Засоби діагностування готовності дітей до школи

Сторінка 6

Успішність навчання дітей великою мірою визначається тим, наскільки готовими до цієї нової і складної діяльності прийшли вони до школи. Період входження дитини у шкільне життя називається періодом соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. І дуже важливо, щоб у цей період, такий нелегкий для неї, були поруч досвідчені педагоги, обізнані батьки. Тому, знайомлячись з кожною дитиною під час прийому її до школи, вчителі намагаються передбачити, як вона навчатиметься, які труднощі можуть виникнути у неї на цьому шляху.

Для оцінки рівня загальногопсихічного розвитку дитини не важливі конкретні знання. Набагато важливіше, як оперує вона тими знаннями, які має. Так, діти, які виховувалися в селі, знають багато чого такого, чого не знають міськи діти, і навпаки. Але про їхню інтелектуальну готовність до навчання в школі будемо судити з того, як вони вміють порівнювати відомі їм предмети, бачити в них схожість і відмінність, чи можуть вони знайти для групи предметів спільну ознаку і об’єднати їх під однією назвою.

Надзвичайно важливою складовою готовності дітей до навчання є певний рівень їхньої емоційно-вольової та соціальної зрілості, який виявляється у довільності поведінки.

На відмінну від імпульсивних дій дітей раннього віку, які опосередковуються спонуканням, довільна дія – це дія, що керується свідомо прийнятою вимогою, правилом, або навпаки – відмова від дії, теж відповідно до певних обставин.

Якщо зважити на те, що все шкільне життя дитини – процес навчання суцільним підпорядкуванням правилам, то стане зрозумілим, що саме соціальна зрілість – основа готовності дитини до навчання. Довільність позначається і на якості пізнавальних процесів, які стають усвідомленими і підпорядкованими поставленим ціллям.

Здатність до свідомої регуляції поведінки формується разом із розвитком особистості дитини протягом усього її дошкільного життя.

Отже, готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Недостатня сформованість якогось із них не може не позначитися на її адаптації до школи.

Саме для того, щоб вчасно запобігти біді, і необхідне психологічне обстеження готовності дітей до школи за показниками загального розвитку, а не за рівнем сформованості шкільних навичок.

За виявленням ознак неготовності дитини до навчання важливий і наступний крок – забеспечення їй необхідної психолого-педагогічної допомоги.

Справді, неготовність дитини до навчання, тобто певне відставання від ровесників у розвитку, означає, що у неї не було достатніх стимулів для розвитку в сім’ї, найближчому оточенні, або є біологічні причини, що роблять існуючі умови домашнього виховання не досить ефективними, і потрібна кваліфікована педогагічна допомога, щоб відбулися зміни на краще.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників
Проведене нами дослідження показало, що сучасні старшокласники стикаються з множиною проблем при професійному самовизначенні. Ці проблеми пов'язані з недостатніми знаннями учнів про світ професій, пр ...

Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами
У II класі учні ознайомлюються з колом, навчаються креслити коло за допомогою циркуля, ознайомлюються з елементами кола і круга - центром і радіусом. Усі ці відомості діти засвоюють у процесі практич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net