Види обдарованості

Сторінка 2

2. Академічний тип. При цьому типі обдарованості досить високий інтелект теж має місце, однак на перший план виходять особливі здібності саме до навчання. Учні цього типу обдарованості перш за все вміють блискуче засвоювати, тобто вчитися. Особливості їх пізнавальної сфери (мислення, пам'ять, увага), деякі особливості їх мотивації такі, що роблять вчення для них досить легким, а в ряді випадків навіть приємним. Медалісти, ті учні, яких прийнято називати гордістю школи, найчастіше належать саме до цього типу обдарованості, який не можна недооцінювати. Академічний тип обдарованості також має свої підтипи: є учні з широкою здатністю до навчання (вони легко освоюють будь-яку діяльність, виявляють помітні успіхи у всіх шкільних науках), а є учні, у яких підвищені здібності до засвоєння проявляються лише в одній або декількох близьких областях діяльності (діти з академічними здібностями, скажімо, до точних наук чи до гуманітарних). У деяких випадках вчителеві буває важко розрізняти інтелектуальний і академічний тип обдарованості – і ті й інші можуть блискуче вчитися, у тих і інших є пізнавальна потреба. Різниця, мабуть полягає в особливій розумової самостійності інтелектуалів, в їх підвищеній критичності мислення, здатності самостійно виходити на глобальне, філософське осмислення складних інтелектуальних проблем. Аакадемічно обдаровані школярі – це завжди генії саме вчення, це свого роду блискучі професіонали шкільнї (а потім і студентської) праці, чудові майстри швидкого, надійного та якісного засвоєння.

3. Художній тип. Цей вид обдарованості, як правило, проявляється у високих досягнень у художній діяльності – музиці, танці, живопису, скульптурі, сценічної діяльності. Вчитель повинен бачити ці здібності, сприяти їхньому розвитку і в разі дійсно високого рівня їх прояву подбати про те, щоб така дитина якомога швидше потрапив до відповідального фахівця, який зміг би професійно з ним займатися. Як і в попередніх випадках, цей тип обдарованості може виявлятися у школярів з різним ступенем широти: є діти, у яких виявляється ціле «віяло» різних художніх здібностей: дитина і співає, і танцює, та ще й чудово малює. Багато видатних творчих особистостей характеризувалися поєднанням ряду різних художніх здібностей, однак є творчі особливості, а відповідно і діти лише з однією яскраво вираженою здатністю такого роду.

4. Творча обдарованість. Головна особливість цього типу обдарованості виражається в нестандартності мислення, в особливому, часто несхожій на інших погляді на світ, у тім, що поети називали «особи неспільним виразом». Цей тип обдарованості на превелику силу не виявляється у шкільній практиці, так як стандартні шкільні програми не дають можливості цим дітям виразити себе. Більш того, вчителі, незважаючи на все посилюють заклики до творчості, не розуміють, а в ряді випадків і недолюблюють цих учнів, так як вони майже завжди дуже важкі в шкільного життя: їх підвищена незалежність у судженнях, повне нехтування умовностями, авторитетами створюють у вчителів при роботі з такими учнями великі проблеми. Той факт, що практично у всіх творчих дітей-підлітків відзначаються помітні поведінкові проблеми, не випадковий – саме так називається не комфортність цих учнів, тобто їх небажання, а часом просто невміння йти «в ногу» зі всіма іншими, і є основою їхньої особистісної обдарованості, тією базою, на якій і будується їх нестандартне бачення світу. У цих учнів легко можна побачити їх недоліки, їх проблеми, а от побачити в шкільній діяльності їх особливі творчі здібності дуже важко, а часом і неможливо без спеціальної роботи в цьому напрямку. Дуже часто учні з цим типом обдарованості не дуже добро навчаються, і на те є багато причин: і знижена мотивація до засвоєння, і власний, іноді дуже вигадливий пізнавальний світ, в якому не завжди є місце шкільним уроків. Для того щоб побачити справжні творчі здібності цих учнів, їм потрібно пропонувати особливу діяльність, яка допускає і активно передбачає прояв їх самобутності, незвичайного бачення світу, будь то нестандартні теми творів, особливі творчі завдання або дослідницькі проекти. У творчої обдарованості багато різних варіантів: є учні, які виявляють неабиякі творчі можливості буквально в будь-якій діяльності, за яку вони беруться, але бувають учні, у яких таке нестандартне бачення виявляється досить яскраво лише в одній сфері.

Страницы: 1 2 3Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання
Навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу, направленого на формування всесторонньо і гармонійно розвиненої особи. У фізичному вихованні навчання рухам здійснюється шляхом безпосер ...

Поняття «індивідуалізація» та «диференціація» навчання
Вимоги враховувати індивідуальні особливості учнів в процесі навчання дуже давня традиція. Необхідність цього очевидна, адже учні за різними показниками в значній мірі відрізняються один від одного. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net