Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Психологічні особливості важковиховуваних дітей » Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків

Сторінка 2

– з батьками: консиліуми; школа для батьків.

– з вчителями: розвиток комунікативних якостей вчителя, його емпатійності; особистісний ріст вчителя.

Психологічні дослідження сучасних проблем дитячої та вікової психології загострюють увагу на феномені відчуження учнів від школи, їх небажанні вчитися, негативному ставленні до учбової діяльності. Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної школи проблема озброєння майбутніх вчителів знаннями з вікової та педагогічної психології набуває особливої актуальності. Значущість цієї проблеми підвищується, коли йдеться про формування нової творчої особистості двадцять першого століття, яка буде розбудовувати незалежну українську державу.

В ході опрацювання загальної теми контрольної роботи було висвітлено ряд питань, а саме:

Поняття важковиховуваності у сучасному психолого-педагогічному розумінні;

Причини появи важких дітей і підлітків;

Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів;

Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

Слід відмітите те, що асоціальною поведінкою вважають активність людини, в якій проявляється стійка тенденція відхилення від соціальної норми. Такі відхилення класифікуються як девіації соціально корисливої, агресивної й соціально-пасивної спрямованості.

Зауважимо про те, що робота вчителя відіграє велику роль щодо ефективності творчої взаємодії з важкими підлітками, яка залежатиме від раціонального добору методів та засобів виховного впливу на кожну особистість.

Виділимо один перспективний напрям роботи з такими підлітками – врахування особливостей їхнього характеру при плануванні щодо них відповідної виховної роботи. Так, демонстративну особистість корисно притягнути до сценічно-творчої діяльності в якомусь театральному гуртку, учневі – шизоїдові, навпаки, будуть корисними види інтелектуальної або фізичної роботи, що вимагають не участі у багатолюдних заходах, а поглиблених індивідуальних занять (наприклад, творення комп'ютерних програм), а гіпертимові більше підійде організаційна робота.

Страницы: 1 2 Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах
Як показали наші дослідження, у практиці трудового навчання недостатньо розкрито цілісне бачення виробничої діяльності. Дуже слабкий зв’язок трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. Не з ...

Технологія організації діяльності учнів
Поведінковий або дієвий компонент особистості формується в залежності від того, що робить людина, як, навіщо, заради чого вона здійснює цю діяльність, як вона ставиться до діяльності і до людей, з як ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net