Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник" » Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник»

Сторінка 1

Для успішної реалізації навчальних завдань у процесі вивчення теми «Прислівник» потрібно запроваджувати наявні активні методи навчання, що стимулюють позитивну мотивацію роботи та забезпечують розумову і мовленнєву активність. Оптимальними з цього погляду є навчально-пізнавальні завдання і вправи чотирьох типів:

1. На збагачення й активізацію словникового запасу.

2. На засвоєння граматичної категорії прислівника.

3. На визначення синтаксичної ролі прислівника.

4. Вправи трансформаційного характеру.

Наведемо зразки вправ і завдань, які доцільно використовувати при вивченні прислівника як засобу розвитку мовлення молодших школярів. Форми роботи, передбачені нами, — це вправи і завдання навчального, розвиваючого, проблемного, тренувального та ігрового характеру. Вони розміщені у порядку наростання складності завдань. Програмовий матеріал ілюструється підібраними нами поетичними творами (переважно дитячої літератури), значною кількістю українських прислів'їв, приказок, пісень, загадок, скоромовок, образних порівнянь, народних прикмет, приповідок, уривками з прозових творів класичної та сучасної української літератури.

1. Вправи на збагачення й активізацію словникового запасу.

Даний вид вправ є важливим при проведенні словникової роботи. Передусім це логічні вправи, що сприяють розвиткові мислення, збагачення й систематизації дитячого словника. Вони широко застосовуються в усіх початкових класах. Тематика словниково-логічних вправ залежить переваж-но від мовно-мовленнєвого матеріалу підручника. Крім того, використовувалися натуральні предмети і сюжетні малюнки, таблиці, картки зі словами чи зв'язним текстом.

Найбільш вживаними є такі види словниково-логічних вправ:

1. Називання предметів: хто це? що це?

2. Називання ознак їх за кольором розміром, матеріалом, формою.

Називання предметів за властивими їм ознаками дій: соловей щебече як?, горобець цвірінькає де?

Називання предметів за властивими їм ознаками ознак: цукор солодкий коли?

Групування предметів за часом, місцем, ознакою дії: дикі тварини живуть де?, риби пливуть куди?, одяг береться звідки?

6. Складання елементарних логічних визначень: мак червоний коли?, яблуня росте де?

Виконуючи такі завдання, школярі навчаються елементарної класифікації (групування) слів, порівнянню предметів і явища, встановленню на основі цього схожості і різниці ніж ними. Логічні вправи допомагають дітям правильно співвідносити родові і видові поняття, визначати правильний зв'язок між дією та її ознакою.

2. Вправи на засвоєння граматичної категорії прислівника.

1. Прочитайте вірші. Знайдіть прислівники, поставте до них запитання. Знайдіть слова, з якими вони пов'язані.

— Гусоньки, гуси

В білих сорочках,

Чом ви додому

Йдете рядочком?

Гуси у відповідь

Ну ґелґотать:

Щоб пастушкові

Нас порахувать. (Л. Савчук)

Цілий ранок наша Алла

Чобітки свої взувала.

А вони противляться —

В різні боки дивляться.

І простують несміливо

Лівий — вправо, правий — вліво. (Л.Куліш-Зіньків)

Мак

Цвіте в полі мак.

Цвіте в полі мак.

- А як?

- Цвіте в полі мак рясненько,

Цвіте в полі червоненько,

Цвіте в полі запашненько,

Цвіте в полі чепурненько.

Ось так.

Ось так, так. (М.Чопик)

Зайчик місяця надгриз

Чи тепер, чи колись

Із солодким хрустом

Зайчик місяця надгриз —

Думав, що капуста.

Місяць скік та й утік

В небо синє-синє.

Не кружок-колобок —

Тільки половина. (А. М'ястківський)

2. Допишіть можливі прислівники, що відповідають на питання.

Учень висловлюється (як?) . (чітко, послідовно, розумно, правильно, точно, логічно).

Діти слухають учителя (як?) . (уважно, захоплено, спокійно, вдумливо, тихо).

Виконувати завдання (як?) . (ретельно, дбайливо, уважно, акуратно, старанно).

Вставати (коли?) . (рано, вранці, надвечір, зарання, вчасно, опівночі).

Страницы: 1 2 3 4Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
Основним завданням вивчення геометричного матеріалу в 1-3 класах є формування в учнів чітких уявлень і понять про такі геометричні фігури, як точка, пряма лінія, відрізок прямої, ламана лінія, кут, м ...

Виховання дітей з урахуванням гендерних особливостей
Питання гендерного виховання стають небайдужими для дитини з того моменту, як вона починає усвідомлювати свою статеву належність, розуміти, що вона не лише дитина, а хлопчик або дівчинка. Статева іде ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net