Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку

Сторінка 5

Так можна створювати тексти будь-якої протяжності. При цьому необхідно зазначити, що кожен із цих варіантів має свою комунікативну установку, свій смисловий напрямок.

Повтор слів, ужитий з метою збереження смислової цілісності тексту.

На м’якій постелі глибоким сном спить хлопчик Іванко. Сниться хлопчині дивний сон: чує він страшенний тріск – такий тріск, якби стріляли зі ста гармат. А на те розкрилася величезна яма, стіни розійшлись, і в хаті стало видно, як удень. З ями виходить стара баба, худа і обідрана, але висока-превисока – на сім метрів підвелась у небо. Плаче баба і стогне:

- Іванку-у! Іванку-у-у! Чи впізнаєш мене? Я – земля! Я – твоя баба… (“Сон про землю”).

Уведене слово баба в повторі баба – земля зазнає розвитку, уточнення значення. У результаті порівняння образ звичайної жінки похилого віку переростає в образ рідної землі, яка, як і бабуся, багато бачила на своєму віку. У тексті казки “Сон про землю”, на думку І.А.Синиці, зв’язок між аналізованими дистантними частинами тексту здійснюється за допомогою перманентного повтору слова баба, що виявляє ознаки характерологічного засобу: пов’язує дистантно розташовані надфразні єдності в єдину надфразну образну єдність.

Повтор, що використовується у текстах наукового і ділового стилів, де вживається термінологічна лексика, що не підлягає заміні.

Українська мова – це державна мова України, мова українців, які проживають не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Українською мовою видаються підручники, збірники віршів і казок, інші цікаві книжки, журнали, газети. Українська мова звучить по радіо і телебаченню, у театрах і кіно, її вивчають у школах, інститутах . (Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 3 клас, ч. I, с. 5 )

У поданому тексті неможливо уникнути повтору, оскільки тоді буде втрачено інформаційну цілісність, стане незрозумілим зміст.

Повтор семантико-стилістичного характеру.

Характерною рисою повторів є те, що вони завжди яскраво експресивно забарвлені, і досить часто відображають не лише характер мовця, але і його ставлення до змісту висловлювання.

Повтори, що використовуються для підсилення емоційності висловлювання

Мама – найрідніша на Землі. Мама – перше слово, що вимовляє людина. Мама, мамуся, мамусенька, ненечка, матуся – скільки слів, і все це про неї, про маму .

Лексичний повтор у поданому тексті служить не лише як засіб зв’язку, а більшою мірою виражає ставлення мовця до головної ідеї тексту. Заміна у цьому випадку неможлива, оскільки тоді висловлення втратить ціліснність та власне емоційне забарвлення.

Повтори, що використовуються для підтвердження чи заперечення вище сказаного

Найчастіше такий лексичний повтор використовується у діалогічному мовленні:

- Випий води!

- Води? Хіба що води!

Подвійні повтори, що використовуються з метою підсилення дії

Він дивився-дивився на неї, затамувавши подих. Дивився так, наче не бачив ніколи раніше, а може навпаки – бачив, тому й не відводив погляду .

Повтори, пов’язані із лексичною і синтаксичною бідністю мовлення. Причина використання учнями такого виду повторів пов’язана із низькою активністю словникового запасу. Поява недоречностей у мовленні спричинена також психологічноми особливостями. Коли мовець прагне донести певну інформацію, то намагається сконцентруватися на змістовій цілісності, при цьому не звертаючи уваги на правильність використання мовленнєвих конструкцій. Він не запам’ятовує уже сказане, а скеровує свою увагу на побудові нового висловлювання.

Наступною причиною невдалого використання лексичничних повторів є бідність словникового запасу. У мовця немає достатнього вибору, не володіє синонімікою, при цьому застосовуючи у побудові тексту те слово, яке є у власному словниковому запасі. Вміння володіти не лише правильним, але й естетичним мовленням, потребує достатнього рівня мовленнєвої майстерності. Працювати в напрямку зниження використання повтору-недоліку у висловлюваннях учнів, слід розпочинати вже в початкових класах, відвівши належне місце самоконтролю в роботі.

Абсолютний повтор – дублювання смислових компонентів; недолік, що виступає як порушення естетичної сторони мовлення.

Тихий зимовий ліс. Одразу помітно дуби. Велетенські дуби стоять закутані у осіннє листя. Спокій. Лише час від часу чутно як колихнется дубова крона і опаде листя .

Досліджуючи функції лексичного повтору в художньому тексті, лінгвісти (В.А. Кухаренко, М.П. Котюрова, Е.М. Бжанянц, О.І. Фонякова та ін.) визначають дві його основні функції: а) організації і зв’язку структури тексту та б) стилістичну (емоційно-експресивну). Стилістичне використання лексичного повтору розглядається як засіб, що виконує градаційну, характерологічну, видільну, портретну, підсилювальну та інші ролі в тексті. Лексичні повтори, крім функції зв’язності тексту, виконують також роль логічного й емоційного виділення відповідних елементів висловлювання. Однак в усному мовленні лексичні повтори різних типів можуть виникати без наміру, без настанови мовця на логічне чи емоційне виділення тих чи інших компонентів, які вимовляються за інерцією. Такі повтори, що виникають унаслідок мовленнєвої інерції, функціонують як семантично слабко навантажені. З іншої сторони, вони сприяють розвиткові думки, акцентують увагу на головному, посилюють експресію висловлювання, дають нові характеристики героям та предметам.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Декілька типів рівнянь, для розв’язування яких застосовуються похідні
Розглянемо декілька типів рівнянь, в яких використовуються похідні. Серед них рівняння, в яких потрібно вияснити, чи має розв’язок те чи інше рівняння. Ці рівняння зводяться до знаходження екстремаль ...

Мета виховання та виховні ідеали
Спартанців виховували в жорстких умовах, прагнучи виростити з хлопців суворих, безжалісних воїнів, а з дівчаток — воїтельниць – амазонок, які б мало в чому поступалися чоловікам. Що ж стосується афін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net