Засоби діагностування готовності дітей до школи

Сторінка 5

Поряд з цим мовлення дітей, що ідуть до школи, розвинено недостатньо. Діти іноді використовують слова не усвідомлюючи їх значень, що заважає їм опанувати більш високий рівень образного мовлення. Словниковий запас бідний епітетами, порівняннями, метафорами, антонімами, синонімами. Недостатньо розвинене монологічне мовлення. Чверть дітей не дивлячись на те, що добре читають, мають труднощі з вмінням будувати елементарну розповідь за малюнком.

Схожа ситуація з елементарними математичними уявленнями. Незважаючи на те, що навичками рахунку володіють більшість дітей, лише третя частина з них розуміє співвідношення між предметами та їх частинами.

Особливі труднощі викликають у дошкільнят вправи на орієнтацію у просторі. Виконуючі завдання на визначення понять: вліво-вправо, вгору-вниз, вперед-назад, середина, діти збиваються, часто намагаються просто вгадати правильну відповідь. Зрозуміло, що діти засвоїли відношення між предметами, виходячи з особистої позиції (початок відліку - власна особа). Вони не розуміють, що зі зміною точки відліку змінюється відношення: те, що було ліворуч, стає праворуч, що було попереду, опиняється позаду. Вони не володіють вмінням вільно пересувати точки відліку.

Відмічається недостатній вольовий розвиток дитини, не всі діти готові до зміни ігрової діяльності на навчальну, до нових взаємин з дорослими, які виявляються в тому чи готова дитина прийняти на себе нову соціальну позицію – “позицію учня”. Тобто, чи розуміє вона умовність навчальної ситуації, чи бачить дитина ту внутрішню позицію, яку займає дорослий в стосунках з нею, чи здатна дитина знаходитись в умовно-рольових стосунках з дорослим ("вчитель-учень"). Адже успіх навчання в школі багато в чому залежить від того, наскільки вірно діти розуміють професійну роль і позицію, яку займає вчитель. Якщо рівень довільності низький, то дитина не в змозі сприйняти навчальне завдання в специфічному його значенні. Недостатній розвиток довільної поведінки спостерігається у чверті досліджуваних дітей, їм важко зрозуміти нову позицію дорослого. Дитина не може збагнути, що питання дорослого носять умовний характер, і відповідати на них необхідно відповідним чином. Для дитини, в першу чергу, важлива “правильність” відповідей, а не дотримання ігрових правил. Так, аналізуючи відповіді дітей в субтесті №7 "Заборонені слова", спостерігалось, що дитина навіть усвідомлюючи правила гри, які обумовлюють умовне ставлення на "нісенітні" запитання, наприклад: "Крокодили літають?", намагалася все рівно дати відповідь, не дотримуючись правил гри.

Виходячи із дослідження можна зробити висновок: робота по запровадженню інформаційних технологій на основі ідеї збагачення дитячої діяльності і самого педагогічного процесу дає результати тоді, коли інформатика входить в життя дитини через гру, конструювання, художню і інші види діяльності, за умови розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо комп’ютерно орієнтованих засобів розвитку дитини. Необхідною ланкою сучасного розвиваючого ігрового середовища дитячого садка будь-якого типу стають інформаційні технології навчання. При цьому, звісно, комп’ютер сам по собі не грає ніякої ролі без загальної концепції його застосування в дошкільній освіті, програмно–методичного забезпечення відповідно до завдань виховання і навчання, з врахуванням психофізіологічних особливостей дітей. Звідси випливає, що реформування дошкільної освіти, необхідність її інформатизації потребує науково–методичного забезпечення використання в дидактичному процесі засобів навчання нового покоління.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Теоретичні основи поняття педагогічної інновації та передового педагогічного досвіду
Педагогічний досвід –– це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у прощ практичної навчально-виховної ...

Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
На виконання основних завдань колегії Міністерства освіти і науки від 28 лютого 2003 р. (протокол № 2/3-4), що спрямовані на реалізацію Послання Президента України до Верховної Ради України «Концепту ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net