Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ

Сторінка 2

Рис.7

Впровадження ІС принесло інституту як внутрішні, так і зовнішні переваги, представлені у табл. 4.

Таблиця 4

Внутрішні переваги від впровадження ІС

Зовнішні переваги від впровадження ІС

Удосконалення процесів управління

Збільшення лояльності персоналу

Підвищення виробничої дисципліни, рівня освідченості у сфері якості, навколишнього середовища, професійної безпеки

Поліпшення умов праці та безпеки

Покращення екологічних аспектів

Вісутність інциндентів, аварій, нещасних випадків

Зменшення споживання матеріалів та енергії

Наявність ефективного інструменту управління у вищого керівництва

Підвищення конкурентоспроможності Інституту

Можливість брати участь у тендерах на проведення НДР в рамках ЄС

Зростання довіри з боку клієнтів та їх задоволеності

Зменшення викидів в атмосферу, перероблення відходів

Відповідність вимогам національного і європейского законодавства

Слід зазначити, що практика впровадження ІС розповсюджується не тільки в розвинених країнах, світових економічних лідерах, але і в країнах, що розвиваються на. Так, наприклад, передові фармацевтичні компанії Лівану, невеликої країни на Середньому Сході, теж впровадили ІС відповідно до вимог трьох стандартів.

Вивчення їх досвіду і адаптація його до своїх потреб дозволить ВНЗ забезпечити:

ефективне використання сировини і матеріалів;

контроль за відходами;

збереження води та енергії.

До переваг, отриманих Польським гірничим Інститутом, з ліванського досвіду можна додати: пожвавлення внутрішнього процесу взаємозбагачення ідеями, думками, пропозиціями в рамках діючої ІС, більш чіткий розподіл обов”язків в середині підрозділів, чітка міжструктурна взаємодія, постійне удосконалення завдяки регулярному аналізу та аудитам, зростання екологічної свідомості, демонстрація здорового поводження з навколишнім середовищем.

Сьогодні все більше і більше організацій спрямовують свою увагу на інтегровані системи управління, але діють здебільшого керуючись власним винайденим досвідом та на основі інтуїції. Тобто, у великої кількості компаній, які діють у сфері промисловості і послуг виникла потреба у цій роботі спиратись на нормативну базу та інші формалізовані керівні рекомендації, які допомагатимуть побудувати оптимальну власну інтегровану систему. Відповідаючи на потреби економіки, французький національний інститут стандартів AFNOR розробив так звану “угоду” - АСХ 50-200 “Інтегровані системи менеджменту: Добра практика та зворотній зв”язок”, яку було опубліковано у січні 2003 року. Цей нормативний документ, розроблений за участю заінтересованих сторін, містить рекомендації та рішення щодо розроблення та впровадження ІС, включаючи управління якістю, навколишнім середовищем, безпекою праці та охороною здоров”я персоналу. Документ призначений для національного застосування і може бути доопрацьований за результатами регіонального експерименту в одному з регіонів Франції – Аквітанії.

“Угода” містить цілу низку практичних рекомендацій, які подані у вигляді і формі зворотного зв”язку, доброї практики та прикладів. Надані у розділі 4 рекомендації поділено на 2 частини:

зворотній зв”язок і добра практика;

небезпеки та пастки, яких потрібно уникати.

Додатки є важливою частиною документу, оскільки містять велику кількість конкретних прикладів для впровадження ІС. Без сумніву, цей документ може стати у пригоді ВНЗ, які встали на шлях впровадження інтегрованих систем управління.

На сьогодні у світі серед ВНЗ та інших закладів освіти ще не стала поширеною практика впровадження систем управління навколишнім середовищем. В той же час, попередній досвід впровадження систем якості у закладах освіти, а також стале щорічне зростання сертифікованих СУНС свідчать про те, що вже у найближчі роки можна очікувати суттєвого зростання інтересу з боку ВНЗ до таких систем.

Для ВНЗ важливим є не стільки підтвердження третьою стороною функціонування СУНС відповідно до вимог ISO 14001, скільки створення діючої ефективної системи управління навколишнім середовищем, яка б сприяла формуванню екологічної свідомості персоналу і студентів і створенню так званого “зеленого ланцюжка” серед організацій партнерів і постачальників ВНЗ.

Страницы: 1 2 3Значення, види і зміст вечорів розваг
Розваги в дитячому садку є важливою формою організації дітей поза заняттями, допомагають створити радісну атмосферу, яка сприяє формуванню у дітей позитивних емоцій, розширюють сферу їхніх почуттів, ...

Етимологічний аналіз слів - активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення
Розуміти походження слова і вміти його пояснювати — основа розвитку як пізнавального інтересу до рідної мови, так і зв'язного мовлення. Кожна мова постійно змінюється. Одні слова поступово відмирають ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net