Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Сторінка 2

Духові оркестри великого складу нараховують від 40-55 і більше виконавців. До складу такого оркестру входять всі сучасні мідні і дерев'яні духові інструменти. Група дерев’яних інструментів містить флейти, альтову флейту, гобої, альтовий гобой, кларнети, альтовий кларнет, бас-кларнет, саксофони, фаготи, інколи і контрафагот. Багатство тембральних барв і технічна рухливість роблять групу однією з провідних. Групу характерних мідних інструментів, якій притаманна злитість звучання і динамічна гнучкість, представляють 4 валторни, 3 труби і 3 тромбони (число виконавців цих партій часто подвоюється). Група основних мідних інструментів збільшена за числом виконавців партій корнета, баритона, баса і контрабаса. Група ударних містить повний комплект сучасних ударних інструментів як з визначеною, так і без визначеної висоти звуку. Крім того, у великих склад епізодично використовується арфа, рояль, челеста, дзвони, там-там, маримба, вібрафон і інші інструменти. Здійснюються кроки щодо подальшого удосконалення інструментальних складів духових оркестрів. Так, оркестр із 20 виконавців тепер часто комплектується в наступному складі: флейта (зі зміною на малу флейту), 3 кларнети (зі зміною на саксофони), 2 валторни, 2 труби, 3 тромбони, великий і малий барабани, 3 корнети, тенор (1-й), баритон і 2 баса (один зі зміною на смичковий контрабас). Подібним чином комплектується і оркестр з 30 музикантів: 2 флейти (одна із зміною на малу флейту), гобой (із зміною на альтовий гобой), 4 кларнети (один із зміною на басовий кларнет), 3 саксофони (2 альти і тенор із заміною на кларнети), фагот, 4 валторни, 2 труби, 3 тромбони, 2 барабани, литаври, 3 корнета, тенор, баритон, 2 баса, смичковий контрабас.

Військова музика – музика, яка підпорядкована цілям патріотичного виховання і стройового навчання військ. Засобами військової музики у військах здійснюються також функції сигналізації, повідомлення, зв’язку і управління.

Уже в давніх народів Єгипту, Ассирії, Вавилонії, Палестини, Персії, Китаю і Індії. Військова музика широко використовувалася в поєдинках, військово-громадському побуті і в урочистих церемоніях. В Єгипті, Ассирії і Вавилонії для виконання військової музики застосовувалися подвійні гобої, найпростіші прокольні флейти, труби, роги, барабани, тарілки, литаври. В Давньому Єгипті і Давньому Китаї поряд з військовою музикою у військах використовувався і хоровий спів.

Військова музика Давньої Греції і Давнього Риму розвивала багатовікові традиції давніх цивілізацій південно-східного Середземномор’я. За свідченням грецького історика Фукідіда, у македонян особливу роль у військах відігравала флейта, під звуки якої війська рухалися спокійно, без поривів; у карфагенян для цієї мети слугувала цитра, у римлян – ріг і труба. Військова музика і спів так званих "варварів", зокрема кімврів і тевтонів, наводили загальний страх. Вагому роль у вихованні юнацтва відіграв войовничий танець "пірріхій", який пізніше став основою спартанських військових похідних пісень і похідної музики – ембатерій; в ньому відтворювалися рухи воїнів на полі бою.

Улюбленими інструментами греків на святах і в військовій сфері були кіфари, ліри і авлоси. Давні римляни застосовували в бою рога, туби (труби), цимбали і шумові інструменти, які об’єднувалися в різноманітні ансамблі.

В період раннього феодалізму призначення військової музики обмежувалося головним чином сигнальними і декоративно-церемоніальними функціями. Принципи організації рицарських феодальних армій і форми їх бойових дій обмежували роль військової музики в бою. До 16 ст. військова музика являла собою довільні комбінації духових і ударних інструментів (труб, барабанів, литавр). В 16-17 ст., в зв’язку з переходом в більшості країн Західної Європи до найомних армій з єдиною системою військового навчання, поступово встановлюються деякі загальні принципи організації і застосування військової музики; більш чітко регламентувався військово-музичний інструментарій.

Страницы: 1 2 3 4 5Значення гармонійного виховання людини
Публікації вченої дають відповідь на питання про те, яким має бути ідеал соціально захищеної дитини, якими мають бути соціально-виховні обов'язки держави та ін. Ще в 1918 р. вона писала: «Найдорожчий ...

Мотивація до впровадження СУНС у ВНЗ
Серед проблем, які спонукають організації впроваджувати СУНС варто відмітити головні: негативний вплив на навколишнє середовище; нераціональне використання ресурсів. Це призводить до порушення еколог ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net