Види обдарованості

Сторінка 3

5. Соціальна обдарованість. Одне з визначень соціальної обдарованості говорить, що це виключна здатність встановлювати зрілі, конструктивні взаємини з іншими людьми. Соціальна обдарованість виступає як передумова високої успішності в декількох областях. Поняття соціальної обдарованості охоплює широку сферу проявів, пов’язаних з легкістю встановлення та високою якістю міжособистісних відносин. Соціальна обдарованість відмінна від інтелектуальної, хоча дослідження показали, що вона вимагає розумового розвитку вище середнього. Деякими психологами виділяється характерні риси, властиві людям, обдарованим в соціальному відношенні. Цих людей можна впізнати за надзвичайної ефективності їх соціальної поведінки. Деякі дослідники розглядають лідерську обдарованість як один із проявів соціальної обдарованості. Так, аналізуючи поняття «соціальна обдарованість», К.Ебромс виділяє наступні основні аспекти: соціальне пізнання, просоціальне поведінку, моральні судження і лідерство. Майже всіма дослідниками наголошується на тому, що певний набір умінь лідера робить можливим для групи досягти поставлених перед нею цілей при взаємному задоволенні один одним і з почуттям особистої самореалізації. За визначенням, лідерські вміння є в основному міжособистісними і включають гнучкість, відкритість, організаційні вміння. Лідерство вимагає наявності таких особистісних рис, як самоповага, високі моральні якості, зрілий емоційний розвиток. Існує принаймні 3 підходи, що пояснюють природу лідерства. «Теорія рис» (лідери володіють певним набором спільних для всіх особистих якостей, передавався по спадковості), ситуативна теорія лідерства (вирішальну роль відіграють додаткові ситуаційні чинники, які включають в себе потреби і особисті якості оточуючих, характер завдання, вимоги і впливи середовище, а також наявну у людини інформацію) і підхід, що пояснює залежність прояву лідерських якостей від структури виконуваної діяльності. Дослідниками зазначається, що прояви і риси лідерства можна помітити вже у дошкільнят та молодших школярів. Таким чином, можна висунути ще одну гіпотезу про те, що в шкільному колективі лідерство може забезпечуватися не тільки дитиною, але й формальним лідером – учителем.

Страницы: 1 2 3 Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини, що обумовлена її антропоцентричною свідомістю. Основи свідомо ...

Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів у початковій школі
Вивчення педагогічних джерел показало, що самостійність учнів у навчанні розглядається як найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Часто і правильно застосовува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net