Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів

Сторінка 1

Гуртова гра на духових музичних інструментах (оркестрова гра) належить до найдревніших проявів начал естетичного розвитку суспільної людини. Значно розширюючи діапазон гармонічного звучання людського голосу, вже по своїй природі це мистецтво постає поряд з хоровим співом – однією з моделей досягнення оптимуму чуттєвої гармонії між певною сукупністю індивідів. Тож звернення до тих чи інших етапів історії є актуальним, оскільки надає можливість не лише усвідомленіше опановувати історично усталені прийоми гри на музичному інструменті, але й сприяє інтенсивному опрацюванню мистецьких і педагогічних прийомів, необхідних для плідної практичної діяльності педагога-музиканта. Метою даного розділу нашої роботи є висвітлення деяких значимих віх процесу становлення професійного підходу до навчання грі на духових оркестрових інструментах.

Питання походження духового музичного інструментарію, як і музики в цілому, належить до числа тих музикознавчих проблем, які ще й донині не отримали вичерпного й достовірного вирішення, незважаючи на те, що споконвіку привертали до себе увагу багатьох дослідників, які неодноразово висували численні, різноманітні гіпотези та здогадки. Певне припущення щодо цього можна зробити на підставі дослідження Карла Штумпфа. На допомогу приходить та царина музикознавчої науки, що виросла з попереднього музичного народознавства (етнографії) і отримала найменування "порівняльне музикознавство". За основу нашого припущення ми взяли неодноразово висловлювану думку, якої дотримувався і К.Штумпф, що всі види мистецтва народились із життєвих потреб. Відомо, що основною причиною появи музичних інструментів виступала потреба у поданні певних звукових сигналів поза межами діапазону людського голосу.

Якщо спробувати на великій відстані подати комусь сигнал голосом, то останній звучатиме з великою силою деякий час на високих тонах, йдучи на пониження разом з диханням (дещо подібне можна спостерігати у перегуках гірських пастухів). Ця фіксація голосу на певному тоні, напевно, і була першим кроком до співу й до утворення межі щодо розмовної мови. До другого кроку могли призвести спроби упорядкувати звукові сигнали певними інтервалами. Щось подібне відбувається і під час співу, а також в інструментальній музиці, зокрема при використанні духових інструментів.

Дудки, флейти належать, як відомо, до древніх інструментів. Просвердлені кістки тварин, особливо птахів, зустрічаються в європейських та американських гробницях і печерах разом з витворами кам'яного віку. Використовувались також роги антилопи або зубра і видовбані ікла мамонта, головним чином – бамбукові стебла, пізніше – і штучно зроблені теракотові дудки. Отвір для видування повітря знаходився або в кінці, або ж пророблявся збоку. Відкритий кінець обладнувався мундштуком з гірської смоли з вузькою щілиною.

Такі дудки спочатку відтворювали лише один звук і могли використовуватись з метою передачі сигналів, подібно тим сигнальним флейтам, численні різновиди яких широко використовувались первісною людиною. Відомі також подвійні дудки, що вказують на мету посилення звуку. Якщо кілька різних за висотою звука дудок використовувались одночасно кількома виконавцями, поступово могли виділитися, навіть якщо вони не були знайдені у співі, три основних інтервали, що тішили слух своєю близькістю до однозвучності. Порівняно зі специфікою людського голосу, дудка має ту перевагу, що, на відміну від людського голосу, який легко вібрує, вона краще утримує звук на певній висоті. Таким чином, консонансні співвідношення могли бути знайдені тут ще простіше, що, напевно, і сталось.

Страницы: 1 2 3Досвїд профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
У більшості країн Європи (Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії й ін.) усі учні до 6-го року навчання в основній загальноосвітній школі формально одержують однаков ...

Процес підготовки до семінару
І. Підготовчий етап: 1. Вибір теми семінару, формулювання його мети, завдань, основних і додаткових питань. 2. Розподіл пізнавальних завдань між учнями з огляду на їхні індивідуальні особливості. 3. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net