Прийоми навчання творчого розповідання

Сторінка 3

Одним із найцінніших прийомів розвитку зв’язного мовлення є складання листа. Вперше цей прийом було запропоновано та обґрунтовано Є. Тихєєвою, яка вважала за потрібне направляти дітей викладати власні думки у письмовій формі. Звичайно, дошкільники ще не можуть самостійно написати листа, проте, як показують результати дослідження М. Лаврик та Ф. Шохіна, поступово у них формується вміння свідомо, довільно будувати власне зв’язне висловлювання. Дитина продумує, складає текст листа, а дорослий записує. Листи можуть складатись як колективно, так і індивідуально. Спочатку обмірковується план листа, обговорюються найбільш вдалі вирази, звертання, слова. Діти вибирають найкращі варіанти, які дорослий фіксує. Потім вихователь востаннє перечитує текст листа, обговорює його з дітьми, переписує та відправляє. Складання листа — це колективна розповідь, яка має свою структуру та зміст. Цей вид заняття планують та проводять лише у старшому дошкільному віці.

Дуже цікаво проходять заняття з творчого розповідання з використанням картинок-сюрпризів.

Картинки-сюрпризи являють собою малюнок, який можна знайти, розгорнувши цукерку або яйце-райце. На малюнку зображені персонажі та місце події. Діти мають з частинок скласти послідовну розповідь про епізоди, які намальовані на картинці-сюрпризі. Завдання можна виконувати індивідуально чи колективно.

Доцільно використовувати такий прийом, як складання розповідей-мініатюр, об'єднаних одним героєм.

Також на заняттях можна використати словесні вправи. Цікаві творчі завдання пропонує О. Ушакова. Це лексичні вправи на добір епітетів, метафор, порівнянь, синонімів і антонімів, які допомагають дітям відчути красу слова, порівняти непоетичну і поетичну мови, розвивають художнє сприйняття довкілля, вміння побачити у ньому красу. Наприклад:

Як можна сказати про сніг? Про березу? Про осінь?

Підбери слова, близькі до слова холодний.

Підбери слова, протилежні словам холодний,похмурий, ясний тощо.

Методи роботи над складанням творчих розповідей про природу можуть бути нетрадиційними.

Наприклад: побудова розповіді з опорою на зразок з умовою заміни у ньому описових елементів у відповідності з творчим завданням. Так, у розповіді-зразку описується одна пора року, а дітям пропонують уявити дії героїв в іншу і дати відповідний опис подій.

Страницы: 1 2 3 Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі
Центральною особою, що здійснює оздоровчо-виховний процес під час літнього відпочинку, є вожатий-вихователь, обов’язки якого найчастіше виконує студент-практикант. Тому літня практика є логічним прод ...

Основні положення експериментальної методики навчання метанню малого м'яча молодших школярів
У розробці експериментальної методики навчання метанню молодших школярів ми спиралися на положення даної концепції. У зв'язку з цим, в процесі навчання техніки метання молодших школярів використовува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net