Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Сторінка 4

- Тема, діти, може членуватися на підтеми або мікротеми. Мікротема - це частина однієї загальної теми. Мікротема розкривається в кількох реченнях.

Частина тексту, в якій розкривається зміст підтеми, є абзац. Кожен абзац записується з нового рядка. На письмі абзац виділяється відступом управо.

- Скажіть, скільки абзаців у тексті?

- Як гадаєте, для чого служать абзаци? (Вони допомагають краще зрозуміти й переказати текст)

- Запам’ятайте, що перші речення абзацу вимовляються з більшою силою голосу, між абзацами робляться паузи довші, ніж між реченнями в середині абзацу.

- Зачитайте перший абзац.

- Скільки у ньому речень і як ці речення пов’язані?

- Про кого розповідається у першому абзаці?

- Як би можна його назвати? (Жили собі чоловік і жінка)

- Яка мікротема другого абзацу і як його назвете? (Лінива дочка Зозуля)

- Як назвете наступні два абзаци? (Проклін матері. Ледачий птах зозуля) (План тексту учні записують у зошити)

- Хто з вас бажає переказати цей текст за складеним планом? (Один-два учні переказують).

- Кожен текст, висвітлюючи якусь тему, містить певне повідомлення. Він створюється для передачі інформації. Іноді текст може складатися з одного речення. Це прислів’я, коломийки, крилаті вислови, частівки, Наприклад: Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Розвиток думки в тексті відбувається завдяки тому, що до відомого „кожне наступне додає щось „нове”.

- Визначте „дане” і „нове” у першому абзаці.

- А зараз прослідкуємо затим, за допомогою чого пов’язуються речення у тексті.

- Скажіть, чим замінені іменники „чоловік і жінка” у наступному реченні? (Займенником „вони”)

- А іменник „зозуля”? (Займенником „вона”)

- Пов’язуються речення у тексті і за допомогою синонімів.

- Знайдіть їх у тексті, будь ласка. (Дочка, Зозуля, дівчина, лінива, ледача)

- Ще одним засобом зв’язку речень у тексті є повтори. У тексті читаємо: одного разу послала її мати на леваду брати льон. Зозуля льону не брала .

- Що тут повторюється? (Брати льон, льону не брала)

- Пов’язуються речення між собою і за допомогою сполучників.

- Знайдіть у тексті речення, які пов’язані сполучниками.

(Зозуля почула материн проклін, заплакала. А її сльози покапали на дубове листя.)

- А тепер зверніться до іншого тексту, що на картці.

- Визначте його тему, доберіть заголовок, який відображав би тему. Яка основна думка тексту?

Одного разу Бог роздавав дітям подарунки. У самому кінці прибігла вродлива дівчинка, стала під дверима та й заплакала. Почув Бог. відкрив двері та й питає: - Чого ти плачеш, дитино?

- Бо мені жодного подарунка не дали, - відповіла дівчинка.

- Не плач, не плач, - заспокоїв Бог, - Дам я тобі подарунок, який залишив для самого себе,

І дав їй пісню. А тією дівчинкою була Україна. („Легенди отчого краю”, зап. Богдана Когут)

- Як можна назвати текст? (Чому проймає душу українська пісня ?)

- А тепер розкрийте підручник, розгляньте таблицю „Ознаки тексту”. Назвіть ці ознаки.

- Виконання вправи 72 (усно)

Підсумовуючи роботу, учитель узагальнює відомості про основні ознаки тексту: 1) речення в тексті з’єднані між собою спільною темою й підпорядковані основній думці; це найважливіша умова, без якої тексту не існує; 2) до тексту завжди можна підібрати заголовок; 3) речення в тексті розміщені в певній послідовності, яка визначається змістом; 4) речення в тексті завжди пов’язані між собою за змістом і за допомогою спеціальних мовних засобів (займенників, повторень слів, синонімів і т. д.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань
Для проведення формувального експеримента було розроблено та визначено відповідну програму його проведення, структура якої побудована за аналогією програми та перебігу констатувального експерименту. ...

Практична реалізація вивчення стереометричного матеріалу у 9 класі з використанням інформаційних технологій
Впровадження в процес навчання інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою сприяє реалізації принципів гуманізації освіти та навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net