов;

постійний зв'язок з батьками; залучення до гуртків, спортивних секцій;

постійний контроль;

індивідуальні бесіди.

Усе це знаходить відображення в індивідуальних картках обліку учня, що стоїть на внутрішньому контролі центру. До складу картотеки належать такі документи:

характеристика;

акт обстеження житлово-побутових умов;

картка обліку, де відображена індивідуальна робота шефа-наставника на рік;

план індивідуальної роботи шефа-наставника на рік.

На контролі центру - 1 чол., учнів з неблагополучних сімей немає.

Велику допомогу у роботі надають працівники кримінальної міліції з профілактики правопорушень серед учнів.

Традиційним стало проведення місячника правових знань і проведення предметної декади з правознавства, де учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт "Мої права".

Не менш важливого значення набуває виховання в учнів бережливого ставлення до свого здоров'я. Спільно з Центром СМ і наркологічним кабінетом 3-ї лікарні Жовтневого району був складений план лекторію "За здоровий спосіб життя", де практикувалося проведення правових тренінгів, "круглих" столів, бесід, лекцій, ігр, зустрічі з представниками суспільної організації "Центром Духовної і Соціально-Психологічної Реабілітації", лектором "Нарконон" тощо. Крім цього, ЦССМ Жовтневого району надає соціальну допомогу дітям-сиротам, учням пільгового контингенту, запрошують у гуртки, клуби за інтересами; розповсюджує рекламно-інформаційну друковану продукцію, проводить культурно-масові заходи, де пропагується здоровий спосіб життя; консультують учнів з питань, які входять до їх компетенції.

Особливо велика увага приділяється у цих заходах учнів з девіантною поведінкою.

У центру оформлені стенди з питань правової і протиалкогольної пропаганди:

Правова освіта;

За здоровий спосіб життя;

Закон і підліток.

Про результативність і ефективність виховної і профілактичної роботи у центрі свідчить, що рівень пропусків без поважних причин знижується.

На виконання комплексної Програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр. розроблені додаткові заходи, спрямовані щодо профілактики і попередження правопорушень серед підлітків.

У кожній групі діє Штаб з профілактики правопорушень, де підводяться підсумки виконання учнями правил поведінки, навчання.

Питання з виховної та профілактичної роботи серед учнів заслуховуються на педрадах та при директорові.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності
Педагогіка багато століть розвивалася переважно як наука нормативна і являла собою збирання більш-менш корисних практичних рекомендацій і правил виховання та навчання. Одні з них стосуються елементар ...

Методи професійного навчання
Метод (буквально шлях до чогось) означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність. Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача, направлено ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net