Засоби діагностування готовності дітей до школи

Сторінка 6

Успішність навчання дітей великою мірою визначається тим, наскільки готовими до цієї нової і складної діяльності прийшли вони до школи. Період входження дитини у шкільне життя називається періодом соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. І дуже важливо, щоб у цей період, такий нелегкий для неї, були поруч досвідчені педагоги, обізнані батьки. Тому, знайомлячись з кожною дитиною під час прийому її до школи, вчителі намагаються передбачити, як вона навчатиметься, які труднощі можуть виникнути у неї на цьому шляху.

Для оцінки рівня загальногопсихічного розвитку дитини не важливі конкретні знання. Набагато важливіше, як оперує вона тими знаннями, які має. Так, діти, які виховувалися в селі, знають багато чого такого, чого не знають міськи діти, і навпаки. Але про їхню інтелектуальну готовність до навчання в школі будемо судити з того, як вони вміють порівнювати відомі їм предмети, бачити в них схожість і відмінність, чи можуть вони знайти для групи предметів спільну ознаку і об’єднати їх під однією назвою.

Надзвичайно важливою складовою готовності дітей до навчання є певний рівень їхньої емоційно-вольової та соціальної зрілості, який виявляється у довільності поведінки.

На відмінну від імпульсивних дій дітей раннього віку, які опосередковуються спонуканням, довільна дія – це дія, що керується свідомо прийнятою вимогою, правилом, або навпаки – відмова від дії, теж відповідно до певних обставин.

Якщо зважити на те, що все шкільне життя дитини – процес навчання суцільним підпорядкуванням правилам, то стане зрозумілим, що саме соціальна зрілість – основа готовності дитини до навчання. Довільність позначається і на якості пізнавальних процесів, які стають усвідомленими і підпорядкованими поставленим ціллям.

Здатність до свідомої регуляції поведінки формується разом із розвитком особистості дитини протягом усього її дошкільного життя.

Отже, готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Недостатня сформованість якогось із них не може не позначитися на її адаптації до школи.

Саме для того, щоб вчасно запобігти біді, і необхідне психологічне обстеження готовності дітей до школи за показниками загального розвитку, а не за рівнем сформованості шкільних навичок.

За виявленням ознак неготовності дитини до навчання важливий і наступний крок – забеспечення їй необхідної психолого-педагогічної допомоги.

Справді, неготовність дитини до навчання, тобто певне відставання від ровесників у розвитку, означає, що у неї не було достатніх стимулів для розвитку в сім’ї, найближчому оточенні, або є біологічні причини, що роблять існуючі умови домашнього виховання не досить ефективними, і потрібна кваліфікована педогагічна допомога, щоб відбулися зміни на краще.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Найбільший спільний дільник і способи його знаходження
Означення 3. Дільником числа називають таке число, на яке дане число ділиться без остачі (націло). Наприклад, число 9 є дільником числа 81, а число 13 – дільником числа 26. Означення 4. Найбільшим сп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net