Засоби діагностування готовності дітей до школи

Сторінка 3

В даний час існує велика кількість методик, які досліджують готовність дитини до школи. З них необхідно було вибрати ті, які дають системне уявлення про розвиток особистості, і разом з тим, щоб вони були достатньо зручні і прості в використанні, щоб діагностика не займала багато часу. Виходячи з цих потреб, ми використали "Експрес - діагностику готовності дітей до навчання в школі" московських авторів (Вархотової Є.К., Дятко Н.В., Сазонової Е.В.), адаптували її до завдань експерименту. В діагностичний набір входили 11 тестів, які давно використовуються в психологічній практиці та завдання, які допомагають виявити рівень інтелектуальної готовності дітей до навчання і дозволяють побачити стан найбільш важливих до адаптації шкільного навчання сторін психіки дитини.

Відомо, що якість виконання дитиною завдань залежить від того, наскільки дитина відчуває себе природно і невимушено. Для цього була створена атмосфера доброзичливості, в якій дитина не боялася би помилитися, намагаючись досягти того, щоб всі завдання сприймалися дитиною як гра, в якій інструкція виконувала роль правил, а експериментатор був партнером по грі. Якщо дитина була стурбована, боялася відповідати, то експериментатор емоційно підтримував її, висловлював впевнення, що вона добре виконає усі завдання. По ходу виконання завдань постійно давали дитині знати, що вона все робить правильно.

Методика складалася з одинадцяти субтестів. Перед виконанням кожного субтесту, експериментатор давав інструкцію, як виконувати завдання. Критеріями оцінки були бали: самий низький -0, середній - 1 і високий - 2 бали. Для кожного субтесту були розроблені свої показники для оцінювання. Графік залежності кількості досліджуваних дітей (в процентах) від набраних ними балів дав змогу авторам діагностичного комплексу встановити, що:

дитина, яка набрала 18 балів і більше від загальної кількості тестування по всім 11 тестам, до навчання в школі готова;

дитина, яка набрала 16 або 17 балів, до навчання у школі готова умовно, тобто буде готова лише після співбесіди з психологом і додаткових занять з дитиною над подоланням недоліків в її подальшому розвитку;

ті діти, які набрали 15 балів і менше, вірогідніше всього до навчання в школі не готові.

На кожну дитину, яка тестувалася, заповнювалася анкета - протокол співбесіди. Анкета була розроблена таким чином, що на одній стороні аркушу паперу вказували ім’я, прізвище, вік дитини, відомості про батьків, ким вона хоче бути, чи є вдома комп’ютер, які гуртки відвідує, а на зворотній стороні - результати набраних балів за кожний з 11 субтестів (протокол тестування).

Весь комплекс субтестів був спрямований на виявлення основних, параметрів готовності дитини до школи. Так, блок субтестів №1,3,6,7,11 дає уявлення про рівень розвитку мови дітей, їх словниковий запас, стан монологічної мови.

Блок субтестів № 2,4 - про рівень розвитку елементарних математичних уявлень.

Блок субтестів № 3,5,8,11 - про вміння дитини встановлювати причинно-наслідкові, просторові уявлення, здатність робити умовисновки, сформованість понятійного, логічного мислення, розвиток елементів творчості.

Блок субтестів № 2,4,8,10 - про рівень розвитку просторових уявлень, образного мислення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Загальна характеристика гнучкості
У повсякденному житті, професійній та спортивній діяльності людям доводиться виконувати різноманітні рухові дії. Одні з них вимагають незначної амплітуди рухів у суглобах, а інші біля граничної амплі ...

Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним
„Арифметика надає геометрії різноманітні послуги, дістаючи, у свою чергу, від цієї науки різноманітні імпульси” - так говорив німецький математик XIX ст. Л.Кронекер. Продуктивне використання ідеї „ар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net