Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 4

Мета цих бесід:

це морально-етичне виховання дітей;

позбавлення їх проявів агресивної поведінки і формування емоційної відкритості, відвертості.

Пріоритетним напрямком становлення громадянина є виховання поваги до законів України, правової культури особистості. Правове виховання неможливо реалізувати лише шляхом проведення уроків, бесід, лекцій, воно потребує активного втручання педагогів у життя учнів. Мета правової виховної роботи педагога з підлітком, особливо з категорії "важкі", досягається лише за умови індивідуальної роботи з ними.

У центрі діє Штаб з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються звіти керівників груп щодо роботи з правового виховання, зміцнення дисципліни, а також звіти учнів, схильних до скоєння правопорушень, порушень навчальної дисципліни, про виконання своїх обов'язків, успішність, зайнятість у вільний час.

У роботі з учнями девіантної поведінки ведеться індивідуальна робота. Керівники груп проводять її за таким планом:

виявлення причин девіантної поведінки;

обстеження житлово-побутових умов;

постійний зв'язок з батьками; залучення до гуртків, спортивних секцій;

постійний контроль;

індивідуальні бесіди.

Усе це знаходить відображення в індивідуальних картках обліку учня, що стоїть на внутрішньому контролі центру. До складу картотеки належать такі документи:

характеристика;

акт обстеження житлово-побутових умов;

картка обліку, де відображена індивідуальна робота шефа-наставника на рік;

план індивідуальної роботи шефа-наставника на рік.

На контролі центру - 1 чол., учнів з неблагополучних сімей немає.

Велику допомогу у роботі надають працівники кримінальної міліції з профілактики правопорушень серед учнів.

Традиційним стало проведення місячника правових знань і проведення предметної декади з правознавства, де учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт "Мої права".

Не менш важливого значення набуває виховання в учнів бережливого ставлення до свого здоров'я. Спільно з Центром СМ і наркологічним кабінетом 3-ї лікарні Жовтневого району був складений план лекторію "За здоровий спосіб життя", де практикувалося проведення правових тренінгів, "круглих" столів, бесід, лекцій, ігр, зустрічі з представниками суспільної організації "Центром Духовної і Соціально-Психологічної Реабілітації", лектором "Нарконон" тощо. Крім цього, ЦССМ Жовтневого району надає соціальну допомогу дітям-сиротам, учням пільгового контингенту, запрошують у гуртки, клуби за інтересами; розповсюджує рекламно-інформаційну друковану продукцію, проводить культурно-масові заходи, де пропагується здоровий спосіб життя; консультують учнів з питань, які входять до їх компетенції.

Особливо велика увага приділяється у цих заходах учнів з девіантною поведінкою.

У центру оформлені стенди з питань правової і протиалкогольної пропаганди:

Правова освіта;

За здоровий спосіб життя;

Закон і підліток.

Про результативність і ефективність виховної і профілактичної роботи у центрі свідчить, що рівень пропусків без поважних причин знижується.

На виконання комплексної Програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр. розроблені додаткові заходи, спрямовані щодо профілактики і попередження правопорушень серед підлітків.

У кожній групі діє Штаб з профілактики правопорушень, де підводяться підсумки виконання учнями правил поведінки, навчання.

Питання з виховної та профілактичної роботи серед учнів заслуховуються на педрадах та при директорові.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Самостійна робота як метод навчання: характеристика основних понять проблеми
До цього часу немає єдиної думки про те, що потрібно розуміти під поняттям «самостійна робота», і це, без сумніву гальмує розвиток практики навчання. Якщо вчитель чи директор школи не знають чітко, я ...

Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Визначальним етапом у процесі створення методики навчання є розробка її теоретичних положень. Від ступеня обґрунтованості розробки теоретичних положень методичної системи залежить її подальше практич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net