Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 5

Значну роль у вихованні учнів варто віднести спільним діям педколективу центру і сім'ї, ефективність яких залежать від особливостей організації роботи з батьками. З метою надання педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей, недопущенню правопорушень і злочинів створено і діє лекторій для батьків "Громадянин починається з сім'ї" (І раз на квартал). Крім цього проводяться збори для батьків із запрошенням юристів, психолога, наркологів, робітників міліції і прокуратури, проводиться анкетування для батьків.

Проводяться заходи:

День відкритих дверей (квітень);

Відкриті уроки для батьків.

Також протягом року працює консультпункт "Виникло питання". Керівники груп підтримують тісні зв'язки з батьками учнів і колективами, на які працевлаштовані.

Крім цих заходів, адміністрація центру і керівники груп запрошують окремих батьків на індивідуальні бесіди, тобто тих, які мало цікавляться навчанням своїх дітей, не відвідують батьківські збори. Якщо батьки учнів проживають за межами м.Суми і не мають змоги приїздити до центру, керівники груп встановлюють з ними листування, яке є додатковою інформацією про їх дітей.

Практикується направляти батькам листи-подяки за вихованням своїх підлітків у сім'ях. Також педколектив підтримує тісний зв'язок з колективами, де працюють батьки наших дітей.

Одним з найважливіших змістом виховання педколективу є робота з учнівським самоврядуванням як формою громадської освіти. Ця робота проводиться щомісяця за напрямками: семінари або заняття зі старостами, культорганізаторами, фізоргами, редакторами стіннівок, профоргами. Використовуються діалогічні методи навчання та виховання, а саме: дискусії, колективне обговорення проблеми, ситуації, круглі столи. Представники учнівського самоврядування є членами педради.

Про свої досягнення чи проблеми вони звітують на засіданнях педради або на загальних зборах учнівського самоврядування.

Практикуються проведення днів учнівського самоврядування, коли вирішуються нагальні питання життєдіяльності учнівського колективу. Це, перш за все, контроль за учбовою і трудовою дисципліною учнів, санітарним станом центру і гуртожитку, контроль за роботою гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості, спортивних секцій тощо. Отже, ніякий особистісний підхід неможливий без визначення права особистості на самостійну відповідальну діяльність.

Найактивніше проявляє себе учнівське самоврядування на День учителя, новорічних святах, а також при проведенні загальних позакласних заходів. Звичайно, учнівське самоврядування працює при підтримці і допомозі членів педагогічного колективу. Бо педколектив організовує роботу так, щоб учні вчилися поважати один одного та дорослих, щоб в центрі панувала атмосфера доброзичливості та взаємодопомоги. Через учнівське самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави.

Певну роботу педколектив проводить з обдарованою молоддю.

Спланована система навчально-виховного процесу здатна не тільки виявити таланти, але й на протязі навчання всіляко підтримувати і надавати допомогу. Педколективом розроблений Банк даних обдарованості учнівської молоді з різних областей обдарованості:

загальноосвітня підготовка;

професійна підготовка;

спортивна підготовка;

художня самодіяльність;

технічна творчість.

Підтримати здібності учнів до творчості допомагає організація і проведення нетрадиційних форм культурно-масових заходів:

КВК "Моя професія - моя гордість";

інтелектуальна гра "Чи знаєш ти природу?";

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Об’єкти, функції і види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів — складова частина навчального процесу. Він є обов’язковою функцією управління навчально-виховним процесом на рівні керівників школи й вчителів. ...

Системи професійно-технічного навчання
Під системою виробничого навчання розуміємо порядок розчленування змісту виробничого навчання, групування його частин і послідовність засвоєння їх учнями. Для того, щоб полегшити тлумачення сутності ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net