Проблема учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Проблема учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку школи

Сторінка 4

З схеми видно, що ядром процесу є мотив групової дії, а також там показані задачі, які повинні розв’язуватись на кожному етапі управлінського циклу. Суттєвий вплив на формування цього мотиву можливий за умови розв’язання визначених задач.

старшокласник самоуправління індивідуальність

Рис.1. Схема процесу розвитку учнівського самоуправління

Процес становлення учнівського самоврядування відбувається у декілька етапів, які мають свої особливості.

Джерелом розвитку самоуправління на етапі його зародження є протиріччя між внутрішньою ціллю і індивідуальним мотивом. Ціль, яку ставлять педагоги та вищестоящі органи самоуправління чи сам колектив, тільки тоді перетворюється в груповий мотив на цьому етапі, коли учні бачать, що задоволення їх потреб прямо залежить від її досягнення.

На етапі становлення самоврядування джерелом розвитку виступає протиріччя між ціллю діяльності, яку визначив учнівський колектив і відношенням учнів до її досягнення. Розв’язується воно на основі залучення дітей до подолання труднощів при виборі рішень, які дозволяють досягнути групової мети. В цьому випадку формується груповий мотив, в якому відображається інтегрована думка про те, які форми роботи найбільше сприяють її досягненню.

На етапі самовдосконалення джерелом розвитку є протиріччя між цілями діяльності і відношенням учнів до процедури її організації, в тому числі і до прийняття управлінських рішень. Перспективою цих протиріч є формування мотивів оптимальної організаційної структури колективу.

В цілому ж головне завдання учнівського самоврядування - формування і розвиток соціально актовної, гуманістично спрямованої особистості, з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.

Таким чином, учнівське самоврядування – це не гра в життя, а життя, що насичено інтелектуальною працею, побудоване на законах краси, добра, величезна сила, що спрямована на розвиток самостійності, ініціативи, взаємодопомоги, формування почуття господаря, який відповідає за все.

Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед педагогами нові вимоги та виховні завдання, що визначені у провідних державних освітніх документах – Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та інших. Серед них першорядне значення надається всебічному розвитку індивідуальності дітей, забезпеченню активної позиції учнів та їх представницьких органів у житті і колективній діяльності. Сьогодні, самоуправління – це демократичний спосіб організації колективного (суспільного) життя учнів.

Страницы: 1 2 3 4 Біологічні задачі та їх використання для творчого розвитку дитини
Існує велика кількість методичних прийомів, за допомогою яких можна керувати інтелектуальним розвитком школярів. Один з них - це використання на уроках біології задач, запитань-завдань, запитань-зада ...

Система освіти в україні під владою російської імперії другої половини XVIII – першій половині XIX століть
Остання чверть XVIII століття у розвитку початкової освіти в Україні позначалась впливом загальнодержавної шкільної реформи, яку проводив уряд Катерини ІІ. У 1786 році було затвердженно "Статут ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net