Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

Сторінка 7

І виразність, і ясність мовлення передбачають також його чистоту, тобто відсутність зайвих слів (так званих слів-паразитів: ну, значить, розумієш та ін.), грубих слів і висловів, іншомовних, просторічних слів і виразів.

Для оволодіння учнями рідною мовою необхідно дотримуватися такої вимоги, як правильність. Це відповідність літературним нормам. Розрізняють правильність (побудова речень, утворення морфологічних форм), орфографічну, пунктуаційну для письмового мовлення, а для усного –орфоепічну і правильність вимови.

Розробляючи комунікативні завдання для учнів, ми дотримувалися, щоб ці вимоги мовлення включалися в зміст запропонованих завдань.

Наведемо зразки завдань:

Завдання 1.

Знайди і прочитай речення в якому висвітлюється головна думка твору. Чи точно вона виражена?

Є в нашій мові коротке, але напрочуд тепле слово „дякую”. Чи часто користуємось ми ним, особливо в магазинах? Цілий день стоїть за прилавком продавець. Беручи покупку, ми нерідко забуваємо сказати одне-сдине слово. А може, воно б зняло в людині втому, піднесемо настрій.

Подумай і скажи, коли й де потрібно вживати це слово. Запиши слова ввічливості, які ти знаєш. Позмагаймося: хто більше знає слів ввічливості.

Завдання 2.

Прочитай виразно вірш, роблячи паузи та передаючи голосом інтонацію.

Є слова – ну й цікаво! означають те саме,

Є слова – просто диво! Ось дивіться: корок, біб,

Прочитаймо їх з вами: око, Кирик, зараз, піп .

Чи то зліва направо, Є ще й інші на умі,

чи то справа наліво – та назвіть ви їх самі.

Д. Білоус

Назви ці слова, А які подібні до цих слів ще знаєш?

Чи розумієш тобі пояснення до цих слів?

Знайди в тексті слова, які означають назви предметі.

Постав до них питання.

Завдання 3.

Прочитай текст. Подумай, чи правильно він побудований. Знайди в ньому початок і кінець. Розкажи, який текст у тебе вийшов. Знайди слова, що означають дію, постав до них питання.

У мене такого бажання не було, але із ввічливості я погодився.

Двірник колов лід, а я скидав шматки в отвір каналізації. Наш двірник поцікавився, чи хочу я допомогти йому колоти лід. Прийшло ще кілька хлопців і почали нам допомагати.

За Я. Стельмахом

Одним із шляхів удосконалення культури усного мовлення учнів є інтонаційно-пунктуаційний аналіз. Досягти ефективності можна лише за умови систематичного й послідовного вдосконалення необхідних умінь на основі правильного добору вправ, які поєднують орфоепічні, стилістичні, текстові, граматичні, пунктуаційні завдання з тими, які розвивають інтонаційні вміння.

Завдання.

Визначити тему і мету, стиль тексту. Довести свою думку Прочитати текст виразно, додержуючи пауз, логічного наголосу, перелічувальної інтонації.

Отже, можна зробити висновок, що робота над текстом – це складова частина діяльності з розвитку зв’язного мовлення, її теоретична база, тому проводитися вона повинна не епізодично, а систематично, з урахуванням характеру засвоюваного матеріалу та доцільності й ефективності вправ на кожному етапі. Робота над текстом продовжується на уроках підготовки до написання переказів і творів.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 Обґрунтування ефективних шляхів і засобів розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання
У процесі організації і проведення експериментального дослідження слід враховувати, що в умовах інтенсифікації суспільного життя дитина отримує реальну можливість спостерігати ті різноманітні за соці ...

Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"
Як вже було зазначено, лекція належить до основних форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і одночасно виступає у ролі методу навчання. Навчальна лекція — це логічно вивершен ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net