Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Сторінка 2

Духові оркестри великого складу нараховують від 40-55 і більше виконавців. До складу такого оркестру входять всі сучасні мідні і дерев'яні духові інструменти. Група дерев’яних інструментів містить флейти, альтову флейту, гобої, альтовий гобой, кларнети, альтовий кларнет, бас-кларнет, саксофони, фаготи, інколи і контрафагот. Багатство тембральних барв і технічна рухливість роблять групу однією з провідних. Групу характерних мідних інструментів, якій притаманна злитість звучання і динамічна гнучкість, представляють 4 валторни, 3 труби і 3 тромбони (число виконавців цих партій часто подвоюється). Група основних мідних інструментів збільшена за числом виконавців партій корнета, баритона, баса і контрабаса. Група ударних містить повний комплект сучасних ударних інструментів як з визначеною, так і без визначеної висоти звуку. Крім того, у великих склад епізодично використовується арфа, рояль, челеста, дзвони, там-там, маримба, вібрафон і інші інструменти. Здійснюються кроки щодо подальшого удосконалення інструментальних складів духових оркестрів. Так, оркестр із 20 виконавців тепер часто комплектується в наступному складі: флейта (зі зміною на малу флейту), 3 кларнети (зі зміною на саксофони), 2 валторни, 2 труби, 3 тромбони, великий і малий барабани, 3 корнети, тенор (1-й), баритон і 2 баса (один зі зміною на смичковий контрабас). Подібним чином комплектується і оркестр з 30 музикантів: 2 флейти (одна із зміною на малу флейту), гобой (із зміною на альтовий гобой), 4 кларнети (один із зміною на басовий кларнет), 3 саксофони (2 альти і тенор із заміною на кларнети), фагот, 4 валторни, 2 труби, 3 тромбони, 2 барабани, литаври, 3 корнета, тенор, баритон, 2 баса, смичковий контрабас.

Військова музика – музика, яка підпорядкована цілям патріотичного виховання і стройового навчання військ. Засобами військової музики у військах здійснюються також функції сигналізації, повідомлення, зв’язку і управління.

Уже в давніх народів Єгипту, Ассирії, Вавилонії, Палестини, Персії, Китаю і Індії. Військова музика широко використовувалася в поєдинках, військово-громадському побуті і в урочистих церемоніях. В Єгипті, Ассирії і Вавилонії для виконання військової музики застосовувалися подвійні гобої, найпростіші прокольні флейти, труби, роги, барабани, тарілки, литаври. В Давньому Єгипті і Давньому Китаї поряд з військовою музикою у військах використовувався і хоровий спів.

Військова музика Давньої Греції і Давнього Риму розвивала багатовікові традиції давніх цивілізацій південно-східного Середземномор’я. За свідченням грецького історика Фукідіда, у македонян особливу роль у військах відігравала флейта, під звуки якої війська рухалися спокійно, без поривів; у карфагенян для цієї мети слугувала цитра, у римлян – ріг і труба. Військова музика і спів так званих "варварів", зокрема кімврів і тевтонів, наводили загальний страх. Вагому роль у вихованні юнацтва відіграв войовничий танець "пірріхій", який пізніше став основою спартанських військових похідних пісень і похідної музики – ембатерій; в ньому відтворювалися рухи воїнів на полі бою.

Улюбленими інструментами греків на святах і в військовій сфері були кіфари, ліри і авлоси. Давні римляни застосовували в бою рога, туби (труби), цимбали і шумові інструменти, які об’єднувалися в різноманітні ансамблі.

В період раннього феодалізму призначення військової музики обмежувалося головним чином сигнальними і декоративно-церемоніальними функціями. Принципи організації рицарських феодальних армій і форми їх бойових дій обмежували роль військової музики в бою. До 16 ст. військова музика являла собою довільні комбінації духових і ударних інструментів (труб, барабанів, литавр). В 16-17 ст., в зв’язку з переходом в більшості країн Західної Європи до найомних армій з єдиною системою військового навчання, поступово встановлюються деякі загальні принципи організації і застосування військової музики; більш чітко регламентувався військово-музичний інструментарій.

Страницы: 1 2 3 4 5Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів
Гуртова гра на духових музичних інструментах (оркестрова гра) належить до найдревніших проявів начал естетичного розвитку суспільної людини. Значно розширюючи діапазон гармонічного звучання людського ...

Генограма як соціально-педагогічна допомога для вирішення задач в сімейних проблемах
У кризовому втручанні або у вирішенні проблем існують різні можливості розпізнавання причин і порушень у міжлюдських стосунках. Це може значно полегшити вибір соціально-педагогічної допомоги. У кожно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net