Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Психологічні особливості важковиховуваних дітей » Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків

Сторінка 2

– з батьками: консиліуми; школа для батьків.

– з вчителями: розвиток комунікативних якостей вчителя, його емпатійності; особистісний ріст вчителя.

Психологічні дослідження сучасних проблем дитячої та вікової психології загострюють увагу на феномені відчуження учнів від школи, їх небажанні вчитися, негативному ставленні до учбової діяльності. Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної школи проблема озброєння майбутніх вчителів знаннями з вікової та педагогічної психології набуває особливої актуальності. Значущість цієї проблеми підвищується, коли йдеться про формування нової творчої особистості двадцять першого століття, яка буде розбудовувати незалежну українську державу.

В ході опрацювання загальної теми контрольної роботи було висвітлено ряд питань, а саме:

Поняття важковиховуваності у сучасному психолого-педагогічному розумінні;

Причини появи важких дітей і підлітків;

Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів;

Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

Слід відмітите те, що асоціальною поведінкою вважають активність людини, в якій проявляється стійка тенденція відхилення від соціальної норми. Такі відхилення класифікуються як девіації соціально корисливої, агресивної й соціально-пасивної спрямованості.

Зауважимо про те, що робота вчителя відіграє велику роль щодо ефективності творчої взаємодії з важкими підлітками, яка залежатиме від раціонального добору методів та засобів виховного впливу на кожну особистість.

Виділимо один перспективний напрям роботи з такими підлітками – врахування особливостей їхнього характеру при плануванні щодо них відповідної виховної роботи. Так, демонстративну особистість корисно притягнути до сценічно-творчої діяльності в якомусь театральному гуртку, учневі – шизоїдові, навпаки, будуть корисними види інтелектуальної або фізичної роботи, що вимагають не участі у багатолюдних заходах, а поглиблених індивідуальних занять (наприклад, творення комп'ютерних програм), а гіпертимові більше підійде організаційна робота.

Страницы: 1 2 Особливості природознавства як навчального предмету
Природознавство як навчальний предмет має великі можливості для навчання та виховання школярів. Освітні завдання визначені змістом нової програми даного курсу. Учні початкових класів одержують елемен ...

Основні завдання та принципи формування Зони європейської вищої освіти
Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Результатами навчання особи вважають набори компетенцій, що включають знання, глибину усвідомлення і навики особи. Компетенції визначаютьс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net