Пошук шляхів вдосконалення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи » Пошук шляхів вдосконалення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 8

- використовується дуже рідко.

Отже, на різних етапах уроку вчитель використовує в основному реконструктивні і рідко варіативні завдання для самостійних робіт. Вони використовуються на таких етапах уроку, як первинне сприймання і організація навчального матеріалу, осмислення сприйнятого. На інших етапах для розвитку творчої активності учнів потрібно використовувати творчі, нестандартні види роботи. В процесі навчального експерименту системи уроків з читання і природознавства в 2 класі на цьому етапі, коли у дітей вже сформувалися прості загально навчальні уміння і навички навчальної діяльності, дозволимо розробити певні рекомендації з використанням різних видів самостійної роботи в структурі уроку, які подані в наступній таблиці: (4). В запропонованих рекомендаціях видно, як з більш глибоким засвоєнням матеріалу росте трудність запропонованих для самостійної роботи завдань.

Таблиця 4

Етапи уроку

Види самостійної роботи учнів

с/р за зразком

Реконструктивні с/р

Варіативні с/р

Творчі с/р

Перевірка

домашнього завдання

+

+

Актуалізація опорних знань учнів

+

+

Мотивація навчальної діяльності

+

Повідомлення теми і завдань уроку

Первинне сприймання і усвідомлення нового матеріалу

+

+

Усвідомлення почутого

+

+

Закріплення

нового

матеріалу

+

+

Повторення вивченого

+

+

Підсумок уроку

На етапі актуалізації знань учнів, первинного сприймання і усвідомлення нового матеріалу, часткового осмислення ,сприйняття, слід використовувати такі види роботи, які не потребують високої пізнавальної активності, так як тут відбувається лише процес первинного формування навичок. На наступних етапах уроку пропонується використання більш важчих завдань; завдання варіативного і творчого характеру, що буде сприяти росту творчих можливостей і пізнавальної активності школярів.

На основі приведених вище рекомендацій нами була розроблена система уроків і апробована на уроках в 2-х класах ЗОШ № 2 м. Буська.

Результати експериментального дослідження після проведення самостійної роботи в контрольному і експериментальному класах, в яку були дані завдання для самостійної роботи всіх чотирьох видів, (табл.5)

Контрольний клас

Експериментальний клас

Норма завдань і правильне виконання завдань в (%)

Номера завдань і правильне виконання завдань в (%)

І

II

III

IV

І

II

III

IV

90%

87%

77%

25%

95%

94%

85%

40%

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Особливості методик дослідження тривожності молодших школярів
Метою даного етапу експериментального дослідження є виявлення особистісної і шкільної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження спрямоване на вирішення наступних завд ...

Методологічна парадигма та особливості розвитку Gender Studies
Демократизація і гуманізація суспільства передбачають створення рівних можливостей для реалізації особистості та самореалізації всіх людей незалежно від їх соціального походження, становища, націонал ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net