Роль педагога у навчанні обдарованих дітей

Сторінка 1

Обдаровані діти потребують індивідуалізованих програм навчання. Педагоги, що працюють з такими дітьми, повинні проходити спеціальну підготовку. Саме діти з високим інтелектом найбільше потребують "свого" вчителя.

Непідготовлені вчителі часто не можуть виявити обдарованих дітей, не знають їх особливостей, байдужі до їх проблем. Іноді непідготовлені вчителя вороже налаштовані по відношенню до видатних дітей, такі вчителі часто використовують для обдарованих дітей тактику кількісного збільшення завдань, а не якісну їх зміну.

Особистість вчителя є провідним фактором будь-якого навчання. Чи не є винятком і ситуація з учителем для обдарованих дітей. Найбільш істотним чинником успішності роботи вчителя є глобальна особистісна характеристика - система поглядів і переконань, в якій велике значення мають уявлення про самого себе, інших людей, а також про цілі та завдання своєї роботи. Саме ці складові постійно виявляються в міжособистісному спілкуванні.

На думку деяких дослідників, поведінка вчителя для обдарованих дітей у класі, в процесі навчання і побудови своєї діяльності повинні відповідати наступним характеристикам: він розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми; створює теплу, емоційно безпечну атмосферу в класі; надає учням зворотний зв'язок; використовує різні стратегії навчання; поважає особистість; сприяє формуванню позитивної самооцінки учня; поважає його цінності; заохочує творчість і роботу уяви; стимулює розвиток розумових процесів вищого рівня; проявляє повагу до індивідуальності учня.

Успішний вчитель для обдарованих - перш за все чудовий вчитель-предметник, глибоко знає і любить свій предмет. На додаток до цього він повинен мати такі якості, які істотні в спілкуванні з будь-яким обдарованим школярем.

Вчителям можна допомогти розвинути вказані особистісні та професійні якості трьома шляхами:.

1. За допомогою тренінгів - в досягненні розуміння самих себе та інших.

2. Наданням знань про процеси навчання, розвитку та особливості різних видів обдарованості.

3. Тренуванням умінь, необхідних для того, щоб навчати ефективно і створити індивідуальні програми.

Техніки викладання у які пройшли спеціальну підготовку вчителі для обдарованих і звичайних вчителі приблизно однакова: помітна різниця полягає у розподілі часу на види активності. Вчителі, які працюють з обдарованими, менше говорять, менше дають інформації, влаштовують демонстрації і рідше вирішують завдання за учнів. Замість того щоб самим відповідати на питання, вони надають це учням. Вони більше запитують і менше пояснюють.

Помітні відмінності в техніці постановки питань. Вчителі обдарованих набагато більше задають відкритих питань, допомагають обговоренню. Вони провокують учнів виходити за межі первинних відповідей. Вони набагато частіше намагаються зрозуміти, як учні прийшли до висновку, рішенням, оцінці.

Більшість вчителів намагається прореагувати у мовній або іншій формі на кожну відповідь у класі, а вчителі обдарованих ведуть себе більше як психотерапевти: вони уникають реакції на кожен вислів. Вони уважно і з цікавістю вислуховують відповіді, але не оцінюють, знаходячи способи показати, що вони їх приймають. Така поведінка призводить до того, що учні більше взаємодіють один з одним і менше залежать від вчителя.

В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними.

Поняття обдарованості має дуже багато значень, але те що поняття обдарованість походить від слів «дар», «даровано», «дано» немає жодного сумніву. Мабуть жодне поняття в психології не викликало такого інтересу як обдарованість.

Немає чіткого визначення того звідки виникає обдарованість, чому виникає і як її роспізнати. Відомий дослідник поняття обдарованості взагалі вважає, що не треба розуміти звідки зявилася обдарованість, а просто треба брати обдаровану дитину і наполегелево з нею працювати.

Різні дослідники по різному трактують поняття обдарованості. Наприклад, Тененбаум визначає обдарованість як поєднання високого рівня загального інтелекту, впливу середовища, таланту. За Кульчицькою «обдарованість» - це системно-особистісне утворення зумовлене природними особливостями організму людини. Н.С. Лейтес вважає, що обдарованість складається з набору здібностей. Можно ще згадати багатьох відомих дослідників обдарованості, але всі вони підпадають під таке визначення обдарованості. Це системна якість психіки, що розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих результатів в одній або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Страницы: 1 2Форми організації процесу виховання
Виховні години (години спілкування) Ранки, свята Конкурси (художньої самодіяльності, виробів учнів, тематичні, олімпіади, малюнків, шкільних газет, «Міс училища», гумористичні, КВК, «На кращого за пр ...

Основні поняття лірики
Основними літературознавчими поняттями з теми „Лірика” є: рима, ритм, мелодика вірша, стопа, строфа та інші. Лірика – походить від грецького слова ліра. Ліра – це музичний інструмент. Під її акомпане ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net