Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Сторінка 6

Відшукай слова з буквами, що позначають два звуки. Підкресли ці букви.

Завдання 6.

Прочитай. Скажи, які недоліки є в побудові тексту. Розташуй абзаци у відповідному порядку: зачин, основна частина, кінцівка.

Приніс мені один знайомий перепела з перебитим крилом. Крило загоїлось, але літати перепел не міг.

Проходять люди повз наш будинок і все шукають очима, де це перепел співає. За такий гучний голос і назвали його Крикуном.

Влаштував я його у великій клітці і поставив на своєму балконі.

За О.Копиленком

Який текст у тебе вийшов?

Знайди в тексті слова, що називають предмет і відповідають на питання хто? або що?

Завдання 7.

Прочитай. Відгадай загадки. Скажи суниця, вишня, сливи, аґрус ростуть на кущах, деревах? Які фруктові дерева та кущі ти знаєш? А які ростуть на городі чи в садку твого дідуся і бабусі?

Червона, солодка, пахуча,

Росте низько — до землі близько.

(суниця)

Червоний колір, Чудовий смак, Ком ’яне серце Чому то так?

(вишня)

На гілках шари висіли Та на сонці посиніли.

(сливи)

Мов їжак колючий, Солодкий та пахучий. Ягідку зірвеш – Руку обдереш.

(агрус)

С.Жупанин

Завдання 8.

Прочитай. Відгадай загадку. Скажи яких птахів ти знаєш? Які з них залишаються зимувати в Україні, а які відлітають у теплі краї?

Прилетіли гості, сіли на помості,

без сокири, без лопати

поробили собі хати.

(пташки).

З огляду на предмет дослідження найбільшу увагу доцільно приділяти відбору мовних засобів стосовно висловлювання на будь-яку тему. Це включає стилістичний аспект мови. На основі опрацьованої літератури (Т.О. Ладиженська, М.С. Вашуленко, Л.О. Варзацька) ми визначили вимоги до мовлення учнів.

Перша вимога — це змістовність. Говорити чи писати можна лише про те, що добре знаєш. Тоді розповідь учня буде цікавою, корисною і для нього самого, і для інших. Вона має ґрунтуватися на фактах, спостереженнях.

Друга вимога передбачає логічність, послідовність і чіткість побудови висловлювання. Добре знання того, про що учень розповідає чи пише, допомагає йому не пропустити чогось важливого, логічно переходити від однієї частини до іншої, не повторювати одного й того ж кілька разів.

Під точністю мовлення необхідно розуміти вміння мовця не просто передавати факти, спостереження, почуття у відповідності з дійсністю, але й уміння вибрати з цією метою найкращі мовні засоби – такі слова й словосполучення, які передають саме ті риси, які притаманні певному предмету.

Необхідно навчити учня вибирати в різних випадках ті слова, які найбільше розкривають тему й мету висловлювання.

Мовлення лише тоді впливає на читача й слухача з відповідною силою, коли воно виразне, виразність мовлення – це вміння яскраво, переконливо стисло передати думку, це здатність впливати на людей інтонацією, добором фактів, побудовою фрази, вибором слів.

Ясність мовлення – це його доступність адресатові. Воно завжди будь-кому адресоване. Той, хто розповідає чи пише, повинен ураховувати можливості, інтереси та інші якості адресата. Мовленню шкодить зайва заплутаність. Його не рекомендується переобтяжувати термінами, цитатами.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Види малювання, що проводяться в середній групі, їх характеристика
У дитячому садку малювання займає провідне місце в навчанні дітей образотворчому мистецтву і включає три види: предметне малювання, сюжетне і декоративне. Кожному з них властиві свої завдання, які ви ...

Шляхи до високої екологічної культури
Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір зн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net