Засоби діагностування готовності дітей до школи

Сторінка 4

Блок субтестів № 2,7 - про сформованість довільної поведінки, позиції школяра.

За цією методикою було досліджено 160 дітей. Дослідження проводилося в дошкільних закладах м. Києва, в яких створені найкращі умови для особистісного розвитку дітей. Ці дошкільні заклади добре оснащені наочними посібниками, спеціальним інвентарем та технічними засобами навчання. В дошкільних закладах, де в роботі з дітьми застосовували комп'ютерно-ігрові комплекси використовувалися комп'ютерні програми, зміст яких відповідав віковим психофізичним можливостям дітей і одночасно забезпечував подальші перспективи їх розвитку. Ці програми, здебільшого, пізнавального і дидактичного змісту, які навчають математиці, грамоті, конструюванню тощо.

На основі суми всіх балів, отриманих по кожному з 11 субтестів, в дитячих садках, де є комп’ютери і там де їх немає, були виділені три рівня готовності дітей до школи. Перший – готові до навчання в школі, другий – умовно готові і третій – не готові. Порівняльні кількісні дані подані в таблиці №1.

Кількісний аналіз даних показав, що серед 160 обстежених дітей до навчання в школі готові 73% в тих дитячих садках, де у навчально-виховному процесі застосовувалися інформаційні технології, а в дитячих садках, які не обладнані комп’ютерами, було тільки 69% дітей готових до школи.

Другу групу складали діти умовно готові до школи, тобто їх можна вважати готовими до школи тільки після додаткової роботи психолога з дітьми над подоланням недоліків в їх розвитку. В дошкільних освітніх закладах, де застосовували комп’ютери, їх було 12%, а де не використовували – 15% .

В третю групу входили діти не готові до шкільного навчання. У дитячих установах обладнаних комп’ютерно ігровими комплексами процент їх складав 15, а де їх не було - 16.

Дані, які представлені в таблиці №1 свідчать, що результативність навчально – виховної роботи вища у тих дітей, де дошкільні заклади поряд з традиційними засобами дидактичної гри залучають нові інформаційні технології.

Що стосується тих дитячих установ, де не відбулося комплексного перетворення середовища для розвитку дитини з використанням спеціальних комп’ютерних програм і сучасних педагогічних методів їх застосування, показники готовності дітей до школи нижчі. В таких установах готових до навчання в школі дітей на 4% менше, ніж в дитячих закладах, які використовували інформаційні технології, а група умовно готових до школи дітей складала на 3 % більше. Що стосується групи не готових до школи дітей, то їх на 1% більше.

Якщо проаналізуємо найбільш важливіші параметри готовності дітей до школи: розвиток мислення, мови, просторових та початкових математичних уявлень, то якісний аналіз результатів теж не виявляє суттєвої різниці у показниках. Скоріше можна спостерігати загальні тенденції у розвитку готовності дітей до навчання в школі, незалежно від того, чи застосовують в навчально-виховному процесі з дітьми комп’ютерно орієнтовані засоби навчання, чи ні. Так, обидві групи дітей мають високий рівень грамоти. Більшість дітей добре читають, деякі навіть вільно, швидко. Правильно розподіляють слова на склади. Усвідомлюють, що речення складаються зі слів, слова з літер. Роблять звуковий аналіз слів. Діти достатньою мірою підготовлені до володіння письмом, у них добре розвинена дрібна моторика: у більшості дошкільнят рухи впевнені, вони швидко та легко зупиняють руку, вільно повертають її в потрібному напрямку.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Організація спілкування з хлопчиками і дівчатками
Пам'ятка для педагогів та батьків Ніколи не забувайте, що перед вами не просто дитина, а хлопчик або дівчинка з властивими їм особливостями сприйняття, мислення, емоцій. Виховувати, навчати і навіть ...

Вікові особливості молодших школярів
За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами і педагогами, час життя дитини він шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховуються осо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net